Politechnika Lubelska - rekrutacja na studia 2023/2024

Politechnika Lubelska - rekrutacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Politechnice Lubelskiej trwała od 15 maja do lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia ogłoszone zostaną w lipcu 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na pollub.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 15 maja do lipca 2023

Elektroniczna rejestracja - kierunek architektura I tura od 15 maja do czerwca 2023
Egzamin wstępny z rysunku (kierunek architektura) lipiec 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

lipiec 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - II tura

lipiec 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 15 maja do lipca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2023
Składanie dokumentów lipiec 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 15 maja do lipca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2023
Składanie dokumentów lipiec 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 15 maja do lipca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2023
Składanie dokumentów lipiec 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na pollub.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Politechnice Lubelskiej znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Lublinie

kierunki studiów w Lublinie

uczelnie i studia w Lublinie

 

Politechnika Lubelska kierunki - rekrutacja 2023/2024

Politechnika Lubelska w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (24 kierunki) i drugiego (19 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na POLLUB mogą aplikować na 27 kierunków studiów stacjonarnych oraz 13 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Lubelska kierunki 2023/2024

 

Politechnika Lubelska kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Architektura - Wydział Budownictwa i Architektury POLLUB
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa i Architektury POLLUB
 • Edukacja techniczno - informatyczna - Wydział Podstaw Techniki POLLUB
 • Elektrotechnika - Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Zarządzania POLLUB
 • Informatyka - Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Podstaw Techniki POLLUB
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Mechaniczny POLLUB
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB
 • Inżynieria i analiza danych - Wydział Podstaw Techniki POLLUB
 • Inżynieria logistyki - Wydział Zarządzania POLLUB
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Mechaniczny POLLUB
 • Inżynieria multimediów - Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii - Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB
 • Inżynieria pojazdów - Wydział Mechaniczny POLLUB
 • Inżynieria produkcji - Wydział Mechaniczny POLLUB
 • Inżynieria recyklingu - Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB
 • Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice - Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB
 • Marketing i komunikacja rynkowa - Wydział Zarządzania POLLUB
 • Matematyka - Wydział Podstaw Techniki POLLUB
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny POLLUB
 • Mechatronika - Wydział Mechaniczny POLLUB
 • Mechatronika - Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB
 • Rachunkowość i controlling - Wydział Zarządzania POLLUB
 • Robotyzacja procesów wytwórczych - Wydział Mechaniczny POLLUB
 • Transport - Wydział Mechaniczny POLLUB
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania POLLUB
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Mechaniczny POLLUB

Dowiedz się więcej: pollub.un.pl

 

Politechnika Lubelska - wyniki rekrutacji 2022/203

Najpopularniejsze kierunki studiów na Politechnice Lubelskiej w rekrutacji 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Informatyka (789), Budownictwo (352), Finanse i rachunkowość (312), Mechatronika (259), Inżynieria i analiza danych (227) oraz Zarządzanie (219).
Natomiast pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: Finanse i rachunkowość (10,4), Zarządzanie (7,3), Marketing i komunikacja rynkowa (7) oraz Inżynieria logistyki (5,4).

 

Politechnika Lubelska - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 • Informatyka 789 zgłoszeń
 • Budownictwo 352 zgłoszeń
 • Finanse i rachunkowość 312 zgłoszeń
 • Mechatronika 259 zgłoszeń
 • Inżynieria i analiza danych 227 zgłoszeń
 • Zarzadzanie 219 zgłoszeń
 • Marketing i komunikacja rynkowa 211 zgłoszeń
 • Elektrotechnika 206 zgłoszeń
 • Inżynieria multimediów 203 zgłoszeń
 • Mechanika i budowa maszyn 191 zgłoszeń
 • Architektura 190 zgłoszeń

*studia stacjonarne I stopnia

 

Politechnika Lubelska - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 • Finanse i rachunkowość 10,4 osób na miejsce
 • Zarządzanie 7,3 osób na miejsce
 • Marketing i komunikacja rynkowa 7,0 osób na miejsce
 • Inżynieria logistyki 5,4 osób na miejsce
 • Informatyka 3,3 osób na miejsce
 • Architektura 3,1 osób na miejsce
 • Mechatronika 2,9 osób na miejsce
 • Inżynieria i analiza danych 2,5 osób na miejsce
 • Budownictwo 2,4 osób na miejsce
 • Inżynieria multimediów 2,2 osób na miejsce
 • Inżynieria biomedyczna 1,7 osób na miejsce

