Akademia Śląska - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Śląska - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Śląska - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Śląska w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 11 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (9 kierunków) i drugiego (5 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AŚ mogą aplikować na 11 kierunkach studiów stacjonarnych oraz 11 kierunkach studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Śląska kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Architektura
 • Architektura wnętrz
 • Budownictwo
 • Grafika
 • Informatyka
 • Kierunek lekarski (medycyna)
 • Mechatronika
 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo medyczne
 • Wzornictwo
 • Zarządzanie

Dowiedz się więcej: wst.com.pl

 

Akademia Śląska 

Akademia Śląska jest nowoczesną uczelnią, która kształci studentów nie tylko w zakresie nauk technicznych, lecz również w zakresie dziedzin medycznych i artystycznych. Uczelnia stawia sobie za cel realizowanie nowoczesnego i interdyscyplinarnego systemu kształcenia, opartego na autorskich programach studiów.

Realizowany obszar kształcenia ma za zadanie wychodzić naprzeciw nowoczesnym trendom edukacyjnym oraz oczekiwaniom współczesnego rynku pracy. Uczelnia dba o podnoszenie konkurencyjności na rynku edukacyjnym, jak również umożliwia studentom uczestnictwo w różnorodnych, krajowych i międzynarodowych projektach naukowych.

Akademia Śląska prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje studia podyplomowe oraz liczne kursy i szkolenia.

Istotną jednostką uczelni jest Dział Współpracy Z Zagranicą. Dzięki niemu studenci otrzymują możliwość kształcenia w ramach popularnego programu Erasmus+, a także kształcenia wynikającego z umów o partnerstwie. Do grona uczelni partnerskich należą między innymi: Universite Jean Monnet w Saint- Etienne, University of Technology and Economics w Budapeszcie, Ruhr- Universitat w Bochum, czy Slovenska Technicka Univerzita w Bratysławie.

Kształcenie w Akademii Śląskiej prowadzą dwa wydziały: Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych oraz Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi. W ramach pierwszego funkcjonują takie kierunki jak: Architektura, Architektura wnętrz, Budownictwo, Informatyka, Mechatronika, Wzornictwo i Grafika. Natomiast drugi oferuje Kierunek lekarski i Pielęgniarstwo.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 18.12.2023 do 01.03.2024 od 18.12.2023 do 01.03.2024
Studia II stopnia od 18.12.2023 do 01.03.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 18.12.2023 do 01.03.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 18.12.2023 do 01.03.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 18.12.2023 do 01.03.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Śląska

Akademia Śląska - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Śląska: znaleziono 11

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura wnętrz

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wzornictwo

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Śląska

Komentarze (0)