Marzysz o zawodzie lekarza? Przystąp do rekrutacji 2023/2024 na UMED w Łodzi!

Marzysz o zawodzie lekarza? Przystąp do rekrutacji 2023/2024 na UMED w Łodzi!

Studia Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

01.06.2023

Marzysz o zawodzie lekarza? Przystąp do rekrutacji 2023/2024 na UMED w Łodzi!

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na rok akademicki 2023/2024 znajdziemy 15 kierunków studiów. W ubiegłorocznej rekrutacji najpopularniejsze okazały się: kierunek lekarski,  kierunek lekarsko-dentystyczny oraz fizjoterapia. Internetowa rejestracja rozpoczęła się 24 kwietnia, terminy zakończenia I etapu rekrutacji on-line są zależne od wybranego kierunku. 

 

Kierunki studiów oferowane na UMEDzie 

UMED jest najbardziej renomowaną uczelnią medyczną w Polsce, co roku cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów, zarówno z całej Polski, jak i obcokrajowców. Konkurencja jest bardzo duża, a na Uniwersytet Medyczny w Łodzi dostają się tylko najlepsi. 
W roku akademickim 2023/2024 absolwenci szkół średnich mają do wyboru 15 kierunków studiów realizowanych w formie stacjonarnej, 3 z nich realizowane są również zaocznie. W ofercie edukacyjnej UMED znajdziemy m.in.: analityka medyczna, farmacja, elektroradiologia czy położnictwo. Przyszli studenci mogą kształcić się na studiach I i II stopnia, bądź na studiach jednolitych magisterskich.
W ubiegłorocznej rekrutacji 2022/2023 największą popularnością cieszyły się:
 • kierunek lekarski: 5695 kandydatów
 • kierunek lekarsko-dentystyczny: 2337 kandydatów
 • fizjoterapia: 1232 kandydatów 
 • farmacja: 1206 kandydatów
 • biotechnologia: 1080 kandydatów
 • kierunek lekarski (MON): 1063 zgłoszeń  
Biorąc pod uwagę liczbę osób na jedno miejsce najpopularniejsze okazały się:
 • kierunek lekarsko-dentystyczny: 19 kandydatów na 1 miejsce
 • Kosmetologia: 15 kandydatów na 1 miejsce
 • elektroradiologia: 14 kandydatów na 1 miejsce
 • analityka medyczna: 12 kandydatów na 1 miejsce
 • kierunek lekarski: 11 kandydatów na 1 miejsce
 

Rekrutacja na na rok 2023/2024. Jak zgłosić się na studia?

I etap rekrutacji na Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie przeprowadzony online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą zarejestrować się na studia od 24 kwietnia 2023 r. Terminy ogłoszenia wyników rekrutacji on-line są zależne od wybranego kierunku, będą opublikowane w terminie 11-18 lipca 2023 r. 
Ogłoszenie pierwszego progu punktowego dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, farmacji oraz analityki medycznej nastąpi 11 lipca 2023 r., z kolei dla pozostałych kierunków będzie to miało miejsce w terminie 18 lipca 2023 r. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się w lipcu 2023 r. 
 • 12-15 lipca 2023 r. –  kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, fizjoterapia, farmacja oraz analityka medyczna 
 • 19-22 lipca 2023 r. –  pozostałe kierunki
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów 

Studia w Łodzi na Uniwersytecie Medycznym są gwarancją wysokiej jakości kształcenia i badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Fundamentem uczelni są ludzie, przede wszystkim utalentowani studenci, naukowcy i dydaktycy z pasją oraz profesjonalni menadżerowie.
Najważniejszymi wartościami przyświecającymi działalności UMEDu są: wspólnota, wolność i równość, otwartość, jakość, efektywność oraz zrównoważony rozwój. Do 2025 roku uczelnia stanie się rozpoznawalną placówką badawczo-dydaktyczną i liderem badań klinicznych i międzynarodowych projektów naukowych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest liczącym się konkurentem na rynku usług edukacyjnych, będącym jednocześnie atrakcyjnym pracodawcą, który inspiruje, angażuje i wspiera.

Komentarze (0)