Dziś matura 2023 z historii

Dziś matura 2023 z historii

Dziś matura 2023 z historii

18.05.2023

Dziś matura 2023 z historii

Zegar wybił godzinę dziewiątą, absolwenci zasiadają do matury z historii na poziomie rozszerzonym. Chcęć przystąpienia do egzaminów zadeklarowało ponad 19 tysięcy uczniów. 13 573 osoby napiszą maturę w nowej formule, z kolei 5576 osoby wypełnią formułę 2015. Abiturienci mają 180 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.

Należy pamiętać, że w przypadku przedmiotu do wyboru na poziomi rozszerzonym nie ma progu zdawalności. 30% nie jest wymagane, nawet niższy wynik zagwarantuje ci otrzymanie świadectwa dojrzałości. Jednakże rezultat procentowy z egzaminu może przesądzić o tym, czy dostaniesz się na wymarzoną uczelnię.

Maturę z historii na poziomie rozszerzonym zdają głównie osoby wybierające się na studia humanistyczne. Po tym egzaminie możesz składać papiery m.in. na: archeologię dziennikarstwo, kulturoznawstwo, filologię klasyczną oraz komunikacje międzykulturową.

Zdający będzie musiał zmierzyć się z 29-36 zadaniami. Maksymalną wynik, jaki absolwent może uzyskać za bezbłędne odpowiedzi to 60 punktów. W arkuszu znajdziemy: 6-9 zadań zamkniętych (które stanowią 20% wyniku końcowego), 22-26 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi (80%) oraz zadanie otwarte rozszerzonej wypowiedzi, za które będzie można uzyskać maksymalnie 15 punktów.

zobacz więcej arkusze maturalne z historii

Ostatnie zadanie w arkuszu jest otwartą wypowiedzią pisemną. Abiturient będzie miał do wyboru jeden z trzech zaproponowanych tematów. Jak czytamy w informatorze CKE, tematy będą zróżnicowane pod względem problematyki oraz epok historycznych.

Na egzaminie z historii (poziom rozszerzony) uczeń musi stworzyć wypowiedź pisemną na jeden wybrany przez siebie temat. Jego wypowiedź powinna liczyć minimum 500 wyrazów. Zdający ma do wyboru trzy tematy. Wypowiedź argumentacyjna nie może być krótsza niż 500 słów.

Tematyka, jakiej możemy spodziewać się na maturze to m.in: Europa późnego średniowiecza.

czytaj dalej matura 2023 histora

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia