Biura Karier w Częstochowie

Biura Karier w Częstochowie

Biura Karier Częstochowa

Częstochowa, miasto w województwie śląskim i siedziba powiatu częstochowskiego jest również dosyć prężnie działającym ośrodkiem akademickim. W mieście działa obecnie osiem uczelni:

  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
  • Akademia Polonijna,
  • Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie,
  • Politechnika Częstochowska,
  • Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej,
  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie,
  • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie oraz
  • Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie.

Poniżej przyjrzymy się jak te placówki radzą sobie z pomocą studentom w dostaniu się na staże i praktyki oraz w wejściu na rynek pracy.

UCZELNIE

Politechnika Częstochowska posiada dla swoich studentów Biuro Karier, którego celem jest promocja zawodowa studentów oraz absolwentów uczelni. Aby to uczynić BK organizuje m. in. warsztatowe zajęcia, które mają poszerzyć wiedzę studentów z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy. Do zadań Biura Karier należy także tworzenie bazy danych studentów i absolwentów szukających pracy, a także aktualizowanie banku ofert pracodawców, którzy są zainteresowani rekrutacją pracowników spośród studentów i absolwentów Politechniki Częstochowskiej. Pracownicy BK pomagają również przygotować dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i Curriculum Vitae), a także udostępniają aktualne czasopisma i poradniki związane z rynkiem pracy. Dzięki Biuru Karier można także zapoznać się z publikacjami dotyczącymi ofert praktyk, staży i pracy. Tutaj także można się dowiedzieć o kursach zawodowych, programach wspierających przedsiębiorczość, a także konkursach.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie również posiada Biuro Karier. Jego zadaniem jest pomoc studentom i absolwentom Akademii w wejściu na rynek pracy, jak również w zaplanowaniu ścieżki kariery i rozwoju zawodowym. Aby to osiągnąć Biuro Karier organizuje m. in. bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym dotyczące mocnych i słabych stron studenta oraz predyspozycji do pracy na konkretnych stanowiskach; bezpłatne konsultacje z psychologiem; pomoc przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (takich jak Curriculum Vitae i oryginalny list motywacyjny); doradztwo w kwestii rozmowy kwalifikacyjnej; szkolenia podnoszące kwalifikacje; targi pracy, podczas których można zapoznać się z lokalnym rynkiem pracy; spotkania z pracodawcami oraz spisy aktualnych ofert pracy i informacje dotyczące szkoleń, kursów i warsztatów. Na stronie Biura Karier Akademii można znaleźć także serię poradników i przewodników dotyczącą nie tylko praktyk i staży, ale również kariery w finansach i bankowości, najczęściej popełnianych błędów przy tworzeniu CV najczęściej zadawanych pytań na rozmowie kwalifikacyjnej czy tworzenia dokumentów aplikacyjnych po angielsku. BK Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zajmuje się także monitorowaniem karier zawodowych absolwentów uczelni.

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie także posiada Biuro Karier. Do jego zadań należy chociażby pozyskiwanie ofert pracy bezpośrednio od pracodawców, a także z prasy i internetu; udzielanie informacji o stażach, stypendiach i praktykach, organizowanie prezentacji, warsztatów i szkoleń dotyczących umiejętności interpersonalnych, a także treningów i seminariów z naukowcami i pracodawcami. Biuro Karier Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie tworzy także ofertę kursów językowych i studiów podyplomowych, jak również zagranicznych staży i praktyk. Pracownicy BK przeprowadzają ze studentami WSZ w Częstochowie rozmowy doradcze, pomagają w określeniu predyspozycji zawodowych oraz w pogłębieniu wiedzy dotyczącej komunikacji międzyludzkiej i pracy zespołowej. W Biurze Karier pod okiem specjalistów można przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz stworzyć dokumenty aplikacyjne. W biurze BK udostępniane są informatory i poradniki dotyczące kształtowania kariery zawodowej oraz poruszania się na rynku pracy.

Akademia Polonijna w Częstochowie to kolejna uczelnia, która uruchomiła przy swojej placówce Biuro Karier. Zadaniem ABK jest pomoc studentom i absolwentom w kwestiach kształtowania umiejętności, które pozwolą na konkurowanie na rynku pracy. Biuro Karier ma także na celu pomoc w znalezieniu pracy, która będzie się pokrywać z wykształceniem, kwalifikacjami i aspiracjami studentów. Aby to osiągnąć Akademickie Biuro Karier organizuje warsztaty i wykłady, prowadzi rozmowy doradcze umożliwiające wybór kariery zawodowej, a także współpracuje z Biurami Karier innych uczelni, urzędami, instytucjami i organizacjami ważnymi z punktu widzenia rynku pracy. Pracownicy ABK Akademii Polonijnej w Częstochowie nawiązują także bezpośredni kontakt z pracodawcami, aby umożliwić organizację prezentacji firm na uczelni, pozyskać oferty praktyk, staży i pracy, zorganizować praktyki studenckie, stworzyć akcje informacyjne oraz nawiązać i podtrzymać kontakt z mediami.

Wyższa Szkoła Lingwistyczna posiada Biuro Karier dostosowane do swojej wąskiej specjalizacji, łączącej studia teoretyczne z praktyką. Warto zdawać sobie sprawę, że Wyższa Szkoła Lingwistyczna jest jedną z kilku uczelni na terenie kraju, w której stosowane są metody i techniki coachingowe już na etapie samego programu nauczania. Dlatego też Biuro Karier nie jest tutaj potrzebne do kreowania kompetencji miękkich – tym zajmują się sami wykładowcy. Zamiast tego, BK WSL zajmuje się poradnictwem grupowym i indywidualnym, informowaniem o regionalnym i lokalnym rynku pracy, a także o potencjalnych pracodawcach, przekazywaniem informacji o kursach, studiach podyplomowych, stypendiach, praktykach i stażach zawodowych oraz organizowaniem szkoleń i kursów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. BK Wyższej Szkoły Lingwistycznej zajmuje się również promowaniem uczelni w środowiskach lokalnych, a także pobudzaniem kreatywności, samodzielności i przedsiębiorczości w studentach uczelni.

w Częstochowie - zasady rekrutacji

Komentarze (0)