Uniwersytet Medyczny w Łodzi - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – rekrutacja na studia 2023/2024

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne (studia I i II stopnia oraz jednolite) na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbędzie się w terminie od 24 kwietnia 2023 r. do 31 października 2023 r.

 

Najważniejsze terminy (stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie)

 • Rejestracja online na studia od 24 kwietnia 2023 r.
 • Ogłoszenie pierwszego progu punktowego lipiec 2023 r.
 • Przyjmowanie dokumentów lipiec 2023 r.

Dla poszczególnych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na: rekrutacja.umed.lodz.pl

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Medyczny w Łodzi w rekrutacji na studia 2022/2023 oferuje kształcenie na 15 kierunkach w ramach studiów pierwszego (9) i drugiego stopnia (8) oraz jednolitych magisterskich (6). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UMED mogą aplikować na 15 kierunków studiów stacjonarnych i 3 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • analityka medyczna
 • biotechnologia
 • dietetyka
 • elektroradiologia
 • farmacja
 • fizjoterapia
 • kierunek lekarski (medycyna)
 • kierunek lekarski w ramach limitu MON
 • kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)
 • kosmetologia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ratownictwo medyczne
 • techniki dentystyczne
 • zdrowie publiczne

dowiedz się więcej: rekrutacja.umed.lodz.pl

 

Szczegółowe zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi znajdziesz tutaj.

Harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj.

Dowiedz się więcej rekrutacja studia w Łodzi

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytet Medyczny w Łodzi aplikowało ponad 19 tysięcy osób. Największą popularnością cieszyły się takie kierunki studiów jak lekarski, lekarsko-dentystyczny, fizjoterapia, lekarski (MON), farmacja oraz biotechnologia. Kandydaci mogli wybierać między 15 kierunkami studiów.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 Uniwersytet Medyczny w Łodzi cieszył się dużym zainteresowaniem maturzystów. Na studia I stopnia oraz na studia jednolite magisterskie w tym roku online aplikowało 19667 osób.

 

Rekrutacja

Uniwersytet Medyczny w Łodzi na rok akademicki 2022/2023 na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie oferował 2886 miejsc.

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi znajduje się 15 kierunków studiów, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na Uniwersytet Medyczny w Łodzi na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. kierunek lekarski (5695), kierunek lekarsko-dentystyczny (2337), fizjoterapia (1232), farmacja (1206), biotechnologia (1080), kierunek lekarski (MON) (1063), pielęgniarstwo (1000).  

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: kierunek lekarsko-dentystyczny (19,4), kosmetologia (14,8), elektroradiologia (14,4), analityka medyczna (12,4), kierunek lekarski (10,9).

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Medyczny w Łodzi aplikowało ponad 17 tysięcy osób. Największą popularnością cieszyły się takie kierunki studiów jak lekarski, lekarsko-dentystyczny, fizjoterapia, lekarski (MON), farmacja oraz analityka medyczna. Kandydaci mogli wybierać między 15 kierunkami studiów.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Medyczny w Łodzi cieszył się dużym zainteresowaniem maturzystów. Na studia I stopnia oraz na studia jednolite magisterskie w tym roku online aplikowało 17355 osób, a opłaty dokonało 12410 kandydatów.

Obecnie na Uniwersytecie Medycznym studiuje 9 tysięcy osób, a w tym 900 studentów uczęszczających na studia prowadzone w języku angielskim.

 

Rekrutacja

Uniwersytet Medyczny w Łodzi na rok akademicki 2021/2022 na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie oferował 2986 miejsc.

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi znajduje się 15 kierunków studiów, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na Uniwersytet Medyczny w Łodzi na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć m.in. kierunek lekarski (4628), kierunek lekarsko-dentystyczny (1680), fizjoterapię (774), kierunek lekarski (MON) (675), farmację (666) i analitykę medyczną (390).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: kierunek lekarsko-dentystyczny (14), kierunek lekarski (8,9), analityka medyczna (6,5), kierunek lekarski (MON) (4,5), fizjoterapia (4,3), farmacja (3,7).

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest jedną z największych uczelni medycznych, o długoletniej tradycji sięgającej lat 40 ubiegłego wieku. Uczelnia kształci przyszłych lekarzy i specjalistów z dziedzin medycznych i około- medycznych, prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, a także świadczy usługi badawcze.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do tematu kształcenia. Oznacza to, że uczelnia stawia na wszechstronny rozwój studentów, aby nauczyli się samodoskonalenia, dobrej organizacji pracy i mogli rozwijać zainteresowania.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to trzy wydziały, na których studiuje ponad dziewięć i pół tysiąca studentów. Otrzymują oni możliwość kształcenia nie tylko w macierzystej uczelni, ale również, za sprawą programów mobilności studentów, zdobywania wykształcenia w innych uczelniach medycznych w kraju, jak i zagranicą.

Studenci otrzymują możliwość rozwijania pasji i zainteresowań nie tylko w trakcie zajęć, ale również uczestnicząc w bogatym życiu licznych organizacji studenckich, takich jak między innymi: Łódzkie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Łódź, czy Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii.

Kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi to kierunki, które realizowane są na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, a także w ramach jednolitych studiów magisterskich. Ponadto, uczelnia prowadzi kształcenie w obszarze studiów doktoranckich i podyplomowych.

Katalog dydaktyczny zawiera najważniejsze dyscypliny związane z obszarami nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Część kierunków prowadzona jest w dwóch trybach do wyboru, czyli na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Medyczny w Łodzi: znaleziono 15

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Analityka medyczna

jednolite

stacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektroradiologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Farmacja

jednolite

stacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarski w ramach limitu mon

jednolite

stacjonarne

Kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne

Techniki dentystyczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zdrowie publiczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komentarze (0)