Pedagogika - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku pedagogika 

Odkryj kierunek Pedagogika w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Pedagogika studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Pedagogika w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku pedagogika w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Uczelnie
W Lublinie pedagogikę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studenci rozwiną swoje zdolności pedagogiczne, społeczne i psychologiczne. Ponadto nauczą się prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Dowiedzą się także, w jaki sposób wdrażać terapię pedagogiczną oraz prowadzić działalność resocjalizacyjną, a także podejmować działania z zakresu profilaktyki i terapii rodzinnej.
 
Specjalności
Współczesne studia z pedagogiki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku pedagogika w Lublinie: pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka, pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym... specjalności na pedagogice w Lublinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku pedagogika w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3040 zł do 3400 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku pedagogika w Lublinie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych, świetlicach, żłobkach i klubach dziecięcych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, poradniach rodzinnych, placówkach profilaktyki społecznej oraz w placówkach socjalizacyjnych.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Pedagogika resocjalizacyjna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika w Lublinie?

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski
 • język obcy
 • inny dowolny przedmiot

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak pedagogika cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. Niegasnąca popularność ogranicza jednak miejsca na listach zakwalifikowanych. Z tego powodu musisz postarać się o jak najlepsze wyniki z wybranych egzaminów maturalnych. Przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich znajdują się: język polski, język obcy nowożytny, biologia, matematyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie. Warto rozważyć także udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Zdecyduj, które przedmioty mogą zagwarantować Ci najkorzystniejsze wyniki i zacznij przygotowania.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować pedagogikę w Lublinie

Studia stacjonarne lub niestacjonarne na kierunku pedagogika można podjąć na dwóch uczelniach publicznych w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie lub na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Ponadto pedagogikę stacjonarnie lub niestacjonarnie studiować można w jednej prywatnej uczelni lubelskiej – w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Pedagogikę jako specjalność na kierunku pedagogika resocjalizacyjna można studiować także na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Gdzie studiować pedagogikę bezpłatnie w Lublinie

Bezpłatne studia na kierunku pedagogika w Lublinie oferują dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Gdzie studiować pedagogikę niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarne studia na kierunku pedagogika w Lublinie oferują następujące szkoły wyższe:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Dowiedz się więcej pedagogika w Lublinie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na pedagogice w Lublinie

Studia niestacjonarne na kierunku pedagogika w Lublinie są płatne we wszystkich szkołach wyższych, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 3230 zł. ceny - pedagogika Lublin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Lublinie studia niestacjonarne na pedagogice są płatne zarówno w publicznych, jak i prywatnych szkołach wyższych. Bezpłatną naukę na tym kierunku można rozpocząć tylko w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie dążą do zapewnienia swoim studentom komfortu edukacji. Z tego powodu kierunek pedagogika możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Tego typu podział jest korzystny zwłaszcza dla osób, które z jakichkolwiek powodów nie mogą pozwolić sobie na studia dzienne. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych tryb zaoczny jest płatny. Studia dzienne będą idealne dla osób, które myślą o regularnym studiowaniu w tygodniu i systematycznej nauce. Przeanalizuj poszczególne oferty i zdecyduj, jaki sposób studiowania odpowiada Ci bardziej.

 

 

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Janusz Korczak podkreślał, że pedagogika jest nauką nie o dziecku, a o człowieku. Jest to nauka społeczna, której celem jest rozwój i zmiana mechanizmów wychowania dzieci, młodzieży, a nawet dorosłych. Studia pedagogiczne odnoszą się do treści, metod i form organizacji procesów wychowawczy, a także kształcenia życia człowieka. Kierunek pedagogika ma swoje źródło w filozofii, psychologii, socjologii i wielu innych naukach humanistycznych. Proces kształcenia człowieka to w końcu bardzo wymagające zdanie, dlatego gruntowne przygotowanie z zakresu różnego typu nauk humanistyczno-biologiczno-społecznych jest w tej dziedzinie niezbędne.

Nie wystarczy tylko fakt, że kandydat na studia pedagogiczne w Lublinie lubi dzieci. Nauka w zakresie pedagogiki wymaga dużej dozy empatii, cierpliwości i poświęcenia. Studenci muszą wykazywać zainteresowanie mechanizmami postępowania człowieka, a także rozwijać swoje zdolności dydaktyczne. Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu cechy, warto pomyśleć o aplikacji na tego typu studia.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pedagogika w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku pedagogika możesz odbywać w wielu ośrodkach akademickich. W swojej ofercie kierunek ten ma Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, a nawet Politechnika Lubelska. Warto zaznaczyć, że niektóre uczelnie w Lublinie studia pedagogiczne oferują jedynie w postaci kursów podyplomowych. Dowiesz się więcej na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

 

4. Praca po studiach

Studenci kierunku pedagogika w Lublinie w trakcie kształcenia wybierają specjalności, które ukierunkowują ich w konkretnej dziedzinie. Absolwenci mogą poszczycić się wiedzą z zakresu biologicznego, psychologicznego i społecznego rozwoju człowieka oraz wpływu na jego sylwetkę różnych środowisk wychowawczych. Rozwinięte umiejętności interpersonalne pozwalają rozwiązywać problemy dydaktyczno-wychowawcze poprzez poprawną komunikację z podopiecznymi.

