Praktyki i staże w Gorzowie

Praktyki i staże w Gorzowie

Praktyki i staże w Gorzowie

Praktyki i staże w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski jest znany jako ośrodek przemysłowy, skupiony przede wszystkim na takich sektorach jak chemia, elektronika, energetyka, a także przemysł farmaceutyczny, przemysł lekki, maszynowy, metalowy, motoryzacyjny, spożywczy i włókienniczy. W mieście działa również zakład produkcyjny elementów do samochodów grupy Volkswagen. Znajduje się tu także podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Gorzów to także nieduży ośrodek edukacyjny, jednakże miasto jest jednocześnie jednym z głównych ośrodków szkolnictwa wyższego w Polsce zachodniej. W mieście znajdują się obecnie cztery placówki wyższe:

  • Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,
  • AWF w Poznaniu – Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim.

 

UCZELNIE

Jak każda ważniejsza uczelnia w kraju tak i Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim posiada Biuro Karier, mające na celu pomoc studentom w płynnym wejściu na rynek pracy. Biuro Karier Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim powstało w 2003 roku. Do jego głównych zadań należy doradztwo w kwestiach poszukiwania ofert pracy, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, nauka pisania CV i listu motywacyjnego, informowanie o dofinansowaniach oraz organizacja szkoleń.

Dodatkowo, w Biurze Karier można spotkać się z doradcą, który poinformuje o możliwości znalezienia pracy zgodnej z kierunkiem studiów i specjalności studenta, pomoże uzupełnić kwalifikacje i znaleźć informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy. Przez Biuro Karier można nie tylko szukać pracy i skontaktować się z pracodawcą ale także pozyskać informacje dotyczące studiów uzupełniających magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, jak również informacje dotyczące stażów zawodowych, w tym tych zagranicznych. Natomiast jeśli jesteście zainteresowani konkretnymi szkoleniami czy warsztatami, przez BK Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim można zapisać się na warsztaty dotyczące kompetencji, relacji interpersonalnych, rynku pracy czy przygotowywania się do drogi zawodowej.

Biuro Karier organizuje także warsztaty z tematyki prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, dobrego prezentowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych, planowania ścieżki kariery zawodowej, zarządzania czasem, negocjacji płacowych, radzenia sobie ze stresem, sztuki autoprezentacji oraz asertywności.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim również prowadzi dla swoich studentów i absolwentów działania mające na celu pomoc w znalezieniu praktyk, staży i pracy. W związku z tematyką studiów osoby chcące odbyć praktyki zawodowe mają obowiązek ubezpieczyć się od NNW oraz uiścić opłatę za OC. Praktyki w AWF odbywają się na kierunkach Wychowanie fizyczne, Fizjoterapia oraz Dietetyka.

 

 

STRONY INTERNETOWE

Nie tylko Biurem Karier człowiek żyje. Warto też sięgnąć po najszybsze i najszersze medium obecnie istniejące, czyli internet. Oferty dotyczące praktyk i staży, jak i informacje o samym mieście można znaleźć choćby na:

gorzow.pl

gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl

gorzow.praca.gov.pl

powiatgorzowski.pl

lubuskie.uw.gov.pl

egorzow.pl

praca.money.pl

praca.pl

pracuj.pl

radiogorzow.pl

 

FIRMY I INSTYTUCJE

Pracy i stażu można szukać nie tylko za pomocą uczelni macierzystej. Innym sposobem jest złożenie dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio w interesującym nam przedsiębiorstwie lub instytucji. Poniżej podpowiadamy niektóre z firm, jakie organizują praktyki i staże dla studentów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Gorzowie Wielkopolskim to instytucja, która podpisała umowę ramową o współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża. Tym samym Akademia dołączyła do grona uczelni wyższych współpracujących z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W ramach umowy oddział ZUS w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi wykłady, praktyki i staże dla studentów oraz konsultacje dla pracowników Akademii im. Jakuba z Paradyża.

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim także prowadzi nabór na staże, jednak warto zdawać sobie sprawę, że staż w policji jest formą aktywizacji zawodowej finansowaną w całości przez Powiatowy Urząd Pracy. To oznacza, że trzeba być zarejestrowanym, jako osoba bezrobotna. Dopiero wtedy można złożyć podanie o zorganizowanie stażu do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

RUE Sp. z o.o. to jedna z czołowych firm działających na rynku automatyki przemysłowej i elektryki. RUE współpracuje m. in. z Grupą Kapitałową ZARMEN, a w 2016 roku została połączona z Rybnickimi Zakładami Naprawczymi Sp. z o.o. zajmującymi się górnictwem węgla kamiennego w Polsce. Obecnie spółka pod nazwą RUE-RZN Sp. z o.o., prowadzi nabór na praktyki i staże związane z branżą firmy.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim organizuje studenckie praktyki zawodowe dla studentów wyższych uczelni. Aby dostać się na staż należy złożyć podanie do Dyrektora Generalnego Urzędu z informacjami o uczelni macierzystej, rodzaju, kierunku studiów i specjalizacji, proponowanym terminie odbycia praktyki oraz wyborze komórki organizacyjnej, w której student chciałby odbyć praktykę. Lubuski Urząd Wojewódzki organizuje także staże dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Przyjęcie na staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Staż odbywa się w pełnym wymiarze godzin.

Komentarze (0)