Próbnych matur ciąg dalszy. Język polski na poziomie rozszerzonym

Próbnych matur ciąg dalszy. Język polski na poziomie rozszerzonym

Próbnych matur ciąg dalszy. Język polski na poziomie rozszerzonym

15.12.2022

Próbnych matur ciąg dalszy. Język polski na poziomie rozszerzonym

Próbne egzaminy maturalne weszły na wyższy poziom, czyli poziom rozszerzony. W czwartek, 15 grudnia, uczniowie przystąpili do testu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania znalazły się w arkuszu egzaminacyjnym?

Czwartek to dzień zarezerwowany dla języków. W sesji porannej, która rozpoczęła się o godzinie 9:00 zdający zasiedli do poleceń z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. W sesji popołudniowej, czyli o godzinie 14:00 przystąpią do zadań z języków francuskiego i niemieckiego, również na poziomie dwujęzycznym.

sprawdź 

matura próbna 2022/2023 - harmonogram

harmonogram matur 2023

Arkusz egzaminacyjny

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zawierał jedno polecenie, bowiem zadaniem zdających było napisanie wypracowania.

Uczniowie mieli do wyboru dwa tematy, a w swojej pracy mieli przedstawić argumenty, odwołując się do utworów literackich wskazanych w temacie oraz do wybranego kontekstu (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, mitologicznego, biblijnego, religijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego).

Ponadto, jednym z utworów literackich powinna być lektura obowiązkowa, jak również utwory literackie przywołane w wypracowaniu powinny reprezentować co najmniej dwie epoki literackie. Praca powinna składać się co najmniej z 500 wyrazów.

Zobacz jak wyglądał arkusz z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Arkusz egzaminacyjny

Tematy wypracowań

Jak już wspomnieliśmy, zdający otrzymali dwa tematy pracy pisemnej.

Matura próbna z języka polskiego na poziomie rozszerzonym - temat 1:

Rozważ, jak konwencja groteskowa wykorzystana w utworze wpływa na jego przesłanie.

W pracy odwołaj się do:

 • „Szewców” Stanisława Ignacego Witkiewicza,
 • utworów literackich z dwóch różnych epok,
 • wybranego kontekstu.

 

Matura próbna z języka polskiego na poziomie rozszerzonym - temat 1:

Analiza czasu w utworach epickich najczęściej obejmuje napięcie między czasem narracji a czasem fabuły, rozpiętość i sposób łączenia scen w ramach czasu akcji, a także wszelkie odniesienia fabuły/akcji do kontekstu historycznego. Ale nie tylko następstwo zdarzeń mówi o przebiegu czasu – także zmiana obrazowania, perspektywy [...] albo też przywołanie minionych, nieaktualnych dziś nazw czy form językowych. (Dorota Korwin-Piotrowska)

Rozważ, jaką rolę w utworze literackim pełni konstrukcja czasu. Punktem wyjścia do rozważań uczyń fragment tekstu Doroty Korwin-Piotrowskiej.

W pracy odwołaj się do:

 • wybranej lektury obowiązkowej,
 • utworów literackich z dwóch różnych epok,
 • wybranego kontekstu.

Za wypracowanie uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 35 punktów.

 

Dowiedz się więcej

 

Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Jakie zmiany w egzaminie?

Przyszłoroczne egzaminy maturalne zostaną przeprowadzone według nowej formuły. W przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, najwyraźniejszą zmianą jest czas trwania egzaminu, bowiem na napisanie wypracowania zdający mają 210 minut, a nie 180 jak w dawnej formule. Ponadto, zmniejszyła się maksymalna ilość punktów do zdobycia oraz zwiększyła liczba słów w wypracowaniu.

Na tym jednak nie koniec. Dotychczas, maturzyści w swoich pracach opierali się głównie na podanych tekstach. Na egzaminie w nowej odsłonie powinni odwoływać się między innymi do wybranej lub podanej lektury obowiązkowej, kontekstów, innych utworów (z co najmniej dwóch różnych epok) czy fragmentu tekstu zawartego w poleceniu.

Sprawdź

matura z języka polskiego - arkusze

arkusze maturalne

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu