Rekrutacja 2023/2024 na POLLUB potrwa do 9 lipca 2023 r.

Rekrutacja 2023/2024 na POLLUB potrwa do 9 lipca 2023 r.

Studia Lublin - Politechnika Lubelska

14.06.2023

Rekrutacja 2023/2024 na POLLUB potrwa do 9 lipca 2023 r.

W zeszłorocznej rekrutacji 2022/2023 na POLLUB najbardziej obleganymi kierunkami były: informatyka, budownictwo oraz finanse i rachunkowość. Jak będzie w tym roku? Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na Politechnice Lubelskiej rozpoczęła się 15 maja 2023 r. I etap rekrutacji potrwa do 9 lipca 2023 r., wyjątkiem jest kierunek architektura, dla którego rekrutacja zakończy się wcześniej – 25 czerwca 2023 r. Kandydaci mają do wyboru ponad 20 kierunków studiów, realizowanych na 6 wydziałach. 
 

Kierunki studiów oferowane w POLLUB

W maju absolwenci szkół średnich zmierzyli się z maratonem egzaminów maturalnych. Teraz nadszedł czas podejmowania decyzji, odnoszącej się zarówno do uczelni wyższej, w której abiturient pragnie kontynuować naukę, jak i kierunku studiów. Ów decyzja może bezpośrednio wpłynąć na przyszłość maturzysty, to ona przygotuje grunt pod jego przyszłą karierę zawodową. 
Na studia w Lublinie o profilu technicznym, które zaowocują uzyskaniem tytułu inżyniera decydują się maturzyści, którzy na egzaminie zdawali m.in.: matematykę, fizykę, informatykę lub chemię. W ofercie edukacyjnej 2023/2024 Politechniki Lubelskiej znalazło się 27 kierunków studiów I i II stopnia, realizowanych w formie:
  • stacjonarnej – 27 kierunków studiów, takich jak np.: inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, czy robotyzacja procesów wytwórczych,  
  • niestacjonarnej – 13 kierunków studiów, takich jak np.: zarządzanie, inżynieria środowiska oraz budownictwo.
W zeszłorocznej rekrutacji 2022/2023 POLLUb najbardziej obleganymi kierunkami, pod względem ogólnej liczby zgłoszeń były: informatyka, budownictwo, finanse i rachunkowość, mechatronika, inżynieria i analiza danych, zarządzanie oraz marketing i komunikacja rynkowa. Z kolei biorąc pod uwagę ilość kandydatów na jedno miejsce najpopularniejszymi kierunkami okazały się:
  • finanse i rachunkowość: 10 kandydatów na 1 miejsce, 
  • zarządzanie: 7 kandydatów na 1 miejsce, 
  • marketing i komunikacja rynkowa: 7 kandydatów na 1 miejsce, 
  • inżynieria logistyki: 5 kandydatów na 1 miejsce, 
  • informatyka: 3 kandydatów na 1 miejsce.
 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na POLLUB

Rekrutacja 2023/2024 na Politechnikę Lubelską rozpoczęła się 15 maja 2023 r. I etap rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia  zostanie przeprowadzony online za pośrednictwem systemu ERK. Kandydaci architektury mają czas do 25 czerwca 2023 r. na elektroniczną rejestrację oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej. Z kolei kandydaci pozostałych kierunków studiów muszą spełnić powyższe kryteria w terminie do 9 lipca 2023 r. Abiturienci mają do wyboru 27 kierunków studiów I i II stopnia, realizowanych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.
Egzamin sprawdzający uzdolnienia artystyczne kandydatów kierunku architektura odbędzie się w dniach 4 i 5 lipca 2023 r. Do 11 lipca 2023 r. absolwenci szkół średnich będą mieli obowiązek uzupełnienia wyników maturalnych w systemie ERK
Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostaną opublikowane 14 lipca 2023 r. do godziny 12:00 dla wszystkich kierunków studiów. Kandydaci będą musieli dostarczyć wymagane dokumenty w terminie od 17 do 19 lipca 2023 r.
 

Elektroniczna Rekrutacja Kandydatów 

Od początku działalności Politechnika Lubelska kształci młodych inżynierów i przeprowadza badania naukowe, skupiające się głównie na potrzebach regionu lubelskiego. Obecnie uczelnia prowadzi działalność naukową w kierunkach związanych z ochroną środowiska, oszczędnością materiałów i energii oraz rozwojem konstrukcji i technologii.
Studia na Politechnice Lubelskiej są gwarancją wysokiej jakości kształcenia. Priorytetem uczelni jest odpowiedzialny i twórczy udział w procesie tworzenia w Polsce nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Istotnym elementem działalności POLLUB jest dążenie do kompleksowego kształcenia swoich studentów oraz realizacja badań naukowych z poszanowaniem wolności wyrażania pomysłów i idei naukowców, prawdy naukowej i obiektywnej oceny wyników. Celem badań realizowanych przez Politechnikę Lubelską jest integracja integracji nauk podstawowych i stosowanych.

Komentarze (0)