Uniwersytet Łódzki - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Łódzki – rekrutacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się od 5 maja 2023 do 7 lipca 2023 r. z kolei wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną do 14 lipca 2023 r. 

W 2022 roku o przyjęcie na studia w UŁ ubiegało się 12179 kandydatów, którzy złożyli 23405 aplikacji. W rekrutacji 2022/2023 Uniwersytet Łódzki przygotował 6,9 tys. miejsc na 92 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się psychologia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 16 osób. Do popularnych kierunków należały także: biologia kryminalistyczna (ponad 11 osób na miejsce), zarządzanie oraz filologia angielska (ponad 10 osób na miejsce).   

Wyniki rekrutacji (listy osób zakwalifikowanych) na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną do 14 lipca 2023 r., natomiast listy osób przyjętych na studia niestacjonarne podane zostaną do 26 września 2023 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uni.lodz.pl 

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

STUDIA STACJONARNE

Studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia: wszystkie kierunki na wszystkich wydziałach UŁ z wyłączeniem kierunku Logopedia z audiologią (Wydział Filologiczny)

 

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 5 maja do 7 lipca 2023

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 11 lipca 2023

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 14 lipca 2023

Składanie dokumentów

od 15 do 19 lipca 2023

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 19 lipca 2023)

do 24 lipca 2023

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

do 26 lipca 2023

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 28 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia: Wydział Filologiczny, kierunek: Logopedia z audiologią

 

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 5 maja do 7 lipca 2023

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 11 lipca 2023

Egzamin

od 12 do 14 lipca 2023

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 17 lipca 2023

Składanie dokumentów

od 18 do 19 lipca 2023

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 19 lipca 2023)

do 24 lipca 2023

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 28 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia drugiego stopnia – wszystkie kierunki wydziałów: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii - z wyłączeniem kierunku: Chemia materiałów i nanotechnologia, Ekonomiczno-Socjologicznego, Filologicznego, Filozoficzno-Historyczny, Matematyki i Informatyki, Nauk Geograficznych, Prawa i Administracji, Zarządzania.

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 5 maja do 17 lipca 2023

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 20 lipca 2023

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć…” dla określonych kierunków
21 lipca 2023

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 26 lipca 2023

Składanie dokumentów

od 27 do 28 lipca 2023

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego –28 lipca 2023)

do 2 sierpnia 2023

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 4 sierpnia 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia drugiego stopnia Wydziałów: Fizyki i Informatyki Stosowanej, Nauk o Wychowaniu, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 5 maja do 11 września 2023

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie

wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 14 września 2023

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 20 września 2023

Składanie dokumentów

od 21 do 22 września 2023

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 15 lutego 2023)

do 25 września 2023

Publikacja list osób przyjętych

do 26 lutego 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

studia drugiego stopnia: Wydział Chemii, kierunek: Chemia materiałów i nanotechnologia

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 22 stycznia do 6 lutego 2024

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 8 lutego 2024

Udostępnienie list osób zakwalifikowanych do 9 lutego 2024

Przyjmowanie dokumentów

od 12 do 14 lutego 2024

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 14 lutego 2024)

do 15 lutego 2024

Publikacja list osób przyjętych

do 16 lutego 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

studia drugiego stopnia: Wydział Matematyki i Informatyki, kierunek Analiza danych (od semestru letniego) – studia 3-semestralne*

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 22 stycznia do 9 lutego 2024

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 11 lutego 2024

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 12 lutego 2024

Składanie dokumentów

od 13 do 15 lutego 2024

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego - 15.02.2024)

do 16 lutego 2024

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 17 lutego 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie z wyłączeniem kierunków Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania 

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 2 sierpnia do 18 września 2023

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 20 września 2023

Składanie dokumentów

od 14 do 21 września 2023

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 21 września 2023)

do 25 września 2022

Udostępnienie list osób przyjętych na studia

do 26 września 2022

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie – wszystkie kierunki Wydziału Prawa i Administracji UŁ

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 28 lipca do 1 września 2023

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 6 września 2023

Składanie dokumentów

od 4 do 6 września 2023

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 6 września 2023)

do 8 września 2023

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 12 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pierwszego i drugiego stopnia – wszystkie kierunki Wydziału Zarządzania UŁ

 

Etapy rekrutacji

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

od 2 sierpnia do 8 września 2023

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

 

do 12 września 2023

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

do 14 września 2023

Składanie dokumentów

od 15 do 20 września 2023

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 20 września 2023)

do 22 września 2023

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia

do 26 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*UWAGA: Po dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2–3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (jest to spowodowane obiegiem dokumentów).

 

Szczegółowe zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Łódzkim znajdziesz tutaj.

Harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj.

Dowiedz się więcej rekrutacja studia w Łodzi

 

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Łódzki w rekrutacji na studia 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 100 kierunkach w ramach studiów pierwszego (89) i drugiego stopnia (73) oraz jednolitych magisterskich (3). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UŁ mogą aplikować na 107 kierunki studiów stacjonarnych i 29 kierunków studiów niestacjonarnych.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego to szeroka gama kierunków, które związane są z takimi obszarami zagadnień jak m.in. biologia i ochrona środowiska, chemia, ekonomia i socjologia, filologia, filozofia i historia, fizyka i informatyka stosowana, matematyka i informatyka, nauki geograficzne, nauki o wychowaniu, prawo i administracja, studia międzynarodowe i politologiczne, zarządzanie.

Sprawdź Uniwersytet Łódzki kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • Administracja - Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 • Analityka biznesu - Wydział Zarządzania UŁ
 • Analityka chemiczna - Wydział Chemii UŁ
 • Analiza danych - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
 • Archeologia - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Automatyzacja procesów biznesowych - bpa - Wydział Zarządzania UŁ
 • Bankowość i finanse cyfrowe - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • Biologia - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Biologia kryminalistyczna - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Biotechnologia - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Business and digital analytics - Wydział Zarządzania UŁ
 • Business management - Wydział Zarządzania UŁ
 • Chemia - Wydział Chemii UŁ
 • Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu - Wydział Chemii UŁ
 • Chemia materiałów i nanotechnologia - Wydział Chemii UŁ
 • Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie - Wydział Zarządzania UŁ
 • Digital communication and social media for management - Wydział Zarządzania UŁ
 • Dziennikarstwo międzynarodowe - Wydział Filologiczny UŁ
 • Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji - Wydział Filologiczny UŁ
 • E-historia - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Ekomiasto - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Ekomiasto - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Ekonometria i analityka danych - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Ekonomia - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Ekonomia studia w języku angielskim - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Environmental management - Wydział Zarządzania UŁ
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia angielska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia germańska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia hiszpańska z językiem angielskim - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia polska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia romańska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia rosyjska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia słowiańska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filologia włoska - Wydział Filologiczny UŁ
 • Filozofia - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Finanse i biznes międzynarodowy - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Finanse i inwestycje - Wydział Zarządzania UŁ
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Fizyka - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 • Geografia - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Geoinformacja - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Geomonitoring - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Grupa kierunków finanse i rachunkowość - Wydział Zarządzania UŁ
 • Grupa kierunków zarządzanie - Wydział Zarządzania UŁ
 • Historia - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Historia sztuki - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Informacja w środowisku cyfrowym - Wydział Filologiczny UŁ
 • Informatologia z biznesowym językiem angielskim - Wydział Filologiczny UŁ
 • Informatyka - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ
 • Informatyka - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
 • Informatyka ekonomiczna - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • International and political studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • International cultural studies - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • International marketing - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • Inwestycje i nieruchomości - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Kultura i sztuka współczesna - Wydział Filologiczny UŁ
 • Kulturoznawstwo - Wydział Filologiczny UŁ
 • Leśnictwo - Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 • Lingwistyka dla biznesu - Wydział Filologiczny UŁ
 • Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej - Wydział Filologiczny UŁ
 • Logistyka - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Logistyka - Wydział Zarządzania UŁ
 • Logistyka w biznesie - Wydział Zarządzania UŁ
 • Logistyka w gospodarce - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Logopedia - Wydział Filologiczny UŁ
 • Logopedia z audiologią - Wydział Filologiczny UŁ
 • Management and finance - Wydział Zarządzania UŁ
 • Marketing - Wydział Zarządzania UŁ
 • Master’s degree in women’s and gender studies - Wydział Filologiczny UŁ
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
 • Media audiowizualne i kultura cyfrowa - Wydział Filologiczny UŁ
 • Międzynarodowe studia kulturowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • Mikrobiologia - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Nauczanie chemii - Wydział Chemii UŁ
 • Nowe media i kultura cyfrowa - Wydział Filologiczny UŁ
 • Ochrona środowiska - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
 • Okcydentalistyka - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Pedagogika - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
 • Planowanie i organizacja przestrzeni - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Politologia - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • Polityka społeczna - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • Praca socjalna - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • Prawo nowych technologii - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • Prawo podatkowe i rachunkowość - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • Prawo zatrudnienia - kadry i płace - Wydział Prawa i Administracji UŁ
 • Produkcja teatralna i organizacja widowisk - Wydział Filologiczny UŁ
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami - Wydział Zarządzania UŁ
 • Psychologia - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
 • Rachunkowość - Wydział Zarządzania UŁ
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami - Wydział Zarządzania UŁ
 • Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Socjologia - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • Studia azjatyckie - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
 • Studia polskie z językiem angielskim - Wydział Filologiczny UŁ
 • Studia polsko-niemieckie - Wydział Filologiczny UŁ
 • Translatoryka - Wydział Filologiczny UŁ
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Turystyka i rekreacja - Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 • Turystyka zrównoważona - Wydział Nauk Geograficznych UŁ
 • Twórcze pisanie - Wydział Filologiczny UŁ
 • Wojskoznawstwo - Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
 • Wychowanie fizyczne i zdrowotne - Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania UŁ
 • Zarządzanie - Filia w Tomaszowie Mazowieckim
 • Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów - Wydział Zarządzania UŁ
 • Zarządzanie miastem - Wydział Zarządzania UŁ
 • Zarządzanie w administracji publicznej - Wydział Zarządzania UŁ
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - Wydział Zarządzania UŁ

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ) - 2022

 1. Digital communication and social media for management 
 2. Environmental Management 
 3. Business and Digital Analytics
 4. Leśnictwo (II stopień) Filia w Tomaszowie
 5. Chemia Materiałów i nanotechnologia (II stopień)
 6. Geografia stosowana (II stopień)
 7. Turystyka zrównoważona (II stopień)
 8. Wychowanie fizyczne i zdrowotne
 9. Ekonometria i analityka danych (II stopień)
 

Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Łódzki jest jedną z najpopularniejszych i najważniejszych uczelni, która przyczynia się do rozwoju ekonomicznego, społecznego i kulturowego nie tylko regionu łódzkiego, ale całego kraju. Uczelnia powstała w 1945 roku, na fundamentach tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi można studiować na kierunkach, których ukończenie umożliwia otrzymanie dyplomów dwóch uczelni, między innymi Uniwersytetu François- Rabelais we francuskim Tours, czy Uniwersytetu Wilhelma w niemieckim Münster.

To, co wyróżnia Uniwersytet Łódzki to międzynarodowy charakter. Od 1952 roku funkcjonuje tu najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, którego dyplom uzyskało już ponad piętnaście tysięcy studentów. Studium prowadzi kursy języka polskiego przygotowujące kandydatów na studia w naszym kraju, jak również kursy dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie.

 

 

 

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Łódzki

Na I rok studiów roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Łódzki aplikowało 19695 osób. Kandydaci na studia najczęściej wybierali takie kierunki jak: psychologia, biologia kryminalistyczna, filologia angielska, zarządzanie oraz dziennikarstwo. Średnio na jedno miejsce przypadało 5 kandydatów.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Łącznie na I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim wpłynęło 19695 aplikacji (w tym 18466 opłaconych), a zostało przyjętych 10191 studentów.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Uniwersytet Łódzki trwała od 24 maja do 8 lipca 2021, z kolei ogłoszenie list osób przyjętych na studia nastąpiło 29 lipca 2021 roku. Osoby zainteresowane studiowaniem na Uniwersytecie Łódzkim, mogły wybierać między 92 kierunkami studiów stacjonarnych ora 32 kierunkami niestacjonarnymi, gdzie czekało na nich 6,7 tysięcy miejsc.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich, według liczby zgłoszeń na jedno miejsce, możemy zaliczyć m.in. psychologię (16), biologię kryminalistyczną (12), filologię angielską (9), zarządzanie (9), dziennikarstwo (9) oraz marketing (8). Równie dużą popularnością cieszyły się takie kierunki, jak: filologia hiszpańska z językiem angielskim (6). Nowe media i kultura cyfrowa (5), filologia włoska (5) oraz studia azjatyckie (4).

Do innych kierunków, które odznaczają się ilością chętnych na jedno miejsce możemy zaliczyć filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, finanse i rachunkowość, biotechnologię oraz prawo.

 

Liczba chętnych na kierunki studiów w Uniwersytecie Łódzkim - rekrutacja 2021/2022

Kierunek studiów

Liczba zgłoszeń

Administracja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

23

Administracja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

24

Administracja studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (Wydział Prawa i Administracji)

50

Administracja studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Prawa i Administracji)

101

Administracja studia stacjonarne drugiego stopnia

75

Administracja studia stacjonarne pierwszego stopnia

341

Analityka biznesu studia stacjonarne pierwszego stopnia

288

Analityka chemiczna studia stacjonarne drugiego stopnia

36

Analityka chemiczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

111

Analiza danych studia niestacjonarne (z) pierwszego stopnia

61

Analiza danych studia stacjonarne drugiego stopnia

41

Analiza danych studia stacjonarne pierwszego stopnia

226

Archeologia studia stacjonarne drugiego stopnia

9

Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

95

Automatyzacja procesów biznesowych - BPA studia stacjonarne pierwszego stopnia

94

Bankowość i finanse cyfrowe studia stacjonarne drugiego stopnia

60

Bankowość i finanse cyfrowe studia stacjonarne pierwszego stopnia

351

Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia

194

Biologia kryminalistyczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

548

Biologia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

44

Biologia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

22

Biologia studia stacjonarne drugiego stopnia

59

Biologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

223

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia

40

Biotechnologia studia stacjonarne drugiego stopnia

72

Biotechnologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

242

Business Management (w języku angielskim) studia stacjonarne drugiego stopnia

15

Business Management (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

149

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia stacjonarne drugiego stopnia

30

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu studia stacjonarne pierwszego stopnia

184

Chemia materiałów i nanotechnologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

33

Chemia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

14

Chemia studia stacjonarne drugiego stopnia

11

Chemia studia stacjonarne pierwszego stopnia

118

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie studia stacjonarne pierwszego stopnia

104

Dziennikarstwo międzynarodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia

199

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji studia stacjonarne drugiego stopnia

84

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji studia stacjonarne pierwszego stopnia

549

E-historia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

46

EkoMiasto studia stacjonarne pierwszego stopnia

101

Ekonometria i analityka danych studia stacjonarne pierwszego stopnia

191

Ekonomia (w języku angielskim) studia stacjonarne drugiego stopnia

9

Ekonomia (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

47

Ekonomia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

31

Ekonomia studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

84

Ekonomia studia stacjonarne drugiego stopnia

66

Ekonomia studia stacjonarne pierwszego stopnia

621

Etnologia i antropologia kulturowa studia stacjonarne drugiego stopnia

12

Etnologia i antropologia kulturowa studia stacjonarne pierwszego stopnia

93

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych studia stacjonarne pierwszego stopnia

220

Filologia angielska studia stacjonarne drugiego stopnia

87

Filologia angielska studia stacjonarne pierwszego stopnia

965

Filologia germańska studia stacjonarne drugiego stopnia

12

Filologia germańska studia stacjonarne pierwszego stopnia

128

Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną studia stacjonarne drugiego stopnia

29

Filologia hiszpańska z językiem angielskim studia stacjonarne pierwszego stopnia

366

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską studia stacjonarne drugiego stopnia

6

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską studia stacjonarne pierwszego stopnia

79

Filologia polska studia stacjonarne drugiego stopnia

56

Filologia polska studia stacjonarne pierwszego stopnia

172

Filologia romańska studia stacjonarne drugiego stopnia

23

Filologia romańska studia stacjonarne pierwszego stopnia

158

Filologia rosyjska studia stacjonarne drugiego stopnia

9

Filologia rosyjska studia stacjonarne pierwszego stopnia

130

Filologia słowiańska studia stacjonarne drugiego stopnia

10

Filologia słowiańska studia stacjonarne pierwszego stopnia

53

Filologia włoska studia stacjonarne drugiego stopnia

26

Filologia włoska studia stacjonarne pierwszego stopnia

208

Filozofia studia stacjonarne drugiego stopnia

14

Filozofia studia stacjonarne pierwszego stopnia

85

Finanse i biznes międzynarodowy studia stacjonarne drugiego stopnia

118

Finanse i biznes międzynarodowy studia stacjonarne pierwszego stopnia

340

Finanse i inwestycje studia stacjonarne pierwszego stopnia

294

Finanse i rachunkowość studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

129

Finanse i rachunkowość studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

213

Finanse i rachunkowość studia stacjonarne drugiego stopnia

193

Finanse i rachunkowość studia stacjonarne pierwszego stopnia

722

Fizyka studia stacjonarne drugiego stopnia

7

Fizyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

36

Geografia studia stacjonarne drugiego stopnia

31

Geografia studia stacjonarne pierwszego stopnia

110

Geoinformacja studia stacjonarne drugiego stopnia

20

Geoinformacja studia stacjonarne pierwszego stopnia

47

Geomonitoring studia stacjonarne pierwszego stopnia

42

Gospodarka przestrzenna studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

23

Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne drugiego stopnia

56

Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

188

Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych)

184

Grupa kierunków finanse i rachunkowość studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

92

Grupa kierunków zarządzanie studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

288

Historia studia stacjonarne drugiego stopnia

30

Historia studia stacjonarne pierwszego stopnia

147

Historia sztuki studia stacjonarne drugiego stopnia

12

Historia sztuki studia stacjonarne pierwszego stopnia

104

Informacja w środowisku cyfrowym studia stacjonarne pierwszego stopnia

115

Informatologia z biznesowym językiem angielskim studia stacjonarne drugiego stopnia

28

Informatyka ekonomiczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

241

Informatyka i ekonometria studia stacjonarne drugiego stopnia

50

Informatyka studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

51

Informatyka studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

49

Informatyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

102

Informatyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia inżynierskie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

139

Informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

23

Informatyka studia stacjonarne drugiego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

47

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Matematyki i Informatyki)

446

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

386

International and Political Studies (w języku angielskim) studia stacjonarne drugiego stopnia

15

International and Political Studies (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

79

International Marketing (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

83

Inwestycje i nieruchomości studia stacjonarne drugiego stopnia

89

Inwestycje i nieruchomości studia stacjonarne pierwszego stopnia

434

Kultura i sztuka współczesna studia stacjonarne drugiego stopnia

50

Kulturoznawstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia

155

Leśnictwo (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia inżynierskie

29

Leśnictwo (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie

61

Lingwistyka dla biznesu studia stacjonarne pierwszego stopnia

371

Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej studia stacjonarne drugiego stopnia

27

Logistyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)

120

Logistyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia (Wydział Zarządzania)

156

Logistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) - profil ogólnoakademicki

324

Logistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Zarządzania) - profil praktyczny

410

Logistyka w biznesie studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

116

Logistyka w biznesie studia stacjonarne drugiego stopnia

103

Logistyka w gospodarce studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

75

Logistyka w gospodarce studia stacjonarne drugiego stopnia

100

Logopedia studia stacjonarne drugiego stopnia

52

Logopedia z audiologią studia stacjonarne pierwszego stopnia

169

Management and Finance (w języku angielskim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

79

Marketing studia stacjonarne pierwszego stopnia

493

Matematyka studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

19

Matematyka studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

17

Matematyka studia stacjonarne drugiego stopnia

21

Matematyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

129

Media audiowizualne i kultura cyfrowa studia stacjonarne drugiego stopnia

95

Międzynarodowe studia kulturowe stacjonarne drugiego stopnia

24

Międzynarodowe studia kulturowe stacjonarne pierwszego stopnia

136

Mikrobiologia studia stacjonarne drugiego stopnia

39

Mikrobiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

160

Nauczanie chemii studia stacjonarne drugiego stopnia

19

Nowe media i kultura cyfrowa studia stacjonarne pierwszego stopnia

288

Ochrona środowiska studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

19

Ochrona środowiska studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

23

Ochrona środowiska studia stacjonarne drugiego stopnia

27

Ochrona środowiska studia stacjonarne pierwszego stopnia

138

Okcydentalistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

35

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia niestacjonarne(z) magisterskie

