Politechnika Łódzka - rekrutacja na studia 2023/2024

Politechnika Łódzka – rekrutacja na studia 2023/2024

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz rekrutacji poprzez potwierdzenie efektów uczelnia się w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024 zostanie określony przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

Zaraz po jego zatwierdzeniu zamieścimy tutaj szczegółowe terminy rekrutacji.  

Szczegółówe informacje znajdziesz na p.lodz.pl

 

PŁ - wyniki rekrutacji 2022/2023

W 2022 roku kandydaci na studia stacjonarne w PŁ złożyli 15250 aplikacji. W pierwszym etapie rekrutacji Politechnika Łódzka przyjęła 3036 osób na studia stacjonarne oraz 244 na niestacjonarne.

W rekrutacji 2022/2023 PŁ przygotowała 3914 miejsc (3614 na studiach stacjonarnych oraz 300 na niestacjonarnych) na 64 kierunkach studiów (64 kierunki stacjonarne oraz 15 niestacjonarnych).

W tegorocznej rekrutacji najchętnie wybierane były kierunki informatyczne oraz związane z biznesem (zarówno w języku polskim i angielskim). Wzrost popularności zyskały także kierunki z zakresu fizyki, chemii oraz kierunki artystyczne, takie jak architektura czy wzornictwo.

Najpopularniejsza okazała się informatyka (1103 zgłoszeń). Dużą popularnością cieszyły się także: informatyka stosowana (1031), automatyka i robotyka (706), zarządzanie i inżynieria produkcji (690), logistyka (648) oraz automatyka i sterowanie robotów (567). 

 

Politechnika Łódzka - Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od czerwca do lipca 2023

Sprawdziany uzdolnień praktycznych lipiec 2023

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

lipiec 2023

Dodatkowa rekrutacja lipiec 2023

Składanie dokumentów

czerwca do lipca 2023

 

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Składanie dokumentów

od czerwca do września 2023

Rozmowy kwalifikacyjne wrzesień 2023

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

Politechnika Łódzka kierunki studiów

Politechnika Łódzka w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (52 kierunki) i drugiego (43 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych i szkoły doktorskiej. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PŁ mogą aplikować na 64 kierunki studiów stacjonarnych i 13 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Politechnika Łódzka kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Advanced biobased and bioinspired materials - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Advanced biobased and bioinspired materials - Wydział Chemiczny PŁ
 • Aktuariat i analiza finansowa - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Analityka chemiczna - Wydział Chemiczny PŁ
 • Architektura - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • Automatyka i robotyka - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Automatyka i sterowanie robotów - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Biogospodarka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Biogospodarka zrównoważona - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Biomedical engineering and technologies - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Biomedical engineering and technologies - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Biotechnologia - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • Business and technology - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Business and technology - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Business studies - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Business studies - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Chemia - Wydział Chemiczny PŁ
 • Chemia budowlana - Wydział Chemiczny PŁ
 • Chemia w kryminalistyce - Wydział Chemiczny PŁ
 • Computer science - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Computer science - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Computer science and information technology - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Computer science and information technology - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Electronic and telecommunication engineering - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Electronic and telecommunication engineering - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Elektrotechnika - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Energetyka - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Energy systems in the built environment - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Future mobility - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Gestion et technologie - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Gestion et technologie - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Human-computer interaction - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Human-computer interaction - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Industrial biotechnology - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Industrial biotechnology - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Information technology - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Information technology - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Informatyka - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Informatyka w ochronie środowiska - Wydział Chemiczny PŁ
 • Inżynieria bezpieczeństwa pracy - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Inżynieria chemiczna i biochemiczna - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Inżynieria ochrony środowiska - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
 • Inżynieria produkcji - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Inżynieria środowiska w budownictwie - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Logistyka - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Master in mechanical engineering - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Master in mechanical engineering - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Master of business studies - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Master of business studies - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Master of operations management - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Master of operations management - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Matematyka stosowana - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Mathematical methods in data analysis - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Mathematical methods in data analysis - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Mechanical engineering - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Mechanical engineering - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Mechatronika - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Menedżer żywności i żywienia - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Modelling and data science - Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
 • Modelling and data science - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ
 • Nanotechnologia - Wydział Chemiczny PŁ
 • Papiernictwo i poligrafia - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Planowanie przestrzenne - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ
 • Systemy sterowania inteligentnymi budynkami - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
 • Technologia chemiczna - Wydział Chemiczny PŁ
 • Technologia kosmetyków - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • Transport - Wydział Mechaniczny PŁ
 • Włókiennictwo - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Włókiennictwo i przemysł mody - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Wzornictwo - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
 • Zarządzanie - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Dowiedz się więcej: rekrutacja.p.lodz.pl 