*studia stacjonarne I stopnia

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Politechnika Lubelska

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 najpopularniejszymi szkołami wyższymi były uczelnie techniczne, na które przypadało średnio 4 zgłoszenia na jedno miejsce. Na Politechnice Lubelskiej najchętniej wybieranymi kierunkami były m.in. informatyka, budownictwo, finanse i rachunkowość, mechatronika, elektrotechnika, marketing i komunikacja rynkowa oraz architektura.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Politechnika Lubelska cieszyła się dużym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. Na uczelni studiuje prawie 8 tysięcy studentów na wszystkich poziomach kształcenia.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Politechniki Lubelskiej znajduje się ponad 20 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w językach obcych. Uczelnia od lat kształci inżynierów z zakresu nauk mechanicznych, technicznych, przyrodniczych, a także informatycznych.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Politechnice Lubelskiej przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki jak m.in. informatyka (842), budownictwo (380), finanse i rachunkowość (353), mechatronika (220), elektrotechnika (216), marketing i komunikacja rynkowa (212) oraz architektura (207).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: marketing i komunikacja rynkowa (6,3), finanse i rachunkowość (5,0), inżynieria logistyki (4,9), architektura (3,2), informatyka (3,1).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Lubelskiej 2021/2022:

 1. Informatyka – 842 kandydatów,
 2. Budownictwo – 380 kandydatów,
 3. Finanse i rachunkowość – 353 kandydatów,
 4. Mechatronika – 220 kandydatów,
 5. Elektrotechnika – 216 kandydatów.

 

Politechnika Lubelska

Historia Politechniki Lubelskiej rozpoczyna się w 1953 roku, kiedy to z inicjatywy lokalnego środowiska technicznego działalność podejmuje Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Rok po roku szkoła rozrasta się i poszerza zakres kształcenia, aż w końcu, w 1977 roku staje się Politechniką Lubelską.

Politechnika Lubelska to nowoczesna uczelnia, która wyróżnia się praktycznym podejściem do tematu kształcenia i dostosowywaniem programów nauczania do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy. Na przyszłych studentów uczelni czeka doświadczona kadra naukowa, nowoczesna baza dydaktyczna, liczne koła naukowe i organizacje studenckie, stypendia naukowe i socjalne, jak również możliwość wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki.

Politechnika Lubelska realizuje kształcenie w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz w Szkole Doktorskiej, jak również w obszarze studiów podyplomowych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy inżyniera, inżyniera architekta bądź licencjata- w zależności od wybranego kierunku. Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują natomiast tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera bądź magistra- również w zależności od studiowanego kierunku.

Za realizowanie procesu kształcenia na Politechnice Lubelskiej odpowiada sześć wydziałów. Są to: Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Podstaw Techniki, Wydział Zarządzania.

Oferta dydaktyczna składa się z 22 kierunków. Politechnika jest uczelnią, która największy nacisk kładzie na kształcenie techniczne, ale w katalogu edukacyjnym można odnaleźć także i te, które nie są bezpośrednio ze światem techniki związane. Na przykład: Finanse i rachunkowość, czy Marketing i komunikacja rynkowa.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 15.05.2023 do 09.07.2023 od 15.05.2023 do 16.07.2023
Studia II stopnia od 15.05.2023 do 09.07.2023 od 15.05.2023 do 16.07.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.05.2023 do 09.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.05.2023 do 09.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 15.05.2023 do 16.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 15.05.2023 do 16.07.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska - studia 2023

Kierunki studiów - Politechnika Lubelska: znaleziono 29

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura
Wydział Budownictwa i Architektury POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa i Architektury POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna
Wydział Podstaw Techniki POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Zarządzania POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Podstaw Techniki POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Mechaniczny POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i analiza danych
Wydział Podstaw Techniki POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria logistyki
Wydział Zarządzania POLLUB

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Mechaniczny POLLUB

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria multimediów
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria odnawialnych źródeł energii
Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria pojazdów
Wydział Mechaniczny POLLUB

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny POLLUB

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria recyklingu
Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

I stopnia

stacjonarne

Marketing i komunikacja rynkowa
Wydział Zarządzania POLLUB

I stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Podstaw Techniki POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechaniczny POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rachunkowość i controlling
Wydział Zarządzania POLLUB

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Robotyzacja procesów wytwórczych
Wydział Mechaniczny POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Mechaniczny POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania POLLUB

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny POLLUB

I stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Komentarze (0)