Pedagogika - Lublin

Pedagogika - Lublin

Pedagogika - Lublin

Studia w Lublinie na kierunku

pedagogika 

Odkryj kierunek pedagogika w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika studia Lublin | woj. lubelskie

Pedagogika to obszar umiejętności i działań, których zadaniem jest wprowadzenie porządku, ładu i pewnych zasad. Bez tej dziedziny formowanie ludzkiego życia byłoby praktycznie zajęciem skazanym na porażkę. Pedagogika to wiele zagadnień i obszarów, dzięki którym możemy się uczyć, wychowywać i naprawiać popełnione błędy.
Kierunek Pedagogika w Lublinie to dziedzina skierowana do osób, które w przyszłości chciałyby brać aktywny udział w procesie wychowania młodych pokoleń, kształtowania świadomości, pomocy potrzebującym i wymagającym wsparcia. Pedagogika w Lublinie zakłada rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. To kształtowanie odpowiedniego myślenia, umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. 
Kierunek Pedagogika w Lublinie to nie tylko przekazywanie wiedzy. Dlaczego? Wiedza bez umiejętności praktycznych zastyga i jej wartość maleje, a Pedagogika należy do grona dziedzin, w których ważne jest rzeczywiste działanie. Dlatego też studia przeznaczone są dla osób z konkretnym usposobieniem i wrażliwością, bez których nie udałoby spełnić się w obszarze zawodowej specjalizacji.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Lublinie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Pedagogika w Lublinie ? Fundamentem procesu kwalifikacyjnego jest wszystkim dobrze znany konkurs świadectw, w którym najwyższymi ocenami powinniśmy pochwalić się z języka polskiego oraz języka obcego. Warto także dokładnie sprawdzić kryteria rekrutacyjne, gdyż mogą one różnić się w zależności do wybranej uczelni. Sam proces rekrutacji na Pedagogikę może nie wydawać się skomplikowany, lecz potem, będąc pełnoprawnym studentem poznamy program nauczania, który składa się z wielu przedmiotów. Wśród nich znajdziemy na przykład takie zagadnienia jak: historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, socjologia wychowania, dydaktyka ogólna, psychologia rozwoju i wychowania.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Lublinie?

Jaka praca czeka na absolwentów kierunku Pedagogika w Lublinie? Mogą oni znaleźć zatrudnienie w placówkach przedszkolnych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, instytucjach pomocy społecznej, placówkach resocjalizacyjnych, instytucjach kształcenia ustawicznego, instytucjach pośrednictwa pracy.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Lublinie?

Wybór kierunku kształcenia nie jest łatwą decyzją. A wybór miejsca, w którym będziemy się uczyć może być jeszcze większym problemem. Czy ma znaczenie miasto, w którym się uczymy? Oczywiście, że tak. Zatem, jakie ma kierunek Pedagogika w Lublinie opinie? Marta, studentka Pedagogiki mówi:
„Nie potrafię porównać studiowania w innych miastach i na innych uczelniach, ale w Lublinie spotkałam fantastycznych ludzi, zarówno w gronie wykładowców jak i kolegów. Studia w Lublinie mnie otworzyły, a przecież w Pedagogice to szalenie istotne. „
 

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W LUBLINIE

Komentarze (0)