Język polski na egzaminie ósmoklasisty 2023 - opinie zdających

Język polski na egzaminie ósmoklasisty 2023 - opinie zdających

Język polski na egzaminie ósmoklasisty 2023 - opinie zdających

23.05.2023

Język polski na egzaminie ósmoklasisty 2023 - opinie zdających

O godzinie 9:00 uczniowie zasiedli do egzaminu ósmoklasisty. Na rozwiązanie zadań mieli 180 minut. W arkuszu znalazło się 19 poleceń, w tym fragment "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Zdecydowana większość zdających jest zadowolona z przebiegu egzaminu: "Będzie ponad 80%, może nawet ponad 90%" – piszą na Twitterze – "Prościutki".

W arkuszu znalazło się dziewięć zadań zamkniętych. W każdym zadaniu poprawna była tylko i wyłącznie jedna odpowiedź. Pozostałe polecenia wymagały od uczniów otwartej wypowiedzi pisemnej, którą należało czytelnie i starannie zapisać w wyznaczonym na to miejscu w arkuszu egzaminacyjnym. W części rozprawkowej ósmoklasiści mogli wybrać jeden z dwóch tematów: rozprawkę lub opowiadanie. Ich praca musiała zawierać co najmniej 200 wyrazów. W jej treści musieli odwołać się do wybranej lektury obowiązkowej.

Twitter zalała fala tzw. "memów" odnośnie arkusza. Zdający śmieją się ze ślimaka jadącego na deskorolce oraz postaci Adama Małysza, wiemy dlaczego!

Polecenie czternaste arkusza brzmiało następująco: "Czy treść rysunku jest zgodna z wymową tekstu Odblokuj swój talent? W uzasadnieniu sformułuj argument odnoszący się zarówno do tekstu Jolanty Marii Berent, jak i do rysunku". Na rycinie znalazł się ślimak, jadący na deskorolce oraz napis "Rób to, co kochasz".

Wielu uczniów przyznaje, że obrazek wytrącił ich z równowagi i nie do końca zrozumieli treść zadania: "Jak ja to miałem napisać na poważnie jak tam był ślimak na desce" – mówili. Rozwiązanie tego polecenia zostawili sobie "na później", finalnie o nim zapomnieli. Jak podają na portalach społecznościowych to zadanie przysporzyło im najwięcej problemu.

W poleceniu zadania piętnastego czytamy: "Adam Małysz – znany skoczek narciarski – powiedział: "Sam dar nie wystarczy. On może w tobie drzemać i nigdy się nie obudzić, jeśli sam nie zechcesz go obudzić". Czy wypowiedź Adama Małysza jest zgodna z treścią ostatniego akapitu tekstu Odblokuj swój talent? Uzasadnij odpowiedź. Nie cytuj sformułowań z tekstu Jolanty Marii Berent. "Adam Małysz był ostatnią postacią, jakiej mógłbym się spodziewać w treści egzaminu" – piszą na Twitterze.

W ostatnim zadaniu arkusza egzaminacyjnego zdający musieli napisać wypracowanie na jeden z podanych tematów:

Temat 1.

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Napisz rozprawkę, w której przedstawisz swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Temat 2.

Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z bohaterem wybranej lektury obowiązkowej. Wasza wspólna przygoda przekona Cię, że swój cel osiąga ten, kto wytrwale do niego dąży. Wypracowanie powinno dowodzić, że dobrze znasz wybraną lekturę obowiązkową.

Zdecydowana większość wybrała temat pierwszy. Uczniowie przyznają, że łatwiej pisze im się rozprawkę, niż opowiadanie. W swojej pracy najczęściej przywoływali lektury takie jak: "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa, "Małego Księcia" Antoine de Saint-Exupéry, "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego oraz "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.

czytaj dalej

egzamin ósmoklasisty 2023 z języka polskiego

jak się przygotować do egzaminu ósmoklasisty

co można wnieść na egzamin ósmoklasisty

arkusze CKE egzamin ósmoklasisty

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia