ADMINISTRACJA W ORGANACH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

ADMINISTRACJA W ORGANACH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

ADMINISTRACJA W ORGANACH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Studia w Bydgoszczy

administracja w organach wymiaru sprawiedliwości

 

Odkryj studia administracja w organach wymiaru sprawiedliwości w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci połączenie nauk administracyjnych i prawniczych z wiedzą na temat systemu wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Studenci uczęszczają na szereg najważniejszych przedmiotów, które umożliwią Ci zapoznanie się z prawem i metodami postępowania przed sądem. Będziesz miał/a okazję zgłębiać treści odnoszące się do rejestru zastawów, ksiąg wieczystych i hipotek, Krajowego Rejestru Sądowego.

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach, które oferują pomoc osadzonym opuszczającym zakład karny. Pracują w organach administracji rządowej i samorządowej, strukturach gospodarki narodowej, w jednostkach penitencjarnych, instytucjach społecznych i socjalnych, organach administracji skarbowej, a także w policji, służbach mundurowych, agendach państwowych i instytucjach UE. Twoim miejsce zatrudniania stanie się szeroko pojmowany wymiar sprawiedliwości w zakresie sądownictwa, prokuratury, notariatu.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia ADMINISTRACJA W ORGANACH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)