Turystyka zrównoważona. Nowy kierunek na Uniwersytecie Łódzkim

Turystyka zrównoważona. Nowy kierunek na Uniwersytecie Łódzkim

Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

23.05.2022

Turystyka zrównoważona. Nowy kierunek na Uniwersytecie Łódzkim

W przyszłym roku akademickim Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego uruchomi Turystykę zrównoważoną. Jedyny taki kierunek w Polsce.

Studia na kierunku turystyka zrównoważona w UŁ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek Turystyka zrównoważona prowadzony będzie na studiach magisterskich, w trybie stacjonarnym, a kształcić będzie specjalistów zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji, określonych w rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Co znajdzie się w programie? W harmonogramie zajęć znajdą się przedmioty poświęcone między innymi: problemom współczesnego świata, globalnym problemom turystyki, etyce zrównoważonego rozwoju, dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu w turystyce, planowaniu przestrzennemu w turystyce, czy strategiom rozwoju turystyki.

Ponadto, studenci otrzymają wybór przedmiotów fakultatywnych, prowadzonych w języku polskim oraz języku angielskim, obejmujących zagadnienia zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji. Oprócz tego, uczestniczyć będą w ćwiczeniach terenowych, projektach badawczych i edukacyjnych, realizowanych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

A co po studiach? Absolwenci Turystyki zrównoważonej przygotowani będą do wykonywania zawodów uwzględniających potrzebę realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że odnajdą się między innymi w roli: specjalistów do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych, kierowników biur podróży, pracowników informacji turystycznej, czy właścicieli małych zakładów agroturystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.

Rejestracja na studia trwa! O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków.

Więcej szczegółowych informacji na temat kierunku odnaleźć można tutaj: uni.lodz.pl

Zapisy na kierunek tutaj: zapisy

Komentarze (0)