72

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia stacjonarne magisterskie

294

Pedagogika sportu studia stacjonarne pierwszego stopnia

204

Pedagogika studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

118

Pedagogika studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

84

Pedagogika studia stacjonarne drugiego stopnia

142

Pedagogika studia stacjonarne pierwszego stopnia

404

Planowanie i organizacja przestrzeni studia stacjonarne drugiego stopnia

54

Politologia studia stacjonarne drugiego stopnia

26

Politologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

127

Polityka społeczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

127

Praca socjalna studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

11

Praca socjalna studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

12

Praca socjalna studia stacjonarne drugiego stopnia

30

Praca socjalna studia stacjonarne pierwszego stopnia

111

Prawo ochrony danych osobowych studia niestacjonarne(z)drugiego stopnia

10

Prawo ochrony zdrowia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

9

Prawo podatkowe i rachunkowość studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

67

Prawo studia niestacjonarne(w) magisterskie

54

Prawo studia niestacjonarne(z) magisterskie

123

Prawo studia stacjonarne magisterskie

1010

Prawo zamówień publicznych studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

6

Prawo zatrudnienia - kadry i płace studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

60

Produkcja teatralna i organizacja widowisk studia stacjonarne pierwszego stopnia

100

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami studia stacjonarne pierwszego stopnia

181

Psychologia studia niestacjonarne(z) magisterskie

309

Psychologia studia stacjonarne magisterskie

1673

Rachunkowość i zarządzanie finansami studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

113

Rachunkowość i zarządzanie finansami studia stacjonarne drugiego stopnia

157

Rachunkowość studia stacjonarne pierwszego stopnia

211

Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne studia stacjonarne drugiego stopnia

26

Socjologia studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

12

Socjologia studia stacjonarne drugiego stopnia

48

Socjologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

81

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne drugiego stopnia

220

Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne pierwszego stopnia

48

Studia azjatyckie stacjonarne pierwszego stopnia

299

Studia polskie z językiem angielskim stacjonarne pierwszego stopnia

229

Studia polsko-niemieckie (z Uniwersytetem w Ratyzbonie) stacjonarne pierwszego stopnia

4

Translatoryka studia stacjonarne drugiego stopnia

23

Turystyka i rekreacja (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

40

Turystyka i rekreacja studia stacjonarne drugiego stopnia

7

Turystyka i rekreacja studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Nauk Geograficznych)

46

Twórcze pisanie studia stacjonarne pierwszego stopnia

190

Wojskoznawstwo studia stacjonarne drugiego stopnia

122

Wojskoznawstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia

3

Zarządzanie (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia niestacjonarne(z) pierwszego stopnia

51

Zarządzanie (Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) studia stacjonarne pierwszego stopnia

43

Zarządzanie biznesem studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia (studia dla nieekonomistów)

60

Zarządzanie biznesem studia stacjonarne drugiego stopnia (studia dla nieekonomistów)

115

Zarządzanie studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

115

Zarządzanie studia stacjonarne drugiego stopnia

153

Zarządzanie studia stacjonarne pierwszego stopnia (Wydział Zarządzania)

194

Zarządzanie w administracji publicznej studia niestacjonarne(z) drugiego stopnia

572

Zarządzanie w administracji publicznej studia stacjonarne drugiego stopnia

18

Zarządzanie zasobami ludzkimi studia stacjonarne pierwszego stopnia

40


Stan na dzień 23.09.2021 r.

