Rekrutacja na PŚ na rok 2023/2024

Rekrutacja na PŚ na rok 2023/2024

Studia Kielce - Politechnika Świętokrzyska

27.06.2023

Rekrutacja na PŚ na rok 2023/2024

Politechnika Świętokrzyska na rok akademicki 2023/2024 przygotowała ofertę ponad 20 kierunków studiów I i II stopnia, realizowanych w formie stacjonarnej bądź niestacjonarnej. Rekrutacja na PŚ wystartowała 22 maja 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. W zeszłorocznej rekrutacji najbardziej obleganymi kierunkami były: informatyka, automatyka i robotyka, teleinformatyka.
 

Kierunku studiów oferowane na PŚ

Maraton maturalny zakończył się miesiąc temu. Emocje opadły. Teraz maturzyści muszą się zmierzyć z wyborem uczelni i kierunku studiów. Jest to najważniejsza decyzja w życiu młodego człowieka, bowiem może przesądzić o jego przyszłości i nakreślić ścieżkę kariery zawodowej.
W ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej znalazły się 23 kierunki studiów I i II stopnia, takie jak np.: budownictwo, inżynieria danych oraz odnawialne źródła energii. Program kształcenia studenci mogą realizować w formie stacjonarnej (23 kierunki studiów) oraz niestacjonarnej (15). 
Przypomnijmy, że w zeszłorocznej rekrutacji 2022/2023 najpopularniejszymi kierunkami według ogólnej liczby zgłoszeń były: informatyka, automatyka i robotyka, teleinformatyka.
 

Rekrutacja na PŚ na rok 2023/2024. Jak zgłosić się na studia?

Kandydaci rekrutacji 2023/2024 na studia w Politechnice Świętokrzyskiej mają do wyboru ponad 20 kierunków studiów I i II stopnia. Rekrutacja podstawowa dla wszystkich kierunków z wyjątkiem architektury rozpoczęła się 22 maja 2023 r. I etap rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia potrwa do 14 lipca 2023 r. W tym terminie kandydaci zobowiązani są do dokonania elektronicznej rejestracji oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. 
Lista rankingowa zostanie ogłoszona 18 lipca 2023 r. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają dokumenty w formie elektronicznej w terminie 18-20 lipca 2023 r. Składanie dokumentów w formie papierowej odbędzie się 21– 28 lipca 2023 r.
Terminy rekrutacji podstawowej dla kierunku architektura nieco się różnią. Rejestracja internetowa potrwa od 22 maja do 16 lipca 2023 r. Egzamin wstępny z rysunku odręcznego odbędzie się 19 lipca 2023 r. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 21 lipca 2023 r. Ogłoszenie list rankingowych nastąpi tego samego dnia. Dokumenty powinny być składane w terminie: 21-23 lipca 2023 r. w formie elektronicznej oraz 24-28 lipca 2023 r. w formie papierowej.

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Politechnika Świętokrzyska jest najstarszą uczelnią w województwie świętokrzyskim i jedyną publiczną uczelnią techniczną posiadającą status uczelni technicznej. PŚ swoją tradycją nawiązuje do szkoły akademickiej i górniczej, będącej pierwszą wyższą szkołą techniczną w Polsce. Uczelnia była założona przez Stanisława Staszica w 1816 roku. 
Warto wspomnieć, że Politechnika Świętokrzyska jest zapleczem badawczo-naukowym dla rozwoju nowoczesnego przemysłu w województwie świętokrzyskim, a także kilku małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w regionie. Ponad 136 laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt, z których pięć posiada akredytację w zakresie materiałów drogowych, elektrotechniki pojazdów, techniki oświetleniowej, komputerowego pomiaru wymiarów geometrycznych, mikroskopu skaningowego i mikroanalizy rentgenowskiej, umożliwia prowadzenie badań naukowych i dydaktycznych na światowym poziomie.

Komentarze (0)