PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I MEDIACJA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I MEDIACJA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I MEDIACJA

Studia w Lublinie

pedagogika resocjalizacyjna i mediacja

 

Odkryj studia pedagogika resocjalizacyjna i mediacja w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja to oferta, umożliwiająca pracę z osobami, które nie są w pełni dostosowane społecznie bądź zagraża im tego typu niedostosowanie, ale również z dorosłymi przestępcami, z którymi przyjdzie Ci współpracować w instytucjach zamkniętych, ale również w środowisku otwartym.

W kompleksowo opracowanym programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak: diagnostyka resocjalizacyjna, elementy patologii społecznej i kryminologii, metodyka resocjalizacji instytucjonalnej i wolnościowej, profilaktyka niedostosowania społecznego i uzależnień. Studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności, które obejmują negocjacje, mediację, rozwiązywanie konfliktów i sporów.

Absolwenci zatrudniani są w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w sądzie w charakterze kuratorów sądowych, w placówkach wsparcia dziennego, w świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach mediacji. Zajmują stanowiska pedagogów ulicy i pedagogów rodzinnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, mediatorów sądowych. 

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I MEDIACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Komentarze (0)