Politechnika Warszawska. Zakończyła się rejestracja na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Politechnika Warszawska. Zakończyła się rejestracja na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Studia Warszawa - Politechnika Warszawska

04.08.2022

Politechnika Warszawska. Zakończyła się rejestracja na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Politechnika Warszawska zakończyła rejestrację na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dla kandydatów z polskim obywatelstwem. W tegorocznej rekrutacji złożono prawie 43 tysiące aplikacji.

W gronie najpopularniejszych kierunków znalazły się między innymi: Informatyka, Zarządzanie, Budownictwo, czy Informatyka stosowana. Opublikowane wyniki dotyczą wyłącznie kierunków prowadzonych w Warszawie, bowiem dane dotyczące kierunków realizowanych w Płocku mogą jeszcze ulec zmianie.

 

Politechnika Warszawska - liczba chętnych na studia 2022/2023

 • Architektura (jednolite studia magisterskie) / Liczba aplikacji: 557
 • Architecture / Liczba aplikacji: 197
 • Biotechnologia / Liczba aplikacji: 937
 • Technologia Chemiczna / Liczba aplikacji: 556
 • Technologia Chemiczna (profil praktyczny) / Liczba aplikacji: 402
 • Automatyka i Robotyka Stosowana / Liczba aplikacji: 636
 • Elektrotechnika / Liczba aplikacji: 720
 • Informatyka Stosowana / Liczba aplikacji: 1569
 • Electrical Engineering / Liczba aplikacji: 115
 • Elektromobilność / Liczba aplikacji: 366
 • Fizyka Techniczna / Liczba aplikacji: 438
 • Fotonika / Liczba aplikacji: 228
 • Geodezja i Kartografia / Liczba aplikacji: 995
 • Gospodarka Przestrzenna / Liczba aplikacji: 979
 • Geoinformatyka / Liczba aplikacji: 434
 • Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Liczba aplikacji: 563
 • Budownictwo / Liczba aplikacji: 1817
 • Civil Engineering / Liczba aplikacji: 224
 • Robotyka i Automatyka / Liczba aplikacji: 493
 • Energetyka / Liczba aplikacji: 661
 • Lotnictwo i Kosmonautyka / Liczba aplikacji: 848
 • Mechanika i Projektowanie Maszyn / Liczba aplikacji: 403
 • Aerospace Engineering / Liczba aplikacji: 314
 • Power Engineering / Liczba aplikacji: 108
 • Automatyka i Robotyka / Liczba aplikacji: 875
 • Elektronika / Liczba aplikacji: 797
 • Informatyka / Liczba aplikacji: 2104
 • Inżynieria Biomedyczna / Liczba aplikacji: 602
 • Telekomunikacja / Liczba aplikacji: 892
 • Computer Science / Liczba aplikacji: 605
 • Telecommunications / Liczba aplikacji: 118
 • Cyberbezpieczeństwo / Liczba aplikacji: 1478
 • Inżynieria Internetu rzeczy / Liczba aplikacji: 425
 • Administracja / Liczba aplikacji: 1218
 • Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych / Liczba aplikacji: 483
 • Mechanika i Budowa Maszyn / Liczba aplikacji: 791
 • Papiernictwo i Poligrafia / Liczba aplikacji: 323
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji / Liczba aplikacji: 1145
 • Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych / Liczba aplikacji: 733
 • Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych / Liczba aplikacji: 508
 • Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych / Liczba aplikacji: 454
 • Electric and Hybrid Vehicles Engineering / Liczba aplikacji: 140
 • Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery / Liczba aplikacji: 47
 • Informatyka i Systemy Informacyjne / Liczba aplikacji: 1391
 • Matematyka / Liczba aplikacji: 726
 • Computer Science and Information Systems / Liczba aplikacji: 457
 • Inżynieria i Analiza Danych / Liczba aplikacji: 1118
 • Matematyka i Analiza Danych / Liczba aplikacji: 1030
 • Transport / Liczba aplikacji: 1182
 • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa / Liczba aplikacji: 663
 • Inżynieria Biomedyczna / Liczba aplikacji: 548
 • Mechatronika / Liczba aplikacji: 1195
 • Mechatronics / Liczba aplikacji: 162
 • Inżynieria Środowiska / Liczba aplikacji: 1062
 • Ochrona Środowiska / Liczba aplikacji: 621
 • Environmental Engineering / Liczba aplikacji: 134
 • Biogospodarka / Liczba aplikacji: 344
 • Inżynieria Materiałowa / Liczba aplikacji: 427
 • Zarządzanie / Liczba aplikacji: 1825
 • Inżynieria Zarządzania / Liczba aplikacji: 1170
 • Zarzadzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej / Liczba aplikacji: 645.

Komentarze (0)