Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2024?

Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2024?

Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2024?

15.09.2023

Ile trwa egzamin ósmoklasisty 2024?

To, ile trwa egzamin ósmoklasisty, jest bardzo ważne dla ucznia, ponieważ dzięki temu będzie mógł kontrolować czas i odpowiednio rozdzielić go na poszczególne zadania. Wiedza o tym, ile będzie trwał każdy z trzech egzaminów, przyda się już podczas powtórek do egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty jest pierwszym tak ważnym, oficjalnym sprawdzianem wiedzy uczniów podczas całej nauki w szkole podstawowej. Przed tym dniem bardzo istotne jest, by uczniowie się do niego dobrze przygotowali. Oczywiście chodzi o wiedzę, którą będzie można zaprezentować na egzaminie, ale także aspekty techniczne. Poza odpowiednim ubiorem, znajomością terminu i miejsca egzaminu, tego, jakie przedmioty można wnosić – szalenie istotne jest również to, ile trwa egzamin ósmoklasisty.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 będzie przeprowadzany z trzech następujących przedmiotów:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • wybranego języka obcego nowożytnego do wyboru (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego).

 

Egzamin ósmoklasisty trwa 3 dni – w każdym z nich uczeń przystępuje do egzaminu z jednego przedmiotu. W pierwszym dniu musi zmierzyć się z językiem polskim, w drugim – z matematyką, a w trzecim – z językiem obcego nowożytnym.

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów delikatnie się od siebie różni. Najdłuższy jest egzamin z języka polskiego, najkrótszy zaś egzamin z języka obcego.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka polskiego?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego trwa 120 minut. Sprawdzana jest wtedy wiedza językowa uczniów oraz znajomość lektur obowiązkowych. To właśnie podczas tej części egzaminu uczniowie mogą uzyskać największą ilość punktów. Za poprawne rozwiązanie wszystkich poleceń ósmoklasista może uzyskać aż 45 punktów.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki trwa nieco krócej, niż egzamin z języka polskiego. Czas, który uczniowie mają na rozwiązanie zadań to 100 minut. Podczas tej części egzaminu uczeń może zdobyć łącznie 25 punktów.

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego?

Egzamin ósmoklasisty z języka nowożytnego trwa najkrócej ze wszystkich trzech egzaminów. Na rozwiązanie zadań uczeń będzie miał 90 minut. Podczas tej części egzaminu uczeń może uzyskać maksymalnie 55 punktów, a sprawdzane będą jego umiejętności słuchania, czytania i pisania w języku obcym nowożytnym.

Wydłużenie czasu trwania egzaminu ósmoklasisty

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty w określonych przypadkach może zostać wydłużony:

 • z języka polskiego – do 180 minut,
 • z matematyki – do 150 minut,
 • z języka obcego – do 135 minut.

 

Wydłużenie czasu trwania egzaminu ósmoklasisty dotyczy uczniów, którzy mają ku temu odpowiednie wskazania, takie jak:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza: w przypadku czasowej niesprawności rąk, chorób przewlekłych, chorób czasowych lub niesprawności czasowych,

 • opinię poradni psychologiczno-psychologicznej  wydawanej uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią z zaburzeniami komunikacji językowej. (Uwaga: nie wszyscy uczniowie z wymienionymi trudnościami mogą liczyć na wydłużenie trwania egzaminu – w opinii musi być napisane konkretnie, że uczeń ma stwierdzone wolne tempo pracy),

 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (dotyczy uczniów z chorobami przewlekłymi),

 • orzeczenie Rady Pedagogicznej (dotyczy uczniów: cudzoziemców, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci, które znalazły się w sytuacji traumatycznej lub kryzysowej).

Jak rozplanować czas na egzaminie ósmoklasisty?

Przed podejściem do egzaminu ósmoklasisty warto odpowiednio rozplanować sobie czas na poszczególne zadania. Takim pierwszym poważnym treningiem może być próbny egzamin ósmoklasisty oraz samodzielne rozwiązywanie arkuszy w domu lub na zajęciach szkolnych.

Odpowiednie zarządzanie czasem podczas egzaminu pozwoli uniknąć sytuacji, w której np. nie wystarczy czasu na sprawdzenie jakiegoś zadania lub przeniesienie rozwiązań na kartę odpowiedzi.

Na samym początku egzaminu warto zapoznać się z poszczególnymi zadaniami i odpowiednio podzielić sobie na nie czas. Należy także uwzględnić czas potrzebny na: przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi, sprawdzenie zadań (jest to szczególnie istotne podczas egzaminu z języka polskiego, na którym trzeba napisać wypracowanie).

WAŻNE: Warto pamiętać o tym, że łatwiej jest zacząć od ogólnego zrozumienia tekstu, a dopiero później przejść do odpowiedzi na szczegółowe pytania.

Sprawdź 

Jak ćwiczyć rozplanowanie czasu na egzaminie ósmoklasisty?

Na egzaminie ósmoklasisty uczeń będzie miał do wykorzystania ograniczoną ilość czasu, dlatego warto już wcześniej przećwiczyć jego rozplanowanie. Dobrym pomysłem jest np. rozwiązywanie zadań domowych na czas, pisanie wypracowań w ten sposób, etc.

Uczeń może także, bazując na próbnych arkuszach egzaminacyjnych, podzielić sobie czas na poszczególne zadania, te łatwiejsze i trudniejsze.

Należy również pamiętać o tym, że na egzaminie trzeba pisać ładnie i czytelnie, co może zająć odrobinę więcej czasu, niż normalne rozwiązywanie zadań, zwłaszcza w przypadku pisania wypracowania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego lub krótszej formy wypowiedzi na egzaminie z języka angielskiego. Również stres może negatywnie wpłynąć na czas rozwiązywania zadań, a także zmniejszenie koncentracji.

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia