Akademia Śląska. Promocja dla nowych studentów!

Akademia Śląska. Promocja dla nowych studentów!

Studia Katowice i woj. śląskie - Akademia Śląska

06.02.2023

Akademia Śląska. Promocja dla nowych studentów!

Akademia Śląska w Katowicach rozpoczęła rekrutację na semestr letni. Kandydaci, którzy zapiszą się na studia do 19 lutego zostaną objęci specjalną promocją.

„Na ostatni dzwonek”- taką nazwę nosi promocja, która skierowana jest do kandydatów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w roku akademickim 2022 / 2023. Promocja dotyczy takich kierunków jak: Budownictwo, Mechatronika, Informatyka, Pielęgniarstwo oraz Ratownictwo medyczne. Jakie warunki należy spełnić, aby zostać objętym promocją?

 

Zasady promocji

Promocja „Na ostatni dzwonek” dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia. Na jej podstawie można skorzystać z obniżenia opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty czesnego w semestrze pierwszym. Oznacza to, że opłata rekrutacyjna wynosić będzie jedynie złotówkę, a czesne za pierwszy semestr nauki na wymienionych wyżej kierunkach zostanie obniżone o 216 złotych. Promocja dla kandydatów na studia obowiązuje do niedzieli, 19 lutego.

 

Akademia Śląska

Akademia Śląska w Katowicach (dawniej Wyższa Szkoła Techniczna) jest pierwszą w tym regionie niepubliczną uczelnią, prowadzącą kształcenie w obszarze techniczno- medyczno- artystycznym. Uczelnia prowadzi kształcenie na takich kierunkach jak: Architektura, Architektura wnętrz, Budownictwo, Grafika, Informatyka, Kierunek lekarski, Mechatronika, Pielęgniarstwo, Wzornictwo, Ratownictwo medyczne.

Więcej szczegółowych informacji na temat oferty dydaktycznej oraz obowiązującej promocji odnaleźć można na stronie internetowej uczelni: wst.com.pl

Komentarze (0)