PSYCHOLOGIA SĄDOWA

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Studia we Wrocławiu

psychologia sądowa

Odkryj studia psychologia sądowa we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia sądowa studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia sądowa to propozycja kształcenia, która umożliwi Ci diagnozę środowiska rodzinnego, poznanie zadań i metod pracy psychologa sądowego oraz zasad sporządzania opinii sądowych. Studenci uczą się prowadzić mediację, interwencję i proces terapeutyczny w odniesieniu do specyficznych trudności doświadczanych przez pacjenta/klienta.

W trakcie realizowanych przedmiotów studenci mają okazję zgłębiać zagadnienia z kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii. Poznają sposoby i zasady udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom będącym ofiarami przestępstw. Uczęszczają na takie zajęcia jak na przykład: psychiatria sądowa, diagnoza psychologiczna sprawców i ofiar przestępstw, wsparcie psychologiczne dziecka jako ofiary przestępstwa.

Absolwenci zatrudniani są w szpitalach oraz interdyscyplinarnych instytucjach i klinikach, placówkach opiekuńczych i wychowawczych, placówkach interwencji kryzysowej, agencjach i firmach przeprowadzających diagnozę sądową, poradniach rodzinnych i małżeńskich, ośrodkach kuratorskich, zakładach poprawczych i resocjalizacyjnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Pokaż więcej
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)