ADMINISTRACJA CELNO-SKARBOWA

ADMINISTRACJA CELNO-SKARBOWA

ADMINISTRACJA CELNO-SKARBOWA

Studia w Trójmieście

administracja celno-skarbowa

Odkryj studia administracja celno-skarbowa w Trójmieście i sprawdź gdzie możesz studiować

Administracja celno-skarbowa studiaGdańsk | Gdynia | Sopot - specjalność / ścieżka kształcenia

Posiadasz wrodzony talent do przyswajania treści kodeksów prawnych na pamięć? Interesujesz się szeroko rozumianą administracją? Tematyka celno-skarbowa jest ci szczególnie bliska? Twierdząca odpowiedź na te pytania może stanowić dobry pretekst do rozpoczęcia kształcenia na administracji celno-skarbowej.

Program kształcenia został skonstruowany w taki sposób, aby przyszli absolwenci zyskali wszechstronne przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, do wywiązywania się z przyszłych zobowiązań zawodowych. W trakcie nauki poznasz specyfikę działania służb celno-skarbowych, zapoznasz się z zasadami prawnymi, regulującymi administracyjne aspekty działalności, a ponadto pogłębisz kompetencje interpersonalne, dzięki którym kontakt z klientami będzie dla ciebie łatwością.

Po ukończeniu kształcenia znajdziesz zatrudnienie w starostwach powiatowych, korporacjach finansowych o zasięgu międzynarodowym, organach nadzoru i kontroli, urzędach centralnej administracji rządowej, kancelariach prawniczych i podatkowych oraz służbach celnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest specjalność / ścieżka kształcenia ADMINISTRACJA CELNO-SKARBOWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Komentarze (0)