 

Wyniki rekrutacji na studia 2021/2022 – Politechnika Łódzka

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 najchętniej wybieranymi uczelniami były uczelnie techniczne, na które przypadało średnio 4 zgłoszenia na jedno miejsce. Jedną z najpopularniejszych uczelni technicznych na studiach I oraz studiach jednolitych magisterskich była Politechnika Łódzka, na której to na jedno miejsce przypadało średnio 5 osób.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Politechnika Łódzka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. Na studia I stopnia w trybie stacjonarnym aplikowało 15000 osób, a z kolei na studia I stopnia w trybie niestacjonarnym 1000 osób.

Na studia stacjonarne Politechnika Łódzka przyjęła 3048 studentów, a na niestacjonarne 321. Na kierunki studiów, na które nie został wypełniony limit Politechnika Łódzka prowadziła drugi etap rekrutacji, który trwał do 14 września.

 

Rekrutacja

Politechnika Łódzka na rok akademicki 2021/2022 na studia I stopnia oferowała 4210 miejsc, z kolei na studia II stopnia przeznaczono 1350 – łącznie uczelnia oferowała 5560 miejsc.

W ofercie kształcenia Politechniki Łódzkiej znajduje się 70 kierunków studiów, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także języki angielskim i francuskim. Na studia stacjonarne przeznaczono 3820 i 390 miejsc na studia niestacjonarne.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. informatykę (1194), informatykę stosowaną (1055), automatykę i robotykę (707), zarządzanie i inżynierię produkcji (649), logistykę (641) oraz automatykę i sterowanie robotów (609).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: computer science (14,5), information technology (12), zarządzanie (11,0), zarządzanie i inżynieria produkcji (10,8), logistyka (10,7), business and technology (10,3) inżynieria zarządzania (8,9), modeling and data science (8,4), automatyka i robotyka (7,9) oraz elektronika i telekomunikacja (7,6).

 

​Liczba kandydatów i osób przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2021/2022 

Kierunek

Liczba kandydatów

Liczba przyjętych

Advanced Biobased and Bioinspired Materials

56

11

analityka chemiczna

218

73

architektura

291

90

architektura (j. angielski)

102

30

automatyka i robotyka

707

102

automatyka i sterowanie robotów

609

105

biogospodarka

100

10

Biomedical Engineering and Technologies

104

30

biotechnologia

366

130

budownictwo

588

194

Business and Technology

258

30

Business Studies

184

33

chemia

194

49

chemia budowlana

96

14

Computer Science

363

31

Electronic and Telecommunication Engineering

101

28

elektronika i telekomunikacja

454

70

elektrotechnika

416

71

energetyka

422

102

fizyka techniczna

138

29

Gestion et Technologie

28

11

Industrial Biotechnology

76

28

Information Technology

301

29

informatyka

1194

230

informatyka stosowana

1055

243

informatyka w ochronie środowiska

237

91

inżynieria bezpieczeństwa pracy

323

85

inżynieria biomedyczna

269

75

inżynieria chemiczna i biochemiczna

183

29

inżynieria materiałowa

178

22

inżynieria środowiska

269

43

inżynieria środowiska w budownictwie

255

49

inżynieria wzornictwa przemysłowego

54

8

inżynieria zarządzania

402

63

 

Politechnika Łódzka

Za przekazywanie wiedzy odpowiada dziewięć wydziałów. Są to: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Chemiczny, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

Dzięki aktywnej współpracy międzynarodowej, studenci Politechniki Łódzkiej otrzymują możliwość kształcenia również poza murami, jak również poza granicami kraju. Taką możliwość zapewniają liczne programy mobilności, na czele z Erasmus+, czy Programem Podwójnego Dyplomu.