 

Uniwersytet Łódzki studia niestacjonarne - rekrutacja 2023/2024
 • administracja
 • analiza danych
 • biologia
 • chemia
 • e-historia
 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • geografia stosowana
 • grupa kierunków finanse i rachunkowość
 • grupa kierunków zarządzanie
 • informatyka
 • leśnictwo
 • logistyka
 • logistyka w biznesie
 • logistyka w gospodarce
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo ochrony zdrowia
 • prawo podatkowe i rachunkowość
 • prawo zatrudnienia - kadry i płace
 • psychologia
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • socjologia
 • zarządzanie
 • zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów
 • zarządzanie w administracji publicznej

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Uniwersytet Łódzki studia I stopnia licencjackie i inżynierskie - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • analityka biznesu
 • analityka chemiczna
 • analiza danych (inż.)
 • archeologia
 • automatyzacja procesów biznesowych - bpa
 • bankowość i finanse cyfrowe
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biologia
 • biologia kryminalistyczna
 • biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
 • biotechnologia
 • business management
 • chemia
 • chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
 • chemia materiałów i nanotechnologia (inż.)
 • cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
 • digital communication and social media for management
 • dziennikarstwo międzynarodowe
 • dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
 • e-historia
 • ekomiasto
 • ekonometria i analityka danych
 • ekonomia
 • ekonomia studia w języku angielskim
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska z językiem angielskim
 • filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • finanse i biznes międzynarodowy
 • finanse i inwestycje
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • geografia
 • geoinformacja
 • geomonitoring
 • gospodarka przestrzenna (inż.)
 • grupa kierunków finanse i rachunkowość
 • grupa kierunków zarządzanie
 • historia
 • historia sztuki
 • informacja w środowisku cyfrowym
 • informatyka (lic., inż.)
 • informatyka ekonomiczna
 • international and political studies
 • international marketing
 • inwestycje i nieruchomości
 • kulturoznawstwo
 • leśnictwo (inż).
 • lingwistyka dla biznesu
 • logistyka
 • logopedia z audiologią
 • management and finance
 • marketing
 • matematyka
 • międzynarodowe studia kulturowe
 • mikrobiologia
 • nowe media i kultura cyfrowa
 • ochrona środowiska
 • okcydentalistyka
 • pedagogika
 • pedagogika sportu
 • politologia
 • polityka społeczna
 • praca socjalna
 • produkcja teatralna i organizacja widowisk
 • przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
 • rachunkowość
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia azjatyckie
 • studia polskie z językiem angielskim
 • studia polsko-niemieckie
 • turystyka i rekreacja
 • twórcze pisanie
 • wojskoznawstwo
 • wychowanie fizyczne i zdrowotne
 • zarządzanie
 • zarządzanie miastem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

 

Uniwersytet Łódzki studia II stopnia magisterskie - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • analityka chemiczna
 • analiza danych
 • archeologia
 • bankowość i finanse cyfrowe
 • biologia
 • biotechnologia
 • business and digital analytics
 • business management
 • chemia
 • chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
 • chemia materiałów i nanotechnologia
 • dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
 • ekonometria i analityka danych
 • ekonomia
 • ekonomia studia w języku angielskim
 • environmental management
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
 • filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • filologia włoska
 • filozofia
 • finanse i biznes międzynarodowy
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • geografia
 • geografia stosowana
 • geoinformacja
 • gospodarka przestrzenna
 • historia
 • historia sztuki
 • informatologia z biznesowym językiem angielskim
 • informatyka
 • international and political studies
 • international cultural studies
 • inwestycje i nieruchomości
 • kultura i sztuka współczesna
 • leśnictwo
 • lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
 • logistyka w biznesie
 • logistyka w gospodarce
 • logopedia
 • matematyka
 • media audiowizualne i kultura cyfrowa
 • międzynarodowe studia kulturowe
 • mikrobiologia
 • nauczanie chemii
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • planowanie i organizacja przestrzeni
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo ochrony zdrowia
 • prawo podatkowe i rachunkowość
 • prawo zatrudnienia - kadry i płace
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • translatoryka
 • turystyka zrównoważona
 • wojskoznawstwo
 • wychowanie fizyczne i zdrowotne
 • zarządzanie
 • zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów
 • zarządzanie w administracji publicznej

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.lodz.pl

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 05.05.2023 do 07.07.2023 od 02.08.2023 do 18.09.2023
Studia II stopnia od 05.05.2023 do 17.07.2023 od 02.08.2023 do 18.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 05.05.2023 do 07.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 05.05.2023 do 17.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 02.08.2023 do 18.09.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 02.08.2023 do 18.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Łódzki: znaleziono 120

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja
Filia w Tomaszowie Mazowieckim

