Matura z języka polskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka polskiego 2023 – poziom podstawowy

Matura z języka polskiego 2023 – poziom podstawowy

25.01.2023

Matura 2023 z języka polskiego – poziom podstawowy (część pisemna)

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym zostanie przeprowadzony 4 maja 2023 r. Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 1 czerwca 2023 r, a egzamin w terminie poprawkowym 22 sierpnia 2023 r. Wyniki egzaminu maturalnego ogłoszone zostaną 7 lipca 2023 r., a dla osób poprawiających w sierpniu - 8 września 2023 r.

Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowym egzaminem dla wszystkich maturzystów. Uczniowie nie mogą więc do niej nie przystąpić, jest to jeden z najważniejszych egzaminów maturalnych, możemy go również zdawać na poziomie rozszerzonym jeśli wybierzemy go jako przedmiot dodatkowy.

Maturzysta musi odpowiedzieć na pytania sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem podanego tekstu publicystycznego bądź popularnonaukowego oraz napisać wypracowanie na jeden spośród dwóch podanych tematów.

Sprawdź, jak będzie wyglądała w 2023 roku. Jakie zmiany czekają uczniów? Tłumaczymy.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka polskiego na poziomie podstawowym 2023

Termin matury pisemnej na poziomie podstawowym z języka polskiego jest jedną z ważniejszych dat. To właśnie tym egzaminem maturzyści rozpoczną swoją maturę w 2023 roku, która potrwa od 4 maja aż do 24 maja (w terminie podstawowym).

Oto terminy egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2023 roku (głównego i dodatkowego):

Matura 2023 pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym w terminie głównym odbędzie się 4 maja (czwartek) 2023 roku o godzinie 9:00. Natomiast egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 1 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00.

Matura 2023 w terminie poprawkowym w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2023 (wtorek).

sprawdź harmonogram matur 2023

Co będzie na maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym to egzamin obowiązkowy dla każdego maturzysty. Ma on za zadanie sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia którą zdobył podczas nauki języka polskiego w szkole średniej.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie pewną nowością dla uczniów, ponieważ część z nich będzie pisać go w nowej formule (Formuła 2023). Oznacza to, że arkusz będzie się nieco różnić od tego z lat ubiegłych.

Matura pisemna z języka polskiego na poziomie podstawowym jest prostsza od tej na poziomie rozszerzonym – nie wymaga ona głębokiej znajomości teorii literatury, która jest wymagana na egzaminie rozszerzonym.

Nie zmienia to jednak faktu, że uczeń musi być z nią zaznajomiony. Maturzysta musi także przeczytać szereg lektur, które są określone jako lektury obowiązkowe dla uczniów liceum.

Jest to wymagane, ponieważ matura z tego przedmiotu opiera się między innymi na tematach wypracowań, które wymagają odniesienia się do znajomości utworu literackiego określonego w wymaganiach egzaminacyjnych. 

 

Ile będzie zadań z języka polskiego na poziomie podstawowym

Liczba zadań na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym będzie różnić się w zależności od tego, w jakiej formule uczniowie zdają egzamin.

Wszyscy maturzyści będą jednak musieli zmierzyć się zarówno z zadaniami otwartymi, jak i wypracowaniem – ta ostatnia część egzaminu będzie jednak nieco prostsza dla uczniów, którzy przystępują do matury w Formule 2015.

Dlaczego? Powodem jest fakt, że będą musieli oni napisać wypracowanie na minimum 250 wyrazów, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu w Formule 2023 będą musieli napisać swoją pracę na minimum 300 wyrazów. Choć z pozoru różnica jedynie 50 wyrazów wydaje się niewielka – dla niejednego maturzysty z pewnością będzie bardzo znacząca. 

 

Egzamin maturalny 2023 przeprowadzony będzie w dwóch formułach - 2023 i 2015.

 • Formuła 2023 dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.)
 • Formuła 2015 dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum

 

Formuła 2015:

Arkusz egzaminacyjny podzielony będzie na dwie części: test i wypracowanie. Egzamin przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

1. Test

Czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną

Arkusz będzie zawierał ok. 10–13 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach

 

2. Wypracowanie

Na egzaminie będą trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych. Wymagana minimalna długość wypracowania: 250 wyrazów.

 

Formuła 2023:

Arkusz egzaminacyjny podzielony będzie na dwie części: test i wypracowanie. Przeprowadzony zostanie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

1. Test

a) Język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca)

 • ok. 5–7 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach

b) Test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych)

 • ok. 6–15 zadań – głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach

 

2. Wypracowanie

Dwa tematy wypracowania do wyboru (tekst argumentacyjny). Oba tematy bez wskazania konkretnej lektury obowiązkowej – lektura do wyboru przez zdającego spośród wszystkich lektur obowiązkowych (lista na stronach 2 i 3 arkusza egzaminacyjnego). Wymagana minimalna długość wypracowania: 300 wyrazów (nie, jak określono w Informatorze, 400).

