Psychologia - Wrocław
Dodaj do ulubionych

26.01.2023

Psychologia studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu to studia magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Kierunek psychologia we Wrocłwiu - uczelnie

We Wrocławiu psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

Studenci kierunku psychologia we Wrocławiu zdobędą wszechstronną wiedzę na temat psychologii ogólnej, psychologii klinicznej, psychologii społecznej oraz psychopatologii. Ponadto nauczą się stawiania diagnozy psychologicznej oraz wdrażania odpowiedniej terapii, dopasowanej do potrzeb pacjentów. Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić badania naukowe z zakresu nauk psychologicznych.

Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 40 tys. kandydatów (o 5378 więcej niż rok wcześniej).
Wśród wrocławskich uczelni publicznych psychologia znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Wrocławskim (ponad 3,2 tys. zgłoszeń - 32 osoby na miejsce).
 

Specjalności

Współczesne studia z psychologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku psychologia we Wrocławiu: psychologia zdrowia, psychologia zwierząt, psychoseksuologia, psychoterapia ... specjalności na psychologii we Wrocławiu >

 

Rekrutacja

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów szczegółowe wymagania >

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 4900 zł do 8100 zł za pierwszy rok studiów Wykaz opłat za studia na kierunku psychologia we Wrocławiu >

 

Praca po studiach

Absolwenci psychologii znajdą zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, szkołach i przedszkolach, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach leczenia uzależnień, sanatoriach, firmach konsultingowych, działach HR, czy agencjach pośrednictwa pracy.

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Psychologia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak psychologia przyciągają bardzo wiele osób chętnych, jednak szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają tylko najlepsi absolwenci szkół średnich. Zatem jeżeli poważnie zastanawiasz się nad tym kierunkiem, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś.
Psychologia to jeden z tych kierunków studiów, na który potrafi być chętnych kilkunastu kandydatów na jedno miejsce. Przedmioty, dzięki którym możesz zostać przyjęty, to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w mieście Wrocławiu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować psychologię we Wrocławiu

We Wrocławiu psychologię można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim, a także na uczelniach niepublicznych: Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska we Wrocławiu, jako specjalność w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Gdzie studiować psychologię bezpłatnie we Wrocławiu

Psychologię we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Gdzie studiować psychologię niestacjonarnie we Wrocławiu

Psychologia we Wrocławiu w formie niestacjonarnej oferowana jest na: Uniwersytecie Wrocławskim,  Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska we Wrocławiu, jako specjalność w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na psychologii we Wrocławiu

Studia niestacjonarne są płatne niezależnie od typu uczelni. Ceny na kierunku Psychologia we Wrocławiu mogą się różnić w zależności od uczelni i wahają się od 6500 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Żadna z Wrocławskich uczelni nie oferuje bezpłatnych studiów niestacjonarnych. Psychologię bezpłatnie można podjąć na studiach stacjonarnych na uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Psychologia to jeden z najważniejszych kierunków odnoszących się do nauk społeczno-psychologiczno-humanistycznych. Zajmuje się badaniem natury człowieka oraz odpowiada na nurtujące pytania odnoszące się do mechanizmów, które rządzącą ludzką psychiką i zachowaniem. Wiedz ta ma posłużyć wykształconym specjalistom, którzy próbują zrozumieć motywy postępowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych.

Rzetelna wiedza i praktyczne umiejętności pozwolą Ci uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania, chociażby: co czuje człowiek, jak postrzega siebie i innych, jak buduje relacje i komunikuje się z otoczeniem. Psychologia zapoznaje się z wpływem emocji i motywacji na działania człowieka, z rozwojem osobowości i temperamentu, różnicami indywidualnymi i relacjami międzyludzkimi. Kierunek idealnie sprawdzi się dla osób empatycznych, otwartych, komunikatywnych.