Absolwenci studiów pedagogicznych chętnie są zatrudniani w szkołach, placówkach oświatowych, placówkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach karnych, placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, w sądzie jako kuratorzy sądowi. Możliwości jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli absolwenci stają się ekspertami w określonej dyscyplinie.

 

5. Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia nastawione są na gruntowne przygotowanie z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, pedagogiki i innych nauk społecznych.

 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • emocję głosu,
 • teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia,
 • psychologię osobowości i rozwoju człowieka,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka,
 • diagnostykę pedagogiczną
 • i wiele innych.

 

Nie wszystkie przedmioty są obligatoryjne. Wiele z nich realizowana jest na zasadzie fakultatywnej bądź zależy od wybranej specjalności. Wśród ofert specjalizacyjnych znajdują się na przykład: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym. Utworzenie się danej specjalizacji zależy od zainteresowania studentów. Warto śledzić poszczególne oferty na stronach uczelni w Lublinie.

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania, a także z obszaru pokrewnych nauk społecznych jak socjologia, filozofia, etyka, a nawet zarządzanie. Rozwijają swoje umiejętności w zakresie prowadzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, potrafią planować i organizować pracę w zespole, a także analizować własne działania i procesy zachodzące w placówkach edukacyjnych różnego rodzaju. Studia pedagogiczne w Lublinie zapewniają interdyscyplinarne wykształcenie, które jest niezwykle przydatne w różnego typu branżach i zawodach.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Lublinie?

Studia na kierunku Pedagogika w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku pedagogika w Lublinie można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu, a także w sposób podyplomowy. Podział na dwa podstawowe cykle kształcenia pozwala na rozpoczęcie pracy już po pierwszym z nich. Pierwszy etap kształcenia zapewnia podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i innych nauk społecznych. Trwa sześć semestrów i kończy się tytułem licencjata. 

Stopień drugi trwa cztery semestry i kończy się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobytą na etapie licencjackim, pozwalają także na wybór dodatkowej specjalności, która uatrakcyjni Twoją pozycję na rynku pracy. Drugi stopień studiów pedagogicznych mogą rozpocząć także osoby, która są absolwentami innego kierunku z zakresu nauk humanistyczno-społecznych. Całkowity proces kształcenia stara się połączyć teorię i praktykę zawodową w sposób koherentny.

Pedagogika w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku pedagogika w Lublinie?

Absolwenci kierunku pedagogika w Lublinie posiadają określoną wiedzę odnoszącą się do specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, to znaczy zdobywają wykształcenie z zakresu rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, a także związaną z działaniem różnych środowisk, w których człowiek przebywa i procesów, które w nim zachodzą. Tym samym zdobywają umiejętności w skali działalności wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej czy terapeutycznej. Absolwenci znajdują dzięki temu zatrudnienie w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy placówkach pomocy społecznej, w szkołach podstawowych, poradniach, zakładach karnych, placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, a nawet w sądzie jako kuratorzy sądowi.

Studenci kształcą się także w zakresie, który pomoże im w pracy na stanowiskach w biurach karier oraz centrach informacji i planowania kariery zawodowej. Pracują w administracji publicznej, przedszkolach, szkołach, organizacjach pozarządowych, ośrodkach pomocy społecznej. Z powodzeniem odnajdują się w branży jako animatorzy, asystenci rodzinni, doradcy, nauczyciele klas początkowych szkół podstawowych, pedagodzy, opiekuni w żłobkach, wychowawcy w placówkach opiekuńczych czy też wychowawcy w placówkach resocjalizacyjnych.

Absolwenci stają się specjalistami w zakresie działalności oświatowej w kraju i za granicą, administracji oświatowej, stowarzyszeń edukacyjnych. Pracują także w policji, wojsku czy zakładach karnych. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli masz na siebie pomysł i naprawdę interesujesz się dziedziną nauki, jaką jest pedagogika. Studia pedagogiczne błędnie odbierane są jako te związane jedynie z edukacją dzieci. Pedagodzy pomagają człowiekowi w funkcjonowaniu na bardzo różnych etapach życia, dlatego zgłębiają gruntowną wiedzę socjologiczno-filozoficzną, która pozwala im przeanalizować problem i pomóc w jego naprawieniu.

