ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA

ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA

ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA

Studia w Trójmieście

administracja celna i skarbowa

Odkryj studia administracja celna i skarbowa w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować

Administracja celna i skarbowa studiaGdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja celna i skarbowa to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która jest adresowana do osób zainteresowanych zgłębieniem interdyscyplinarnych wiadomości przede wszystkim z obszarów administracji i prawa.

W trakcie edukacji napotkasz na swojej drodze przedmioty, które są oparte na filarach nauk prawnych, ekonomicznych oraz społecznych. Dlatego też przygotuj się na obszerny program kształcenia, dzięki któremu staniesz się wszechstronnie uzdolnionym abiturientem. Posiądziesz wiedzę na temat egzekwowania przepisów związanych z przewozem towarów, poznasz najważniejsze zapiski prawne, regulujące działanie służby celnej, a ponadto będziesz wiedział, jak rozpoznawać i wykrywać przestępstwa związane z obszarem celnym.

Dzięki podjęciu kształcenia na administracji celnej i skarbowej zyskasz szereg kompetencji, które pozwolą ci na objęcie stanowisk menedżerskich i kierowniczych w bankowości, niektórych jednostkach administracyjnych, przedsiębiorstwach finansowych, urzędach skarbowych oraz jednostkach celnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia ADMINISTRACJA CELNA I SKARBOWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Pokaż więcej

Komentarze (0)