EKONOMIA GLOBALNA I MENEDŻERSKA

EKONOMIA GLOBALNA I MENEDŻERSKA

EKONOMIA GLOBALNA I MENEDŻERSKA

Studia w Poznaniu

ekonomia globalna i menedżerska

Odkryj studia ekonomia globalna i menedżerska w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Ekonomia globalna i menedżerska studiaPoznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Ekonomia globalna i menedżerska to innowacyjna propozycja kształcenia, która odpowiada zarówno na potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i zainteresowanie samych przyszłych kandydatów. Warto wspomnieć, że podczas edukacji szczególny nacisk zostanie położony na wykształcenie w przyszłych absolwentach umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. 

Czego będziesz miał okazję się nauczyć, jeżeli wkroczysz na tę ścieżkę kształcenia? Poznasz od strony teoretycznej współczesne założenia makroekonomii, dowiesz się, w jaki sposób wykonywane są komparatywne analizy gospodarek narodowych, a ponadto zrozumiesz istotę zachowań rynkowych konsumentów, co pozwoli ci na wdrożenie odpowiednich działań menedżerskich w przyszłości. 

Absolwenci ekonomii globalnej i menedżerskiej bez trudu znajdują zatrudnienie na stanowiskach eksperckich w instytucjach rządowych, regionalnych oraz pozarządowych, zajmują się planowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstw, prowadzą własną firmę lub decydują się na karierę naukową. 

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia EKONOMIA GLOBALNA I MENEDŻERSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Program studiów i przedmioty

Studenci ekonomii globalnej i menedżerskiej uczą się m.in. szeroko pojętego gospodarowania w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych czy w jednostkach samorządowych i rządowych – w trakcie zajęć uczestnicy poznają np.: specyfikę współczesnego środowiska gospodarczego; zasady zarządzania przestrzenią mikro- i makroekonomiczną; nowoczesne metody i narzędzia analityczne służące wspieraniu podejmowania decyzji gospodarczych. Uczelnie w Poznaniu przygotowują studentów zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Studia na ekonomii globalnej i menedżerskiej przewidują dwa główne bloki tematyczne, które poświęcone są teoretycznym podstawom wynikającym z wiedzy ogólnoekonomicznej oraz umiejętnościom menedżerskim, które odnajdują zastosowanie zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze. Dzięki kompleksowemu przygotowaniu absolwenci tej ścieżki kształcenia przygotowani są m.in. do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, przewidywania sytuacji ekonomicznych oraz analizowania uwarunkowań i ograniczeń ekonomicznych.

W programie studiów na ekonomii globalnej i menedżerskiej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Współczesne teorie makroekonomii
 • Komparatywna analiza gospodarek narodowych
 • Krajowy i unijny rynek pracy
 • Państwo środka – gospodarka azjatyckiego smoka
 • Zachowania rynkowe konsumentów
 • Menedżer w procesie planowania i zarządzania strategicznego
 • Gospodarka zasobami w przedsiębiorstwie
 • Optymalizacja decyzji menedżerskich
 • Techniki autoprezentacji i wizualizacji danych

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: specyfiki współczesnego środowiska gospodarczego; różnych rodzajów zjawisk gospodarczych oraz ich konsekwencji; sposobów podejmowania trafnych decyzji strategicznych i operacyjnych.

Absolwenci ekonomii globalnej i menedżerskiej mogą podjąć pracę np. na stanowisku menedżera firmy, specjalisty ds. rozwoju przedsiębiorstwa, dyrektora ekonomicznego w przedsiębiorstwie, analityka w banku i instytucji finansowej, stratega gospodarczego, doradcy ekonomicznego, eksperta w instytucji rządowej, regionalnej lub pozarządowej, eksperta w instytucji współpracującej z Unią Europejską lub w przedsiębiorstwie działającym na rynku unijnym. Ponadto osoby te są kompleksowo przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent ekonomii globalnej i menedżerskiej może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • nowoczesne przedsiębiorstwa
 • firmy doradcze
 • urzędy i instytucje państwowe
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Ekonomia globalna i menedżerska to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku ekonomia.

 

Ekonomia studia w Poznaniu

Ekonomia to studia, które wymagają od studentów m.in. zdolności analitycznych, organizacyjnych i komunikacyjnych. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są np. do: stosowania podstaw rachunkowości w procesie podejmowania decyzji biznesowych; planowania i organizowania procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie; stosowania właściwych narzędzi marketingowych w określonych sytuacjach rynkowych.

Absolwenci ekonomii mogą podjąć pracę np. na stanowisku planisty, pracownika ds. badań, projektanta systemów zarządzania, organizatora i kierownika projektów w zakresie doskonalenia procesów zarządzania czy menedżera w dowolnej organizacji. Ekonomiści wyróżniają się także kompetencjami, które są niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pełnienia funkcji eksperckiej.

Dowiedz się więcej: ekonomia studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)