INŻYNIERIA MECHANICZNA

INŻYNIERIA MECHANICZNA

INŻYNIERIA MECHANICZNA

Studia w Poznaniu

inżynieria mechaniczna

Odkryj studia inżynieria mechaniczna w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Inżynieria mechaniczna studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Jeżeli chciałbyś opanować wiedzę na temat projektowania, eksploatowania i wytwarzania maszyn, twoim marzeniem jest poznanie nowoczesnych metod obliczeniowych, a związanie przyszłości z przemysłem mechanicznym jest twoim głównym celem, to nie wahaj się dłużej i wybierz kształcenie na inżynierii mechanicznej. Ponadto, dzięki tej interdyscyplinarnej propozycji uzupełnisz kompletną wiedzę o kwestie termodynamiki technicznej, elektroniki, metrologii, czy elektrotechniki.

Po ukończeniu kształcenia na inżynierii mechanicznej będziesz mógł się postarać o pracę w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, firmach zajmujących się eksploatacją i wytwarzaniem maszyn i urządzeń elektronicznych, placówkach konstrukcyjnych i projektowych, związanych z organizowaniem procesu produkcji oraz automatyzowaniem procesów inżynierskich.

Jak sam widzisz, wachlarz możliwości będzie na tyle szeroki, że absolwenci bez trudu znajdą odpowiadającą im propozycję zawodową, dzięki której poszerzą posiadane kwalifikacje i jednocześnie osiągną stabilność finansową.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia INŻYNIERIA MECHANICZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci inżynierii mechanicznej rozwijają swoje umiejętności oraz wiedzę, które związane są np. z rysunkiem technicznym, mechaniką techniczną, wytrzymałością materiałów, materiałoznawstwem, projektowaniem procesów technologicznych czy doborem maszyn i urządzeń. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy uczą się m.in.: projektowania linii technologicznych, wykonywania obliczeń inżynierskich, kształtowania ciągów technologicznych czy kierowania pracą zespołów konstrukcyjnych.

W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: elementom, podzespołom oraz tendencjom rozwojowym maszyn i urządzeń; technologii wytwarzania, w tym technologii mechanicznej; różnorodnym parametrom skrawania i specyfice zadań obróbkowych; zasadom konstruowania narzędzi specjalnych. Studenci inżynierii mechanicznej szkolą się w zakresie m.in.: doboru geometrii i materiału; weryfikacji założonych parametrów skrawania; określania warunków obróbki; proponowania koncepcji konstrukcji narzędzi specjalnych do zadań obróbkowych; stosowania systemy CAD w projektowaniu.

W programie studiów na inżynierii mechanicznej znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Praca przejściowa
 • Projektowanie i dobór narzędzi skrawających
 • Podstawy optymalnego projektowania konstrukcji
 • Tendencje w kształtowaniu ubytkowym wyrobów
 • Teoria sprężystości i plastyczności
 • Zintegrowane systemy wytwarzania CAD_CAM_CAE

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: możliwości technologicznych różnych narzędzi skrawających; wpływu parametrów skrawania na efekty technologiczne obróbki materiałów; metod obliczeniowych stosowanych w inżynierii mechanicznej; zasad zarządzania praca zespołu projektowego.

Absolwenci inżynierii mechanicznej mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w: biurach projektowych i konstrukcyjnych czy jednostkach odpowiedzialnych za rozwój nauk związanych z mechaniką i budową maszyn. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, wyróżniają się także specjalistyczną wiedzą, która umożliwia im otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwent inżynierii mechanicznej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • biura projektowe i konstrukcyjne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • instytuty badawcze, uczelnie techniczne
 • przedsiębiorstwa montażowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Inżynieria mechaniczna to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn.

 

 

Mechanika i budowa maszyn studia w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu zapewniają studentom mechaniki i budowy maszyn praktyczne przygotowanie m.in. do: projektowania, wytwarzania oraz eksploatowania maszyn i urządzeń, które odnajdują szerokie zastosowanie np. w produkcji, handlu lub logistyce. Studia na tym kierunku skierowane są do osób, które zainteresowane są m.in.: mechaniką i wytrzymałością materiałów, projektowaniem maszyn i ich elementów, współczesnymi metodami i narzędziami obliczeniowymi. 

Osoby, które ukończyły mechanikę i budowę maszyn, mogą szukać zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą – kompetencje absolwentów tego kierunku studiów cenione są w szczególności m.in. w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, jednostkach produkcyjnych, konstrukcyjnych i technologicznych czy w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych. Ponadto studia te przygotowują absolwentów również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie np. organizacji produkcji czy automatyzacji procesów technologicznych. 

Dowiedz się więcej: mechanika i budowa maszyn studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)