 

Zobacz także

Jak napisać streszczenie na maturze

Jak napisać interpretację wiersza

 

Co było na maturze próbnej z języka polskiego w grudniu 2022

W poniedziałek, 12 grudnia, rozpoczęły się próbne matury. Punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie podeszli do testu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jak wygląda egzamin? Jakie zmiany czekają maturzystów?

Język polski, według egzaminacyjnej tradycji, jest pierwszym przedmiotem, z którym mierzą się maturzyści. Podobnie jest w przypadku egzaminów próbnych. Ich podstawowym założeniem jest oczywiście sprawdzenie wiadomości, ale oprócz tego oswojenie się z egzaminem przeprowadzanym w nowej formule.

dowiedz się więcej matura próbna z języka polskiego

Lista lektur - matura 2023

Lista lektur - matura 2023 (Formuła 2023 zakres podstawowy)

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni na Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;

 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;

 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);

 4. Sofokles, Antygona;

 5. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

 6. Legenda o św. Aleksym (fragmenty);

 7. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);

 10. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);

 11. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;

 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

 13. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);

 14. William Szekspir, Makbet

 15. Molier, Skąpiec;

 16. Ignacy Krasicki, wybrane satyry;

 17. Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;

 18. Juliusz Słowacki, Kordian;

 19. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;

 20. Bolesław Prus, Lalka

 21. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;

 22. Henryk Sienkiewicz, Potop;

 23. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;

 24. Stanisław Wyspiański, Wesele;

 25. Stefan Żeromski, Przedwiośnie;

 26. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;

 27. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;

 28. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;

 29. Albert Camus, Dżuma;

 30. George Orwell, Rok 1984;

 31. Sławomir Mrożek, Tango;

 32. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);

 33. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);

 34. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);

 35. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);

 36. Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego

 

Utwory poetyckie w części pisemnej

 • Bogurodzica

 • Lament świętokrzyski (fragmenty)

 • Jan Kochanowski, Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II, treny IX, X, XI, XIX oraz – z zakresu szkoły podstawowej – treny I, V, VII, VIII

 • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny

 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości

 • Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój

 • Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty)

żródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PP.pdf

 

Lista lektur - matura 2023 (zakres rozszerzony)

 1. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);

 2. Platon, Państwo (fragmenty);

 3. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);

 4. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);

 5. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);

 6. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);

 7. William Szekspir, Hamlet;

 8. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;

 9. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);

 10. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;

 11. Franz Kafka, Proces (fragmenty);

 12. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;

 13. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;

 14. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;

 15. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;

 16. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;

 17. wybrane eseje następujących autorów: Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze). 

 

Utwory poetyckie

 • Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny – rapsod, Fortepian Szopena

źródło: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Informator_EM2023_jezyk_polski_PR.pdf

 

Ile trwa matura z języka polskiego na poziomie podstawowym

Przystępując do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym szalenie ważne jest, by uczeń wiedział, ile ma czasu na rozwiązanie zadań oraz – co jest bardzo istotne- napisanie wypracowania.

Tutaj również pojawia się różnica – maturzyści przystępujący do matury w Formule 2023 będą mieć więcej czasu na zmierzenie się z arkuszem egzaminacyjnym, niż ich koledzy, przystępujący do matury w Formule 2015.

Różnica ta będzie wynosiła 70 minut. Oto czas, jaki jest przeznaczony na napisanie matury z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2023 roku:

Na rozwiązanie zadań maturalnych z języka polskiego na poziomie podstawowym w części pisemnej przewidziano 170 minut (formuła 2015) oraz 240 minut (formuła 2023).

Ile punktów należy uzyskać, aby zdać maturę z języka polskiego?

Egzamin z języka polskiego jest jednym z najważniejszych egzaminów na maturze, ponieważ to właśnie między innymi ten przedmiot decyduje o tym, czy matura będzie zdana przez ucznia, czy nie i jej wynik może stać się furtką do studiowania wybranego kierunku studiów.

Polecane: wszystkie kierunki studiów w Polsce

Żeby zdać egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym absolwent musi uzyskać co najmniej 30 procent wszystkich możliwych do zdobycia punktów.

Ile punktów można zdobyć z języka polskiego na poziomie podstawowym

To, ile punktów można zdobyć na egzaminie pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym również zależy od tego, w jakiej formule uczeń zdaje maturę. W Formule 2015 maturzyści będą mogli uzyskać większą liczbę punktów, niż maturzyści zdający ten egzamin w Formule 2023. Jednak spokojnie, uczniowie nie mają powodu do obaw – podczas rekrutacji na studia szanse będą wyrównane!

 

Formuła 2015: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:

część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 10–13 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)

część 2: wypracowanie – 50 pkt.

 

Formuła 2023: Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów, w tym: 

część 1: Język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca) – 10 pkt (ok. 5–7 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach) 

część 2: Test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych) – 15 pkt (ok. 6–15 zadań – głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach)

część 3: Wypracowanie – 35 pkt.

zobacz także

język polski na poziomie rozszerzonym

matura ustna z języka polskiego

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu?

