PEDAGOGIKA RODZINY, PORADNICTWO I KURATELA RODZINNA

PEDAGOGIKA RODZINY, PORADNICTWO I KURATELA RODZINNA

PEDAGOGIKA RODZINY, PORADNICTWO I KURATELA RODZINNA

Studia w Lublinie

pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna

 

Odkryj studia pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Oferta kształcenia obejmująca swoim zainteresowaniem pedagogikę rodziny, poradnictwo i kuratelę rodzinną to odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy, który poszukuje specjalistów odnajdujących się w pracy opiekuńczo-wychowawczej bądź kuratorskiej.

Program kształcenia wypełniony jest takimi przedmiotami jak: metodyka pracy z rodziną w poradnictwie i profilaktyce, rodzina jako system powiązań w poradnictwie i profilaktyce, katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie, odpowiedzialne rodzicielstwo, profilaktyka zachowań ryzykownych. Studenci zgłębiają nauki pedagogiczne, psychologiczne, ale i prawne.

Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach życia rodzinnego, placówkach socjalizacyjnych, placówkach interwencyjnych, świetlicach środowiskowych, placówkach przygotowujących do realizacji pieczy zastępczej, palcówkach resocjalizacyjnych, placówkach profilaktyki społecznej, instytucjach i stowarzyszeniach na rzecz pomocy rodzinie.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA RODZINY, PORADNICTWO I KURATELA RODZINNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Komentarze (0)