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Analityka biznesu
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

stacjonarne

Analityka chemiczna
Wydział Chemii UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Analiza danych
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archeologia
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyzacja procesów biznesowych - bpa
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

stacjonarne

Bankowość i finanse cyfrowe
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

I stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia kryminalistyczna
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

I stopnia

stacjonarne

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Business and digital analytics
Wydział Zarządzania UŁ

II stopnia

stacjonarne

Business management
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
Wydział Chemii UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia materiałów i nanotechnologia
Wydział Chemii UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

stacjonarne

Digital communication and social media for management
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo międzynarodowe
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

E-historia
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Ekomiasto
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

I stopnia

stacjonarne

Ekomiasto
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Ekonometria i analityka danych
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia studia w języku angielskim
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Environmental management
Wydział Zarządzania UŁ

II stopnia

stacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia germańska
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia hiszpańska z amerykanistyką filologiczną
Wydział Filologiczny UŁ

II stopnia

stacjonarne

Filologia hiszpańska z językiem angielskim
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia słowiańska
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia włoska
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i biznes międzynarodowy
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i inwestycje
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Nauk Geograficznych UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformacja
Wydział Nauk Geograficznych UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geomonitoring
Wydział Nauk Geograficznych UŁ

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk Geograficznych UŁ

I stopnia

stacjonarne

Grupa kierunków finanse i rachunkowość
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

niestacjonarne

Grupa kierunków zarządzanie
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

niestacjonarne

Historia
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informacja w środowisku cyfrowym
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Informatologia z biznesowym językiem angielskim
Wydział Filologiczny UŁ

II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka ekonomiczna
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

International and political studies
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

International cultural studies
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

II stopnia

stacjonarne

International marketing
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

I stopnia

stacjonarne

Inwestycje i nieruchomości
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kultura i sztuka współczesna
Wydział Filologiczny UŁ

II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Leśnictwo
Filia w Tomaszowie Mazowieckim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lingwistyka dla biznesu
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej
Wydział Filologiczny UŁ

II stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka w biznesie
Wydział Zarządzania UŁ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka w gospodarce
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia
Wydział Filologiczny UŁ

II stopnia

stacjonarne

Logopedia z audiologią
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Management and finance
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

stacjonarne

Marketing
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

stacjonarne

Master’s degree in women’s and gender studies
Wydział Filologiczny UŁ

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media audiowizualne i kultura cyfrowa
Wydział Filologiczny UŁ

II stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe studia kulturowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikrobiologia
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauczanie chemii
Wydział Chemii UŁ

II stopnia

stacjonarne

Nowe media i kultura cyfrowa
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Okcydentalistyka
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Planowanie i organizacja przestrzeni
Wydział Nauk Geograficznych UŁ

II stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polityka społeczna
Wydział Prawa i Administracji UŁ

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UŁ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo nowych technologii
Wydział Prawa i Administracji UŁ

II stopnia

niestacjonarne

Prawo podatkowe i rachunkowość
Wydział Prawa i Administracji UŁ

II stopnia

niestacjonarne

Prawo zatrudnienia - kadry i płace
Wydział Prawa i Administracji UŁ

II stopnia

niestacjonarne

Produkcja teatralna i organizacja widowisk
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunkowość
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

stacjonarne

Rachunkowość i zarządzanie finansami
Wydział Zarządzania UŁ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rynek finansowy - doradztwo inwestycyjne
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia azjatyckie
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

I stopnia

stacjonarne

Studia polskie z językiem angielskim
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Studia polsko-niemieckie
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Translatoryka
Wydział Filologiczny UŁ

II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Geograficznych UŁ

I stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Filia w Tomaszowie Mazowieckim

I stopnia

stacjonarne

Turystyka zrównoważona
Wydział Nauk Geograficznych UŁ

II stopnia

stacjonarne

Twórcze pisanie
Wydział Filologiczny UŁ

I stopnia

stacjonarne

Wojskoznawstwo
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne i zdrowotne
Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Filia w Tomaszowie Mazowieckim

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie biznesem - studia dla nieekonomistów
Wydział Zarządzania UŁ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie miastem
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w administracji publicznej
Wydział Zarządzania UŁ

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wydział Zarządzania UŁ

I stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

Komentarze (0)