PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA I BIZNESU

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA I BIZNESU

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA I BIZNESU

Studia we Wrocławiu

psychologia zarządzania i biznesu

Odkryj studia psychologia zarządzania i biznesu we Wrocławiu  i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia zarządzania i biznesu studia Wrocław - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia zarządzania i biznesu to nowoczesna propozycja kształcenia, która doskonale wpisuje się w oczekiwania współczesnego rynku pracy. Studenci uczą się analizować procesy psychologiczne, które mają znaczenie dla zachowania pracowników. Zgłębiają zagadnienia z zakresu psychologii marketingu, reklamy i public relations, a także uczą się diagnozować problemy, które występują w obrębie relacji interpersonalnych w miejscu pracy oraz problemy dotyczące procesu tworzenia i warunków rozwoju firmy.

W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: rozwiązywanie problemów w organizacji, projektowanie i prowadzenie szkoleń, budowanie wizerunku organizacji, psychologiczne aspekty wywierania wpływu na ludzi.

Absolwenci pracują najczęściej w firmach i agencjach, które zajmują się marketingiem i reklamą, w firmach i instytucjach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi – HR, firmach i agencjach konsultingowych, instytucjach, które prowadzą badania naukowe z obszaru psychologii zarządzania i biznesu.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA I BIZNESU

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)