Oferta dydaktyczna Politechniki Łódzkiej to szeroka i różnorodna przestrzeń, zawierająca kierunki od A do Z; od analityki chemicznej po zarządzanie i inżynierię produkcji. Część oferowanych kierunków realizowana jest także w języku angielskim.

Politechnika Łódzka to uczelnia, która powstała z potrzeby rozwijającego się miasta oraz nabierania przez nie przemysłowego charakteru. Dzisiaj jest jedną z najważniejszych szkół wyższych, należącą do zdecydowanej czołówki kształcenia o charakterze technicznym.

Oprócz kształcenia studentów Politechnika Łódzka prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Ponadto, otwarta jest również dla lokalnej społeczności.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka - studia 2023

Kierunki studiów - Politechnika Łódzka: znaleziono 81

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Advanced biobased and bioinspired materials
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

I stopnia

stacjonarne

Advanced biobased and bioinspired materials
Wydział Chemiczny PŁ

I stopnia

stacjonarne

Aktuariat i analiza finansowa
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

I stopnia

stacjonarne

Analityka chemiczna
Wydział Chemiczny PŁ

I stopnia

stacjonarne

Architektura
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczny PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i sterowanie robotów
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biogospodarka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

I stopnia

stacjonarne

Biogospodarka zrównoważona
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

II stopnia

stacjonarne

Biomedical engineering and technologies
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

I stopnia

stacjonarne

Biomedical engineering and technologies
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Business and technology
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

I stopnia

stacjonarne

Business and technology
Wydział Mechaniczny PŁ

I stopnia

stacjonarne

Business studies
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

I stopnia

stacjonarne

Business studies
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

I stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemiczny PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia budowlana
Wydział Chemiczny PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia w kryminalistyce
Wydział Chemiczny PŁ

II stopnia

stacjonarne

Computer science
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

I stopnia

stacjonarne

Computer science
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

I stopnia

stacjonarne

Computer science and information technology
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

II stopnia

stacjonarne

Computer science and information technology
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

II stopnia

stacjonarne

Electronic and telecommunication engineering
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

I stopnia

stacjonarne

Electronic and telecommunication engineering
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Mechaniczny PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energy systems in the built environment
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Future mobility
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

II stopnia

stacjonarne

Gestion et technologie
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

I stopnia

stacjonarne

Gestion et technologie
Wydział Mechaniczny PŁ

I stopnia

stacjonarne

Human-computer interaction
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

II stopnia

stacjonarne

Human-computer interaction
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

II stopnia

stacjonarne

Industrial biotechnology
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Industrial biotechnology
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Information technology
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

I stopnia

stacjonarne

Information technology
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka w ochronie środowiska
Wydział Chemiczny PŁ

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa pracy
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria chemiczna i biochemiczna
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Mechaniczny PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria ochrony środowiska
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny PŁ

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska w budownictwie
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

I stopnia

stacjonarne

Master in mechanical engineering
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

II stopnia

stacjonarne

Master in mechanical engineering
Wydział Mechaniczny PŁ

II stopnia

stacjonarne

Master of business studies
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

II stopnia

stacjonarne

Master of business studies
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

II stopnia

stacjonarne

Master of operations management
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

II stopnia

stacjonarne

Master of operations management
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

II stopnia

stacjonarne

Matematyka stosowana
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mathematical methods in data analysis
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

I stopnia

stacjonarne

Mathematical methods in data analysis
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

I stopnia

stacjonarne

Mechanical engineering
Wydział Mechaniczny PŁ

I stopnia

stacjonarne

Mechanical engineering
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

I stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Menedżer żywności i żywienia
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

I stopnia

stacjonarne

Modelling and data science
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

I stopnia

stacjonarne

Modelling and data science
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ

I stopnia

stacjonarne

Nanotechnologia
Wydział Chemiczny PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Papiernictwo i poligrafia
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Planowanie przestrzenne
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Systemy sterowania inteligentnymi budynkami
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ

I stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia kosmetyków
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

II stopnia

stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Mechaniczny PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Włókiennictwo
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

II stopnia

stacjonarne

Włókiennictwo i przemysł mody
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

I stopnia

stacjonarne

Wzornictwo
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Komentarze (0)