 

 

1. Poziom i forma studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Forma:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni siatka zajęć i założenia programowe mogą się nieco różnić. Program kształcenia na kierunku psychologia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, dzięki czemu studenci mają okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie, jednocześnie dopasowują swoje oczekiwania i predyspozycje do wymagań rynku pracy.

Studenci mają szansę wybrać specjalizację, która będzie miała znaczenia dla dalszej ścieżki kariery. Mogą zajmować się między innymi psychologią sądową, kliniczną, psychopatologią dzieci i młodzieży. Oferta specjalnościowa jest zmienna, dlatego warto ją śledzić na stronach internetowych wybranych placówek akademickich.

Program kształcenia to połączenie nauk społecznych, psychologicznych i humanistycznych. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i komputerowych.

 

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • emocje i motywacja
 • metodologia badań psychologicznych i statystyka
 • biologiczne podstawy zachowań
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • diagnoza psychologiczna: podstawowe kompetencje
 • filozofia z elementami logiki
 • wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • psychologia społeczna
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychopatologia

 

3. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek psychologia we Wrocławiu jest przeznaczony dla osób, które w przyszłości myślą o pracy w charakterze psychologa oraz chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i kompetencje do wykonywania właśnie tego zawodu. Studia w tym zakresie ułatwią zgłębianie mechanizmów, które rządzą ludzką psychiką i jego zachowaniem.

Odnajdą się tutaj osoby komunikatywne, lubiące pracę z drugim człowiekiem. Powinieneś/powinnaś odznaczać się empatią i otwartością. Bardzo ważna jest także umiejętność słuchania innych ludzi. Kierunek jest idealną opcją dla przyszłych menedżerów, projektantów, nauczycieli, trenerów, szkoleniowców, specjalistów od marketingu i PR.

 

4. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studia we Wrocławiu na kierunku psychologia umożliwiają studentom zdobycie wszechstronnego wykształcenia. Pogłębiają oni wiedzę o źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk. Zgłębiają kierunki rozwoju psychologii, jej nurty i systemy psychologiczne, a także rozumieją historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania tego rozwoju.

Studia umożliwią Ci zgłębianie wiedzy o różnych środowiskach psychospołecznych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Zapoznają się z rozwojem człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym.

Absolwenci mają rozszerzoną wiedzę odnoszącą się do różnych rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego, a także do zachodzących między nimi relacji istotnych z punktu widzenia procesów psychospołecznych. Mają pogłębioną wiedzę temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw rozwoju, wychowania, edukacji.

 

Umiejętności

W trakcie realizowanych zajęć wykształcisz umiejętność obserwowania, interpretowania i wyjaśniania zjawisk społecznych, sytuacji psychospołecznych oraz motywów i wzorów ludzkich zachowań. Studenci uczą się analizować i diagnozować złożone problemy psychologiczne, a także projektować działania psychoprofilaktyczne. Potrafią przeprowadzić badania empiryczne, dokonać analizy wyników oraz ocenić ich trafność, wiarygodność.

Studenci rozróżniają orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułują problemy badawcze, dobierają odpowiednie metody, techniki i konstruują narzędzia badawcze. Absolwenci psychologii potrafią wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności psychologicznej sposób postępowania. Opanowują język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci psychologii zdają sobie sprawę z tego, że wykształcenie należy nieustannie poszerzać, dlatego kierunek ten wymaga dokształcania się. Poza tym odznaczają się odpowiedzialnością w odniesieniu do przygotowania do pracy, podejmowania decyzji oraz prowadzenia działań zawodowych.

Będziesz przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych. Wykażesz aktywność oraz podejmiesz trud, by w profesjonalny sposób działać w ramach psychologii, angażując się jednocześnie we współpracę ze specjalistami z innych dziedzin.

Absolwenci odznaczają się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań w różnych obszarach psychologii. Stają się wrażliwi na problemy społeczne i psychologiczne pojawiające się w otoczeniu. Potrafią współpracować w zespole. Przestrzegają zasad etyki zawodowej oraz reguł prawnych.

Ile trwają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Tradycyjnie studia psychologiczne trwają pięć ciągłych lat kształcenia. A finalizacją nauki na tym kierunku jest obrona pracy magisterskiej. Dzieje się tak dlatego, że kierunek ten ma wyjątkowo rozbudowany charakter i po pierwszych trzech latach nauki studenci mają opanowane jedynie podstawy psychologii, a to z kolei nie pozwala na pełne rozwinięcie kariery zawodowej. Dopiero pięć lat komplementarnego i nieprzerwanego kształcenia daje pełnię wykształcenia.

Jednak niektóre z uczelni oferuja również studia magisterskie trwające dwa lata. Wszystko zależy, jaką uczelnię wybierzesz i jaki profil kształcenia wyda ci się najbardziej atrakcyjny.

Psychologia w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Absolwenci psychologii mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Zdobywają wykształcenie, które obejmuje między innymi problemy psychospołeczne jednostkowe i grupowe, dzięki czemu mogą pracować w organizacjach gospodarczych i instytucjach użyteczności publicznej, to znaczy w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr. Zatrudniani są również w placówkach służby zdrowia oraz w wojsku, policji i sądownictwie.

Absolwenci zatrudniani są w charakterze diagnosty, terapeuty, doradcy, trenera, eksperta w sektorze publicznym.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Psychologia:

 • ośrodki rehabilitacyjne i hospicja
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • pracownie testów psychotechnicznych
 • sanatoria
 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • fundacje i stowarzyszenia
 • ośrodki badawcze i naukowe
 • ośrodki leczenia uzależnień
 • agencje reklamowe i public relations
 • areszty śledcze

 

Stanowisko pracy absolwentów psychologii uzależnione jest od ukończonej specjalności i dodatkowych kursów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Psychologia:

 • psycholog kliniczny
 • psychoterapeuta
 • psycholog dziecięcy
 • psycholog sportu
 • psycholog zdrowia
 • psycholog pracy
 • psycholog transportu
 • szkoleniowiec
 • badacz
 • diagnosta

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Psychologia?

Po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia absolwenci szukają pierwszej pracy. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w szpitalach, klinikach, aresztach śledczych, agencjach reklamowych, fundacjach, a także w poradniach i w szkolnictwie wyższym.

Oczywiście wszystko zależy od wybranej specjalności podczas studiów. Absolwenci najczęściej zatrudniają się na stanowiskach psychologa klinicznego, szkoleniowca, specjalisty do spraw reklamy oraz psychoterapeuty. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięcznie zarobki?

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej i przeciętne wynagrodzenie

Ścieżki kariery Przeciętne zarobki brutto
Psycholog kliniczny 3830 zł
Psychoterapeuta 4290 zł
Szkoleniowiec 4940 zł
Specjalista do spraw reklamy 4520 zł

źródło: wynagrodzenia.pl

 

Psycholog kliniczny

Psycholog kliniczny pracuje m.in. w szpitalach, klinikach oraz poradniach. Do jego zdań należy diagnozowanie pacjenta oraz pomoc w rozwiązywaniu jego kłopotów. Psycholog może przeprowadzać testy, które mają na celu zdiagnozowanie pacjenta, jednak nie może wdrażać leczenia farmakologicznego – może to zrobić jedynie lekarz psychiatra. Mediana zarobków psychologa klinicznego wynosi około 3830 zł brutto miesięcznie.

 

Psychoterapeuta

Podjęcie pracy psychoterapeuty jest możliwe po ukończeniu czteroletniej szkoły terapeutycznej oraz własnej psychoterapii. Psychoterapeuta może pracować w gabinetach zajmujących się prowadzeniem terapii. Odpowiada on za pomoc w przepracowaniu problemów klienta, spotykając się z nim na szereg indywidualnych wizyt. Mediana zarobków psychoterapeuty wynosi około 4290 zł brutto.