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 45 miejsc miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMCS, KUL oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3040 zł do 3400 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Uczelnie w Lublinie mają odgórnie ustalony limit miejsc na każdy z kierunków studiów, tyczy się to również kierunku pedagogika.  

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci pedagogiki i jak się dostać? W pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie i aplikować na wybrany kierunek studiów. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, które spełniły wymagania rekrutacyjne, a także złożyły niezbędne dokumenty w terminie. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na pedagogikę w Lublinie to: dowolny przedmiot, język obcy oraz język polski.

Limity miejsc na kierunku pedagogika w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii): 45 
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych):

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku pedagogika w Lublinie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni – państwowej czy prywatnej są płatne. Cena czesnego może różnić się w zależności od wybranej uczelni. Nie trzeba jednak płacić pełnej kwoty od razu – istnieje opcja rozłożenia czesnego na raty.

Więcej informacji na temat czesnego można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Ceny studiów na kierunku pedagogika w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii):
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych):
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: od 3040 zł  

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu się w systemie na kierunek pedagogika w Lublinie, kandyaci muszą czekać kilka tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można się ich spodziewać?  

Dzień opublikowania listy osób zakwalifikowanych jest ustalany indywidualnie na poszczególnych uczelniach. Kandydaci informacje o wynikach będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii): do 08.07.2022 
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych): do 08.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Proces rekrutacji na studia składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich obejmuje zarejestrowanie się przez kandydata na wybrany kierunek w systemie. Drugim etapem jest złożenie kompletu dokumentów, które są potwierdzeniem uzyskanych punktów na egzaminie maturalnym.

Jak złożyć dokumenty? Uczelnie najczęściej decydują się na złożenie dokumentów osobiście przez kandydata w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną – jest to opcja dla osób, które nie mogą pojawić się w wyznaczonym terminie na uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie w Lublinie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zazwyczaj po ogłoszeniu listy rankingowej. Kandydaci na pedagogikę w Lublinie na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni. Co, jeśli się spóźnią lub nie maja możliwości osobistego pojawienia się na uczelni?

W takim przypadku istnieje ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie.

Jakie dokumenty powinni zabrać ze sobą przyszli studenci? Są to m.in.: świadectwo dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, zaświadczenia o wynikach olimpiad (jeśli takowe liczyły się w rekrutacji), a także podanie i oświadczenie.   

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.   

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie: 

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii): od 15.07.2022 do 21.07.2022
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych):

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek pedagogika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Wydział Nauk o Człowieku WSEI) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Lublinie?

Studia pedagogiczne nieustannie cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ specjalistów, którzy skupiają się na pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi, nieustannie brakuje. Nim jednak zdecydujesz się na tego typu studia, zastanów się:

 • Czy jesteś osobą cierpliwą z dużą dozą empatii?
 • Czy interesuje Cię sposób działania człowieka i pragniesz brać udział w jego kształtowaniu od najwcześniejszych lat jego życia?
 • Czy nauka przedmiotów humanistyczno-społecznych nie sprawia Ci problemu?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że w obecnych czasach coraz więcej osób myśli o studiach wyższych, dlatego na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. By zapewnić sobie mocną pozycję na listach przyjętych, postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich znajdziesz: język polski, język obcy nowożytny, biologię, matematykę, filozofię, historię, geografię, wiedzę o społeczeństwie.

Twoje szanse wzrosną, jeśli weźmiesz udział w olimpiadzie bądź konkursie przedmiotowym. Laureaci i finaliści zawsze cieszą się przywilejami i osiągają najwyższe wyniki. Pod uwagę weź na przykład Olimpiadę Biologiczną, Olimpiadę Geograficzną, Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i inne.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Lublinie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika w Lublinie?

Studia pedagogiczne w Lublinie zapewniają szczegółową wiedzę z zakresu pedagogiki, filozofii, socjologii, a nawet biologii. Kształcą one nie tylko przyszłych nauczycieli, ale i specjalistów z zakresu pomocy społecznej czy sądowniczej.

Karolina, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Bardzo lubię dzieci i zawsze myślałam o tym, by zajmować się ich edukacją od najwcześniejszych lat. Potem jednak zainteresowałam się resocjalizacją. Studia pedagogiczne to zaskakujący kierunek, który zapewnia wykształcenie przydatne w bardzo wielu miejscach czy branżach.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Lublin studia i stopnia

Pedagogika Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika Lublin studia stacjonarne

Pedagogika Lublin studia niestacjonarne

Kierunki pedagogiczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia