Automatyka i robotyka w Warszawie - terminy rekrutacji

Automatyka i robotyka w Warszawie - terminy rekrutacji

Automatyka i robotyka w Warszawie - terminy rekrutacji


Terminy rekrutacji na uczelniach 2024/2025

Uczelnie

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska stacjonarneStudia stacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 03.06.2024
do 10.07.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 01.08.2024
do 28.08.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej
niestacjonarneStudia niestacjonarne Termin rekrutacji I stopnia:od 01.08.2024
do 28.08.2024
Termin rekrutacji II stopnia:od 01.08.2024
do 28.08.2024
Termin dodatkowej rekrutacji: Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Harmonogram rekrutacyjny +

Studia w Warszawie na kierunku automatyka i robotyka należą do najpopularniejszego grona kierunków inżynieryjnych. Znajdują się one w kręgu zainteresowań wielu absolwentów szkół średnich, którzy chcą wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej. By było to możliwe, muszą oni odpowiednio wcześnie zorientować się, jak wygląda harmonogram rekrutacyjny. Studenci zazwyczaj zapisywać się na studia mogą już w maju, to czy zostaną przyjęci, zależy jednak nie od daty zgłoszenia, lecz od liczby punktów uzyskanych na maturze.

Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół tuż po otrzymaniu wyników maturalnych, czyli w lipcu. Wtedy przyszli studenci składają dokumenty na studia i mogą w spokoju oczekiwać na październik. Studia na kierunku automatyka i robotyka w Warszawie umożliwiają stabilne zatrudnienie w przyszłości, więc kandydatów jest wielu, a liczba miejsc ograniczona.

Pamiętaj, że jeżeli nie dostałeś się na wymarzone studia w pierwszym terminie, to jeszcze nic straconego. Uczelnie w Warszawie przygotowują na ogół jeszcze dodatkowy termin rekrutacji na przełomie sierpnia i września, który pozwala na przyjęcie dodatkowej puli osób (w przypadku wolnych miejsc).

Dokumenty rekrutacyjne +

Składanie dokumentów to bardzo ważny czas podczas procedury rekrutacyjnej. Pamiętaj, że to, że dostałeś się na studia, to dopiero wstęp do twojej intelektualnej przygody. By ją przypieczętować, powinieneś dostarczyć zestaw podstawowych dokumentów. Pamiętaj, że ich brak oznacza automatyczną rezygnację ze studiów. Jeżeli zostaniesz skreślony z listy studentów na tym etapie, będziesz musiał ubiegać się o ponowne przyjęcie podczas dodatkowego etapu rekrutacji. Każda z uczelni ma swoją podstawową bazę dokumentów, ich trzon jednak rzadko się różni, więc gdy będziesz przygotowywać swoją teczkę, pamiętaj, by znalazły się w niej przede wszystkim:

  • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • różnego rodzaju umowy;
  • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat tego, co dostarczyć, znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Wszystkie informacje, które się na nich pojawiają, śledź uważnie.

Opłaty rekrutacyjne +

Dziś większość ośrodków akademickich w Polsce wprowadza opłatę rekrutacyjną dla kandydatów. Oznacza to, że musisz ją uiść w momencie, gdy decydujesz się wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej. Opłata ta oscyluje na ogół w granicach od 85 do 100 zł za kierunek. Możesz ją dokonać przy pomocy płatności elektronicznych, przelewu lub za pośrednictwem poczty. Pamiętaj, że wiążącą datą jest czas księgowania takiego przelewu – jeżeli spóźnisz się z nim, twoja kandydatura być może w ogóle nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku automatyka i robotyka są wyjątkowo wymagające i od kandydatów wymaga się już na poziomie rekrutacji, by zaprezentowali rozbudowaną wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych. Wśród nich powinny się znaleźć: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia lub informatyka (wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni). Pamiętaj także o doskonałym przygotowaniu z dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego, ponieważ on również bardzo często uwzględniany jest w procedurze rekrutacyjnej. Nie zwlekaj i swoje przygotowania zacznij odpowiednio wcześnie.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Wyniki maturalne, które zostaną poznane przez kandydatów, to dopiero początek na drodze rekrutacyjnej. Otóż każda z uczelni ustala swój indywidualny przelicznik punktów maturalnych. To indywidualny system, który uwzględnia przedmioty, jakie zdawane były przez kandydatów oraz ich poziom. Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony zawsze punktowany jest dużo wyżej, więc to szczególnie na nim powinieneś się skupiać.

Olimpiady oraz konkursy +

Ambitni uczniowie szkół średnich powinni także pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To niekonwencjonalna propozycja, która dla laureatów i finalistów otwiera drogi do znalezienia się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Pamiętaj jedynie, że twoja wiedza musi wykraczać poza mury szkoły średniej. Musisz mieć także świadomość, że nawet bycie laureatem olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego, jeśli chcesz kandydować na studia. W przypadku studiów na kierunku automatyka i robotyka rozważ:

  • Olimpiada Matematyczna
  • Olimpiada Wiedzy Technicznej i Wynalazczości;
  • Olimpiada Fizyczna;
  • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej itd.

Komentarze (0)