Rekrutacja na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na UŁ zakończy się 7 lipca 2023 r.

Rekrutacja na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na UŁ zakończy się 7 lipca 2023 r.

Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

04.07.2023

Rekrutacja na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na UŁ zakończy się 7 lipca 2023 r.

Rekrutacja 2023/2024 na Uniwersytet Łódzki wystartowała 5 maja 2023 r. Kandydaci mają do wyboru ponad 100 kierunków studiów. W zeszłorocznej rekrutacji najbardziej obleganymi kierunkami były: psychologia, prawo i filologia angielska. Jak będzie w tym roku? I etap rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie potrwa do 7 lipca 2023 r.

 

Kierunki studiów oferowane na UŁ

Rekrutacja 2023/2024 na studia na UŁ zbliża się ku końcowi. Absolwenci szkół średnich mogą rejestrować się na wybrany kierunek przez kolejne trzy dni. W ofercie edukacyjnej UŁ na nadchodzący rok akademicki znalazło się 113 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, takich jak np.: digital communication and social media for management, logopedia oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Program studiów może być realizowany w formie stacjonarnej (107 kierunków) oraz niestacjonarnej (36 kierunków).

W rekrutacji 2022/2023 największą popularnością, pod względem ogólnej liczby zgłoszeń, cieszyły się następujące kierunki: psychologia, biologia kryminalistyczna, zarządzanie, filologia angielska, marketing, dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji orz nowe media i kultura cyfrowa. Z kolei biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na 1 miejsce, królowały:

 • Psychologia: 17 kandydatów
 • Biologia kryminalistyczna: 12 kandydatów
 • Zarządzanie: 11 kandydatów
 • Filologia angielska: 10 kandydatów
 • Marketing: 9 kandydatów
 • Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji: 7 kandydatów
 • Nowe media i kultura cyfrowa: 7 kandydatów
 • Filologia hiszpańska z językiem angielskim: 7 kandydatów
 • Stosunki międzynarodowe: 7 kandydatów
 • Logistyka: 6 kandydatów
 • Lingwistyka dla biznesu: 6 kandydatów.

 

Rekrutacja na UŁ na rok 2023/2024. Jak zgłosić się na studia?

Do oferty edukacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2023/2024 dołączyły dwa nowe kierunki studiów. Już od października studenci rozpoczną naukę na: prawie nowych technologii oraz master’s degree in women’s and gender studies. Tegoroczna rekrutacja rozpoczęła się na początku maja i niedługo się zakończy. Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie mają czas do 7 lipca na dokonanie elektronicznej rejestracji oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Lista osób zakwalifikowanych z I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UŁ zostanie ogłoszona 14 lipca 2023 r. Kandydaci będą zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów w terminie od 15 do 19 lipca 2023 r. Komisja Rekrutacyjna będzie oczekiwała na dokumenty wysłane pocztą do 24 lipca 2023 r. Poszerzenie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu nastąpi w terminie do 26 lipca 2023 r. Lista osób przyjętych na studia zostanie ogłoszona 28 lipca 2023 r.

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Uniwersytet Łódzki jest nowoczesną instytucją edukacyjną, która rozpoczęła swoją działalność w 1945 roku. Obecnie należy do grona największych uniwersytetów w Polsce. W 12 wydziałach i jednej Filii w Tomaszowie Mazowieckim studiuje 26 tysięcy studentów, uczelnia zatrudnia blisko 4 tysiące pracowników, w tym ponad 2 tysiące nauczycieli akademickich.

Łódź jest miastem, które kiedyś było uznawane za stolicę, zarówno polskiego przemysłu, jak i kinematografii. W 2023 roku łączy w sobie dziedzictwo przeszłości z nowoczesnym duchem biznesu, kultury i nauki. Uniwersytet Łódzki za misję postawił sobie promowanie prawdy, wolności badań naukowych i swobody dyskusji akademickiej. Uczelnia dąży do kształcenia nowego pokolenia naukowców, badaczy i twórców, którzy są zaangażowani w społeczne problemy i wspierają rozwój społeczeństwa.

Komentarze (0)