Konferencja w EWSPA - Prawna ochrona konsumenta rynku usług bankowych

Konferencja w EWSPA - Prawna ochrona konsumenta rynku usług bankowych

Studia Warszawa - Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

03.07.2022

W Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie odbyła się konferencja „Prawna ochrona konsumenta rynku usług bankowych”. Wydarzenie odbyło się przy ul. Okopowej 59 w Warszawie.

Program konferencji został podzielony na trzy moduły tematyczne takie jak: wybrane zagadnienia rynku usług bankowych, cywilnoprawna ochrona konsumenta i karnoprawna ochrona konsumenta.

O 9:00 w środę (18 maja) odbyła się rejestracja uczestników, a o 9:30 uroczyste otwarcie konferencji. Podsumowanie i zakończenie konferencji odbyło się o 15:50-16:00 tego samego dnia. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji do 8 maja 2022 roku musiały wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go na adres mailowy podany na stronie uczelni. Rezygnację z wydarzenia należało zgłosić do 13 maja 2022 roku.

 

 

Popularne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Studia w EWSPA w Warszawie

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji prowadzi studia w Wydziale Prawa w Warszawie oraz w filiach w Londynie i Brukseli. Szkołę wyższą tworzą cztery wartości: system logistyczno-organizacyjny, program merytoryczny, kadra naukowo-dydaktyczna oraz studenci. W uczelni zajęcia prowadzone są zgodnie z trójstopniowym systemem zdobywania kompetencji.

System ten składa się z: ćwiczeń, wykładów oraz tutoringu, czyli zajęć praktycznych z prokuratorami, sędziami, a także radcami prawnymi. EWSPA dba o jak najwyższej jakości kształcenie.

Kandydaci na studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie mają do wyboru 3 kierunki studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Do najpopularniejszych kierunków zalicza się prawo, które od lat króluje pod względem liczby zgłoszeń. Na koniec jednolitych studiów magisterskich trwających 10 semestrów absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra. Studenci mogą poszerzać swoją wiedzę podczas wszelkich konferencji oraz spotkań organizowanych przez uczelnię.

Podczas toku studiów studenci zdobędą wiedzę z zakresu między innymi: logiki prawniczej, etyki, prawoznawstwa, prawa rzymskiego, historii prawa, prawa karnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, a także prawa Unii Europejskiej. Studenci od początku VI semestru wybierają 5 modułów fakultatywnych specjalizacyjnych spośród 10 dostępnych. Studenci podczas pięciu semestrów w sumie zrealizują 20 przedmiotów fakultatywnych.

Słuchacze kształcić się będą przede wszystkim podczas zajęć praktycznych takich jak: warsztaty prawnicze, praktyki oraz zajęcia tutorskie. Przedmioty wykładane są przez wieloletnich praktyków oraz doświadczonych specjalistów w danej dziedzinie, którzy podążają za nowymi trendami naukowymi. Program kształcenia przygotowany jest skrupulatnie, tak aby studenci zdobyli niezbędną wiedzę i bogatą praktykę konieczną do pracy w zawodzie.

Studia na kierunku prawo prowadzone są w Wydziale Prawa w Warszawie w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz niestacjonarnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Distance learning). W ostatniej wymienionej formie prowadzone są również studia w Filii w Londynie  (zobacz więcej: prawo w Warszawie).

Komentarze (0)