 

Szkoleniowiec

Szkoleniowiec odpowiada za przeprowadzanie szkoleń z zakresu rozwoju osobistego pracowników i relacji w grupie. Pracuje on najczęściej w firmach świadczących tego typu usługi. Mediana zarobków szkoleniowca wynosi 4940 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw reklamy

Specjalista do spraw reklamy pracuje najczęściej w agencjach reklamowych lub w dziale marketingu i odpowiada za strategie marketingowe. Czuwa nad powstaniem reklamy, wybiera kanały przekazu oraz określa budżet. Odpowiada także za nadzór nad podległymi mu pracownikami i działami. Mediana zarobków specjalisty do spraw reklamy wynosi około 4520 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Dolnośląskiej Szkole Wyższej, jako specjalność w Wyższej Szkole Handlowej we Wroclawiu oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku psychologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Wrocławski oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelni niepublicznejCeny wahają się od 4900 zł do 8100 zł za pierwszy rok studiów.

 

Psychologia studia we Wrocławiu - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Rekrutacja na określone kierunki studiów odbywa się w oparciu o limit miejsc – uczelnie mogą przyjąć ograniczoną liczbę kandydatów, dlatego przyszli studenci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, w trakcie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku psychologia we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarna nauka w uczelniach publicznych, w przeciwieństwie do studiów stacjonarnych, jest zazwyczaj płatna. Zapłacić należy również za możliwość studiowania w większości prywatnych szkół wyższych.

 • Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska we Wrocławiu – 4900 zł
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa – od 7300 zł
 • Uniwersytet Wrocławski – 8100 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminie, który indywidualnie jest ustalany przez daną uczelnię. Informacje o liczbie zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajętego przez kandydata miejsca na liście rankingowej publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz list rankingowych na poszczególne kierunki studiów. Mogą tego dokonywać osobiście, bezpośrednio w siedzibie danej uczelni, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji – termin poświęcony temu etapowi jest zależny od indywidualnej decyzji wybranej szkoły wyższej. Należy pamiętać o tym, żeby zestaw dokumentów był kompletny i dostarczony w wyznaczonym czasie. Niespełnienie któregoś z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – od 15.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Dolnośląska Szkoła Wyższa stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia i jednolite więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu niestacjonarne, online, stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia we Wrocławiu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia we Wrocławiu?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie psychologii muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w zależności od poziomu i trybu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne we Wrocławiu

studia psychologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu - zaoczne (niestacjonarne)

Studia psychologiczne i społeczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu. Tryb dzienny studiów skupia się na edukacji, która spotkania przewiduje od poniedziałku do piątku.

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji takich jak na przykład: psychologia biznesu i organizacji, psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży, psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia sądowa. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od potrzeb studentów, a także współczesnego rynku pracy.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które pozwoli szczegółowo zgłębiać treści psychologiczne, a także zapewni wiedzę z zakresu nauk społecznych. Studenci kształcą się w zakresie psychologii sądowej, wychowawczej, klinicznej, psychopatologii dzieci i młodzieży, psychologii zarządzania i społecznej. Zdobywane umiejętności pozwalają poprawnie się komunikować, a także pracować w grupie.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Należy pamiętać, że studia niestacjonarne zarówno w formie zaocznej, jak i wieczorowej są studiami płatnymi. Podobnie jest w przypadku kierunku psychologia we Wrocławiu. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu.

Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku psychologia - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia psychologiczne mogą być przygodą życia także po zakończeniu nauki.

Igor, student psychologii, mówi:

Od zawsze fascynowały mnie tajniki ludzkiej psychiki. Nie żałuję, że wybrałem te studia. W przyszłości chciałbym pracować z osobami z zaburzeniami osobowości. A wiem, że studia we Wrocławiu kształcą najlepszych psychologów i terapeutów.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Wrocław studia ii stopnia

Psychologia Wrocław studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Wrocław studia stacjonarne

Psychologia Wrocław studia niestacjonarne

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Kierunki psychologiczne i społeczne w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie