DROGI SZYNOWE

DROGI SZYNOWE

DROGI SZYNOWE

Studia w Bydgoszcz

drogi szynowe

 

Odkryj studia drogi szynowe w Bydgoszcz i sprawdź gdzie możesz studiować

Drogi szynowe studiaBydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Drogi szynowe to moduł kształcenia poszerzający wiedzę z zakresu budownictwa. Oferta doskonale wpisuje się w zapotrzebowania aktualnego rynku pracy. Studenci przygotowują się do pracy w zakresie projektowania, budowy, remontów, modernizacji, utrzymania i eksploatacji, a także diagnozowania stanu technicznego obiektów, takich jak linie kolejowe, stacje, węzły kolejowe i budowle inżynieryjne.

Interdyscyplinarny program kształcenia wypełniony jest przedmiotami odnoszącymi się do wytrzymałości materiałów, budownictwa komunikacyjnego, ekologii w budownictwie, konstrukcji metalowych, podstaw budownictwa kolejowego, budowy i utrzymania mostów kolejowych.

Abiturienci zatrudniani są w miejskich przedsiębiorstwach i zakładach komunikacji, zakładach infrastruktury kolejowej, instytutach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, pracowniach konstrukcyjno-projektowych, przedsiębiorstwach, które zajmują się konserwacją infrastruktury szynowej oraz nadzorem nowych inwestycji.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia DROGI SZYNOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Komentarze (0)