Rekrutacja 2023/2024 na Politechnice Łódzkiej rusza 12 czerwca

Rekrutacja 2023/2024 na Politechnice Łódzkiej rusza 12 czerwca

Studia Łódź - Politechnika Łódzka

01.06.2023

Rekrutacja 2023/2024 na Politechnikę Łódzką rusza 12 czerwca

Rekrutacja na studia w roku akademicki 2023/2024 na Politechnice Łódzkiej rusza 12 czerwca 2023 roku i potrwa do 10 lipca. Kandydaci mają do wyboru 64 kierunki studiów. W ubiegłej rekrutacji największym zainteresowaniem cieszyły się informatyka, informatyka stosowana oraz automatyka i robotyka. Przystąp do rekrutacji i zostań inżynierem!

 

Nanotechnologia, technologia chemiczna, a może inżyniera biomedyczna? 

Emocje związane z maturą opadły, nastał czas decyzji! Rekrutacja 2023/2024 na Politechnikę Łódzką rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 10 lipca. Wybór kierunku studiów jest jednym z najistotniejszych momentów życia młodego człowieka, bowiem może zadecydować o jego przyszłości. Na Politechnice Łódzkiej kandydaci mają do wyboru ponad 60 kierunków studiów, wśród nich znajdziemy m.in.: biomedical engineering and technologies, energetykę czy inżynierię produkcji. W roku akademickim 2023/2024 do oferty edukacyjnej PŁ dołączyły trzy nowe kierunki: ekotechnologie i bioprocesy, marketing w przemyśle oraz zarządzanie produkcją.

W ubiegłorocznej rekrutacji 2022/2023 najbardziej popularne okazały się kierunki: informatyka, informatyka stosowana, automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcją, logistyka oraz automatyka i sterowanie robotów. Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń na jedno miejsce w czołówce znalazły się: computer science, business and technology, business studies, information technology, architektura oraz logistyka.

 

Przebieg rekrutacji na na rok 2023/2024

Kandydaci na studia na Politechnikę Łódzką mają do wyboru 64 kierunki studiów. W roku akademickim 2023/2024 do oferty edukacyjnej PŁ dołączyły trzy nowe kierunki: ekotechnologie i bioprocesy, marketing w przemyśle oraz zarządzanie produkcją. Internetowa rejestracja na studia ruszy 12 czerwca, zakończy się 10 lipca. W tym terminie absolwenci szkół średnich muszą również wnieść opłatę rekrutacyjną oraz wpisać wyniki z egzaminu maturalnego na Portalu Kandydata. 

17 lipca 2023 r. Politechnika Łódzka ogłosi listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Tego samego dnia uczelnia opublikuje również listy rezerwowe. Zakwalifikowani do przyjęcia na studia będą musieli złożyć oryginały dokumentów w terminie 18-20 lipca. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 21 lipca, wtedy też kandydaci z list rezerwowych otrzymają informację o zakwalifikowani do przyjęcia. 

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Historia Politechniki Łódzkiej splata się z dziejami przemysłowej Łodzi. Szybkiemu rozwojowi przemysłu włókienniczego miasto zawdzięcza osiągnięcie rangi drugiego pod względem liczby ludności miasta w Polsce w XIX wieku. PŁ powstała w 1945 roku. W pierwszym roku akademickim przyjęto 525 studentów I roku, na wyższych latach edukację kontynuowało ponad 450 studentów. Uczelnia składała się z 33 katedr, w których pracowało zaledwie 33 profesorów, dziś ta liczba zwiększyła się dziesięciokrotnie!

W kadrze PŁ znajduje się obecnie 330 profesorów oraz 1212 nauczycieli akademickich. Uczelnia składa się z 9 wydziałów, w którym studenci rozwijają swoją wiedzę, realizując program 12 dyscyplin naukowych. Na Politechnice Łódzkiej studiuje aż 10 593 studentów, w tym 8 931 realizuje naukę w formie stacjonarnej. W 2022 roku liczba absolwentów uczelni wyniosła 2 606, każdy z nich otrzymał tytuł licencjata bądź inżyniera.

Komentarze (0)