ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

Studia w Lublinie

zarządzanie w biznesie

 

Odkryj studia zarządzanie w biznesie w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie w biznesie studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Propozycja kształcenia obejmująca swoim zainteresowaniem zarządzanie w biznesie odpowiada na aktualne zapotrzebowania rynku pracy. Biznes potrzebuje osób, które bez problemu wykonają diagnozę ekonomiczno-prawną i społeczną otoczenia przedsiębiorstwa, uwzględniając przy tym uwarunkowania wewnętrzne.

Studenci zdobywają potrzebne umiejętności diagnostyczne, które pomogą określić cele i działania konieczne do tego, aby przedsiębiorstwo utrzymało lub uzyskało zdolność do konkurowania na rynku. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, zarządzanie operacyjne i strategiczne w przedsiębiorstwie, badania marketingowe w przedsiębiorstwie, logistyka w przedsiębiorstwie.

Absolwenci zarządzają zespołami pracowniczymi oraz kształtują zachowania pracownicze. Analizują sytuację marketingową i finansową przedsiębiorstwa oraz prawidłowość przebiegu procesu produkcyjnego. Zatrudniani są w instytucjach finansowych, bankach, agencjach konsultingowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE W BIZNESIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Management stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku management

Pokaż więcej

Komentarze (0)