Bardzo ważne jest to, by uczeń przed przystąpieniem do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym wiedział, co może wnieść ze sobą do sali. W przeciwnym razie może mieć to bardzo negatywne konsekwencje. Wniesienie ze sobą rzeczy niedozwolonej na egzamin może skutkować nawet... jego unieważnieniem. By nie było takiej sytuacji – przypominamy, co uczeń może mieć przy sobie podczas egzaminu.

Uczniowi potrzebny będzie jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem czy tuszem. Niezbędne będzie także okazanie dowodu osobistego, by nauczyciel mógł zweryfikować tożsamość danej osoby.

W sali powinien być także zapewniony słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny –nie mniej niż 1 na 25 osób. Uczeń, w razie potrzeby będzie mógł z niego skorzystać.

UWAGA: nie wolno przynosić własnych słowników (między innymi dlatego, że istnieje wtedy szansa, że znajdą się w nim lub na nim ściągi ucznia, co jest niedopuszczalne na maturze z każdego przedmiotu).

Zmiany na egzaminie z języka polskiego

Na egzaminie z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2023 roku uczniowie będą musieli zmierzyć się z pewnymi zmianami, wprowadzonymi z racji dwóch formuł maturalnych. Co takiego się zmieni? Uczniowie mogą odczuwać lekki chaos i nadmiar informacji, dlatego przedstawiamy w skrócie zmiany na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym.

 

Formuła 2015:

Zwiększa się liczbę tematów rozprawki na poziomie podstawowym:

 • jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową,
 • drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.

 

Do 2023 roku maturzyści otrzymywali jeden arkusz egzaminacyjny. Od 2023 roku uczniowie będą otrzymywać dwa arkusze egzaminacyjne. Pierwszy z nich zostanie podzielony na dwie części: 1. język polski w użyciu, 2. test historycznoliteracki.

Drugi arkusz to wypracowanie, na wybrany przez zdającego temat. Wypracowanie musi uwzględniać dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur, a także dwa konteksty, na przykład biograficzne, kulturowe, społeczne, polityczne, czy historyczne.

 

Formuła 2023:

Usunięta została część lektur obowiązkowych. Na poziomie podstawowym między innymi:

 • Jan Kochanowski, Psalm 13, Psalm 47
 • William Szekspir, Romeo i Julia
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
 • Stefan Żeromski, Rozdziobią nad kruki, wrony...
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
 • Józef Mackiewicz, Drga donikąd (fragmenty)
 • Antoni Libera, Madame

 

Pozycje przeniesione z poziomu podstawowego na poziom rozszerzony to między innymi:

 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia
 • Homer, Odyseja (fragmenty)

Zobacz także

funkcje językowe w tekście

Kiedy wyniki z matury z języka polskiego

Każy uczeń z niecierpliwością czeka na wyniki egzaminu maturalnego. W końcu od tego będzie zależeć jego przyszłość, dostanie się na studia, a w konsekwencji – w następnych latach droga zawodowa. Kiedy uczniowie mogą się spodziewać wyników matury z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2023 roku?

Wyniki egzaminu maturalnego 2023 z języka polskiego jak również z innych przedmiotów (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 7 lipca 2023 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 8 września 2023 roku.

Sprawdź wyniki matur 2023

 

Wyniki matury 2022 z języka polskiego (poziom podstawowy)

 • Zdawalność matury 2022 z języka polskiego: 96%*
 • Średnie wyniki matury 2022 z języka polskiego: 54 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Liceum

Technikum

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Nie ukrywajmy – każdy maturzysta przed przystąpieniem do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, który jest obowiązkowy, a więc tak bardzo ważny, próbuje się dowiedzieć, czy matura w roku poprzednim była trudna, czy nie.

 

Ile osób nie zdało j. polskiego w 2022

To, ile osób zdało egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2022 roku, a ilu osobom się niestety nie powiodło, może być swego rodzaju drogowskazem dla uczniów z kolejnych lat, czy matura z tego przedmiotu jest bardzo trudna. Oczywiście nie jest to regułą, dlatego te dane należy traktować bardzo orientacyjnie.

W 2022 roku egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym zdało 95 procent uczniów, oznacza to, że jedynie 5 procent maturzystów nie zdało matury z języka polskiego.

 

Opinie zdających

Po maturze z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2022 roku zawrzało w sieci. Większość uczniów była zadowolona z egzaminu: "Tak się bałam, ale jestem dobrej myśli", "Coś nie coś napisałam, ale co z tego będzie, to nie wiem", "teraz żeby matma była taka łatwa", "jestem w szoku, bo nie było bardzo trudne" – brzmią komentarze maturzystów na Twitterze.

Również w 2021 roku uczniowie uważali, że matura z języka polskiego nie była trudna - ponad 90% maturzystów zdało egzamin z języka polskiego.

Pamiętajmy jednak, że do opinii innych maturzystów należy podchodzić z bardzo dużym dystansem – w końcu liczy się wiedza ucznia i to, w jaki sposób będzie umiał ją zaprezentować na maturze. Co więcej, dla różnych maturzystów różne zadania są trudne lub łatwe, a więc jest to kwestią bardzo subiektywną.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu