Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022 (arkusz CKE, odpowiedzi, tematy)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022 (arkusz CKE, odpowiedzi, tematy)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022 (arkusz CKE, odpowiedzi, tematy)

27.11.2022

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022 (arkusz CKE, odpowiedzi, tematy)

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowym egzaminem, bez którego nie można ukończyć szkoły podstawowej. Nie ma jednak minimalnej liczby punktów, jaką trzeba osiągnąć, żeby zdać ten egzamin. Jednak jego wyniki mają znaczeni podczas rekrutacji do szkół średnich. W pierwszym dniu ósmoklasiści przystępują do egzaminu z języka polskiego, następnie z matematyki, a trzeciego dnia z języka obcego nowożytnego.

24 maja 2022 roku uczniowie przystąpili do pierwszej części egzaminu ósmoklasisty. Zwolnieni z niego byli tylko laureaci i finaliści olimpiad. Jakie pytania znalazły się w arkuszu egzaminacyjnym? Jakie tematy mieli do wyboru uczniowie, pisząc wypracowanie?

Uczniowie z ostatniej klasy szkoły podstawowej na rozwiązanie wszystkich zadań z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty mieli 120 minut. Czy egzamin był trudny?

 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022 – tematy wypracowań, lektury

W tym roku uczniowie musieli zmierzyć się z "Zemstą" Aleksandra Fredry oraz napisać rozprawkę na temat przyjaźni lub opowiadanie, w którym spotkało się bohatera wybranej lektury.

 

Polecenie ostatniego zadania, które było zadaniem otwartym, brzmiało:

Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie.

 • Pamiętaj o zachowaniu formy wypowiedzi wskazanej w temacie: napisz rozprawkę albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej. Lista lektur obowiązkowych znajduje się na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego.
 • Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.
 • Zapisz wypracowanie w wyznaczonym miejscu. Nie pisz na marginesie.

 

Uczeń miał do wyboru dwa następujące tematy wypracowania:

 • Temat 1. Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.
 • Temat 2. Napisz opowiadanie o spotkaniu z jednym z bohaterów wybranej lektury obowiązkowej. Wspólna przygoda skłoniła Cię do refleksji, że warto było przenieść się do świata przedstawionego tej lektury. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

 

Zasady oceniania wypracowania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała zasady oceniania rozwiązań zadań. W kwestii wypracowania były one następujące:

 1. Jeżeli wypowiedź w całości jest nie na temat, uczeń otrzymuje 0 punktów.
 2. Jeżeli w wypowiedzi uczeń w ogóle nie odwołał się do treści lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu, za całą wypowiedź otrzymuje 0 punktów.
 3. Jeżeli wypowiedź jest nieczytelna, uczeń otrzymuje 0 punktów.
 4. Jeżeli wypowiedź nie zawiera w ogóle rozwinięcia (np. uczeń napisał tylko wstęp), uczeń otrzymuje 0 punktów w każdym kryterium.
 5. Jeżeli wypowiedź zawiera 180 wyrazów lub mniej, jest oceniana wyłącznie w kryteriach: realizacja tematu wypowiedzi, elementy twórcze / elementy retoryczne oraz kompetencje literackie i kulturowe.
 6. Jeżeli wypowiedź jest napisana niesamodzielnie, np. zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym lub innego źródła, w tym internetowego, lub jest przepisana od innego ucznia, wówczas egzamin z języka polskiego, w przypadku takiego ucznia, jest unieważniany.
 7. Zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych lub propagujących postępowanie niezgodne z prawem. W przypadku takich wypowiedzi zostanie podjęta indywidualna decyzja dotycząca danej pracy, np. nie zostaną przyznane punkty za styl i język lub cała wypowiedź nie będzie podlegała ocenie.

 

Zobacz także

arkusze egzamin ósmoklasisty

 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022 – krótsza forma wypowiedzi

Uczeń musiał również wykazać się umiejętnością tworzenia krótszej formy wypowiedzi. Za to zadanie ósmoklasista mógł zdobyć maksymalnie 3 punkty. Polecenie brzmiało:

Napisz zaproszenie na piknik szkolny zorganizowany z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Przyjaźni. Zachęć do uczestnictwa w tym wydarzeniu, używając dwóch argumentów. Uwaga: w ocenie wypowiedzi będzie brana pod uwagę poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.

Uczeń mógł zdobyć 2 punkty, jeżeli: treść była zgodna z poleceniem, uwzględnione zostały 2 argumenty; uwzględnionych zostało 5 elementów dotyczących formy: kto zaprasza? kogo zaprasza? na co zaprasza? kiedy się odbywa? gdzie się odbywa?

Uczeń mógł zdobyć 1 punkt, jeśli treść była zgodna z poleceniem, uwzględnione zostały 2 argumenty; uwzględnione zostały 4 elementy dotyczące formy: kto zaprasza? ORAZ/ALBO kogo zaprasza? ORAZ/ALBO na co zaprasza? ORAZ/ALBO kiedy się odbywa? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa?

Uczeń zdobywał 0 punktów, jeśli treść była niezgodna z poleceniem ALBO treść była zgodna z poleceniem, ale uwzględniono tylko 3 elementy dotyczące formy: kto zaprasza? ORAZ/ALBO kogo zaprasza? ORAZ/ALBO na co zaprasza? ORAZ/ALBO kiedy się odbywa? ORAZ/ALBO gdzie się odbywa?

 

W następujący sposób oceniana była także poprawność językowa:

 • 1 pkt – łącznie nie więcej niż dwa błędy (językowe, ortograficzne, interpunkcyjne).
 • 0 pkt – łącznie trzy lub więcej błędów (językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych).

 

Zadania zamknięte na egzaminie ósmoklasisty 2022

Na egzaminie ósmoklasisty sprawdzana była wiedza z:

 • znajomości i treści lektur obowiązkowych
 • opanowanie podstawowych form pisemnych - rozprawki i opowiadania
 • znajomość gramatyki, ortografii i interpunkcji
 • umiejętności operowania słowem pisanym.

 

Wśród zadań zamkniętych na egzaminie ósmoklasisty pojawiły się te dotyczące:

 • definicji wyrazu "związek",
 • rodziny wyrazów,
 • streszczenia tekstu,
 • interpunkcji (uczeń musiał wstawić do tekstu brakujące przecinki),
 • ułożenia zgodnie z porządkiem chronologicznym podanych treści (dotyczących lektury "Zemsta").

Uczeń musiał także ocenić prawdziwość sformułowania "żyją jak pies z kotem" i odpowiedzieć, czy trafnie określa ono relację między Cześnikiem a Rejentem?

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu