Jak napisać wpis na bloga po angielsku? Najważniejsze wskazówki i potrzebne słownictwo

Jak napisać wpis na bloga po angielsku? Najważniejsze wskazówki i potrzebne słownictwo

Jak napisać wpis na bloga po angielsku? Najważniejsze wskazówki i potrzebne słownictwo

16.11.2022

Jak napisać wpis na bloga po angielsku? Najważniejsze wskazówki i potrzebne słownictwo

Wpis na bloga po angielsku to zadanie otwarte, które może pojawić się zarówno na maturze, jak i na egzaminie ósmoklasisty. Wynika z tego więc, że wiedzę na temat tęgo, jak napisać wpis na bloga po angielsku powinni posiadać uczniowie kończący szkołę podstawową oraz uczniowie, którzy kończą szkołę średnią.

Wpis na blogu po angielsku na egzaminie ósmoklasisty i maturze

Na egzaminie maturalnym uczeń będzie musiał zmierzyć się z dłuższą formą wypowiedzi – listem prywatnym, e-mailem, wpisem na blogu lub na forum internetowym. Taki tekst będzie musiał zawierać między innymi elementy opisu, relacji, ale także uzasadnienie swojej opinii, przedstawienie wad i zalet danego rozwiązania.

Absolwent za takie zadanie będzie mógł uzyskać 12 punktów (czyli 20 procent). Maturzysta musi jednak odnieść się do wszystkich punktów w poleceniu i odpowiednio je rozwinąć. Ważny jest także zakres środków językowych, poprawność językowa oraz spójność i logika wypowiedzi.

Również na egzaminie ósmoklasisty może pojawić się ta forma wypowiedzi. Poza wpisem na blogu na egzaminie kończącym szkołę podstawową może pojawić się również notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość lub e-mail.

Liczba punktów, jaką ósmoklasista może zdobyć za to zadanie również, jest równa 20 procent całej punktacji. Oczywiste jest jednak, że wpis na blogu na egzaminie ósmoklasisty będzie prostszym zadaniem, niż to, które może pojawić się na maturze. Będzie ono dostosowane do wiedzy i umiejętności zdającego. Ósmoklasista na egzaminie podczas pisania wpisu na bloga będzie musiał odnieść się do trzech wytycznych z polecenia (na egzaminie maturalnym są to cztery punkty).

Zobacz więcej

O czym pamiętać, pisząc wpis na bloga po angielsku?

Wpis na blogu, zarówno na egzaminie maturalnym jak i egzaminie ósmoklasisty, wymaga trzymania się pewnych zasad. Chodzi mianowicie o zachowanie trójpodziału wypowiedzi, czyli wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Uczeń powinien także pamiętać o przywitaniu się z czytelnikami na początku swojego wpisu i pozdrowieniu ich na końcu wpisu.

Kolejnym punktem, o którym należy pamiętać, pisząc wpis na blogu po angielsku (w każdym innym języku również) jest adresat. Szalenie ważne jest określenie adresatów bloga – jeśli jest się nastolatkiem piszącym do swoich rówieśników – należy posługiwać się młodzieżowymi sformułowaniami. Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja, w której autor zwraca się na przykład do przedsiębiorców – wtedy należy poruszyć zagadnienia, które zainteresują taką grupę osób, a także posługiwać się językiem ekonomicznym.

Bardzo ważny jest wstęp wpisu na blogu. Dlaczego? To zdaje się być oczywiste. Na samym początku musimy zaciekawić naszych adresatów treścią wpisu w taki sposób, by chcieli czytać go dalej, poświęcając swój czas. Jeśli wpis nie będzie ciekawy i angażujący – istnieje duże prawdopodobieństwo, że adresat zniechęci się i nie dobrnie do końca naszej wypowiedzi.

Cały tekst nie powinien być jednak zbyt. Jeśli zawiera zbyt wiele informacji i porusza różne zagadnienia lub wątki – wtedy warto podzielić go na poszczególne sekcje, a także wypunktować najważniejsze zagadnienia.

Zobacz także

arkusze maturalne

arkusze egzamin ósmoklasisty

Jak napisać wpis na bloga po angielsku – najważniejsze zasady

Oto najważniejsze zasady, którymi powinien kierować się uczeń, pisząc na egzaminie wpis na bloga po angielsku.

Przede wszystkim uczeń zanim zacznie pisać wpis na bloga po angielsku, powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, kto jest adresatem jego tekstu i do kogo kieruje swój wpis (czy jest to młodzież, osoby dorosłe, osoby zajmujące się konkretną dziedziną lub mające charakterystyczne hobby). Ta informacja prawdopodobnie będzie podana również w poleceniu zadania.

Tytuł wpisu na bloga powinien być chwytliwy i przyciągać uwagę (żeby adresat zainteresował się daną treścią i chciał ją przeczytać).

Wstęp wpisu na bloga powinien zachęcić czytelników do przeczytania reszty tekstu, czyli rozwinięcia i zakończenia. Skup się na nim, ponieważ to bardzo ważna część wpisu.

Przed oddaniem pracy przeczytaj tekst drugi raz, aby wychwycić ewentualne błędy i niedociągnięcia (jeśli będzie taka potrzeba, zrób to też trzeci i czwarty raz).

Wpis na blogu po angielsku powinien zawierać też twoją własną opinię, refleksję na dany temat. Postaraj się jednak, by była bardzo merytoryczna.

Cała treść wpisu powinna być poprawna nie tylko merytorycznie, ale także gramatycznie i stylistycznie (niezależnie od tego, czy opowiadasz w nim ciekawostki z życia Indian, czy swoją wypowiedź kierujesz do naukowców o potężnej wiedzy). Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, bogactwo i poprawność językowa oraz spójność i logika.

Podczas pisania wpisu na bloga po angielsku używaj śródtytułów – jest to bardzo istotna kwestia, by struktura całej wypowiedzi była bardziej przejrzysta, a co za tym idzie – czytelna dla adresata. Wpłynie to nie tylko na wygląd tekstu, ale również łatwość jego zrozumienia, co jest niezmiernie ważne dla naszego odbiorcy (a nam jako nadawcom bardzo na tym zależy). Śródtytuły powinny być odpowiednio wyeksponowane, aby osoba czytająca wpis mogła od razu zorientować się, czego dotyczą dane kwestie.

Wpis na bloga po angielsku – przydatne słownictwo

Poza umiejętnością stworzenia odpowiedniej kompozycji, zasadami składni, gramatyki oraz interpunkcji, ważne (a może wręcz najważniejsze!) jest odpowiednie słownictwo.

Poniżej przedstawiamy słowa lub zwroty, które będą przydatne podczas pisania wpisu na bloga na egzaminie maturalnym lub egzaminie ósmoklasisty.

 

Hello / Hi, - Cześć / Witajcie
Dear readers, - Drodzy czytelnicy
Hi guys, - Cześć kochani

Thank you / Thanks for all your comments under my last / previous post. - Dziękuję / Dzięki za wszystkie komentarze pod moim poprzednim postem.
I am writing this post because - Piszę ten post, ponieważ
I don’t know about you, but I - Nie wiem jak wy, ale ja
I know that - Wiem, że

I would like to hear from you on this topic. - Chciałabym usłyszeć wasze zdanie na ten temat.
I’m waiting for your opinions. - Czekam na wasze opinie.
Leave a comment. - Pozostawcie komentarz.
Thank you / Thanks for visiting my blog. - Dziękuję / Dzięki za wszystkie komentarze pod moim poprzednim postem.
There’s something I want to mention. - Jest coś, o czym chcę wspomnieć
This bothers me a lot. - To nie daje mi spokoju
since / as / because - ponieważ
I would like to hear from you on this topic. - Chciałabym usłyszeć wasze zdanie na ten temat.
I’m waiting for your opinions. - Czekam na wasze opinie.
Leave a comment. - Pozostawcie komentarz.
Thank you / Thanks for visiting my blog. - Dziękuję / Dzięki za wszystkie komentarze pod moim poprzednim postem.

Zobacz także

egzamin ósmoklasisty

matura

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

  • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
  • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
  • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
  • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
  • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski