Matura z języka polskiego 2023 – poziom rozszerzony

Matura z języka polskiego 2023 – poziom rozszerzony

Matura z języka polskiego 2023 – poziom rozszerzony

25.01.2023

Matura 2023 z języka polskiego – poziom rozszerzony (część pisemna)

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 17 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 16 czerwca 2023 roku. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 roku.

Maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zazwyczaj zdają absolwenci klasy humanistycznej. Egzamin ten wymaga solidniejszego przygotowania, ale także przeczytania większej ilości lektur. Egzamin ten, podobnie jak egzaminy z innych przedmiotów rozszerzonych, nie ma jednak wpływu na to, czy uczeń zda maturę, czy nie.

Wynik uzyskany z egzaminu zostanie odnotowany na świadectwie maturalnym i może być brany pod uwagę przez niektóre uczelnie wyższe podczas rekrutacji. Z pewnością będzie on miał znaczenie podczas rekrutacji np. na filologię polską.

Jak będzie wyglądała matura 2023 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym? Tłumaczymy!

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym 2023

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w terminie podstawowym odbędzie się 17 maja 2023 roku o godzinie 9:00.

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w terminie dodatkowym odbędzie się 16 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00.

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Egzamin maturalny z języka polskiego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.

Podczas egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający 2 tematy wypracowania do wyboru, w tym jeden wymagający napisania wypowiedzi argumentacyjnej, drugi – interpretacji porównawczej dwóch tekstów literackich. Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat.

 

Ile będzie zadań z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Na egzaminie maturalnym z języka polskiego w 2023 roku uczeń będzie musiał napisać wypracowanie.

 • W Formule 2023: wypracowanie musi mieć minimum 500 wyrazów
 • W Formule 2015: wypracowanie musi mieć minimum 300 wyrazów

 

Ile punktów można zdobyć na poziomie rozszerzonym

 • Formuła 2023: uczeń będzie mógł zdobyć 35 punktów
 • Formuła 2015: uczeń będzie mógł uzyskać 40 punktów

 

Zobacz także

język polski pisemny - poziom podstawowy

Ile trwa matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym będzie trwał:

 • Formuła 2023: 210 minut (3,5 godziny)
 • Formuła 2015: 180 minut (3 godziny)

Czy można nie zdać języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

Matura w Formule 2015 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Uczeń ma jednak obowiązek, by podejść do jednego dodatkowego przedmiotu.

Matura w Formule 2023 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. (Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych będzie obowiązywać od 2025 r.)

Pomimo tego, iż podejście do egzaminu z jednego przedmiotu do wyboru jest obowiązkowe, to nie obowiązują w nim żadne progi punktowe. Oznacza to, że podejście do egzaminu już go zalicza.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby.

W sali powinien być także zapewniony słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny –nie mniej niż 1 na 25 osób.

Zmiany na egzaminie z języka polskiego

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych – od 2025 r.

Formuła 2023:

Ograniczenie listy lektur w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym oraz zmiana formatu arkusza.

Kiedy wyniki z matury z języka polskiego

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z języka polskiego (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z języka polskiego: 55 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język polski jest jednym z częścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2022: 63 834 osoby (30% - absolwenci liceum, 10% - absolwenci technikum)
 • 2021: 56 793 osoby (27% - absolwenci liceum, 10% - absolwenci technikum)
 • 2020: 58 095 osób (29% - absolwenci liceum, 12% - absolwenci technikum)

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Jakie były średnie wyniki z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w 2022

Średni wynik z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w 2022 roku wyniósł 55 procent.

 

Opinie zdających w latach ubiegłych

Po maturze z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w 2022 roku większość uczniów była zadowolona: „Chyba nigdy nie napisałam tak szybko tak dobrej rozprawki” - brzmi komentarz jednej z uczennic. „Dobra, wyszłam, pisałam interpretację porównawczą i szło mi aż za dobrze, ciekawe czy było na tyle łatwe, czy źle zinterpretowałam” - napisała na Twitterze kolejna maturzystka.

Część uczniów nie była jednak zadowolona z tego, jak poszedł im ten egzamin: „Jaką daliście tezę i do czegoś się odnieśliście? Bo czuję, że to było za łatwe i coś źle zrozumiałam”. Jak widać zdania wśród uczniów są bardzo podzielone.

Lista lektur na maturze z języka polskiego

Lista lektur - matura 2023 (Formuła 2023 zakres podstawowy)

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni na Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 6. Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
 7. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 10. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 13. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 14. William Szekspir, Makbet
 15. Molier, Skąpiec;
 16. Ignacy Krasicki, wybrane satyry;
 17. Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 18. Juliusz Słowacki, Kordian;
 19. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;
 20. Bolesław Prus, Lalka
 21. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 22. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 23. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 24. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 25. Stefan Żeromski, Przedwiośnie;
 26. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 27. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 28. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 29. Albert Camus, Dżuma;
 30. George Orwell, Rok 1984;
 31. Sławomir Mrożek, Tango;
 32. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 33. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 34. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 35. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 36. Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego

 

Utwory poetyckie w części pisemnej

 • Bogurodzica
 • Lament świętokrzyski (fragmenty)
 • Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, treny IX, X, XI, XIX oraz – z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII
 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości
 • Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój
 • Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty)

żródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PP.pdf

 

Lista lektur - matura 2023 (zakres rozszerzony)

 1. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 2. Platon, Państwo (fragmenty);
 3. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 4. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 5. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 6. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 7. William Szekspir, Hamlet;
 8. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 9. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 10. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 11. Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 12. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 13. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 14. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 15. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 16. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 17. wybrane eseje następujących autorów: Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze). 

 

Utwory poetyckie

 • Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny – rapsod, Fortepian Szopena

źródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PR.pdf

 

Co było na maturze próbnej w grudniu 2022

Próbne egzaminy maturalne weszły na wyższy poziom, czyli poziom rozszerzony. W czwartek, 15 grudnia, uczniowie przystąpili do testu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania znalazły się w arkuszu egzaminacyjnym?

Czwartek to dzień zarezerwowany dla języków. W sesji porannej, która rozpoczęła się o godzinie 9:00 zdający zasiedli do poleceń z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. W sesji popołudniowej, czyli o godzinie 14:00 przystąpią do zadań z języków francuskiego i niemieckiego, również na poziomie dwujęzycznym.

dowiedz się więcej matura próbna z języka polskiego - poziom rozszerzony

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu