Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na studia w łódzkim UMEDzie

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na studia w łódzkim UMEDzie

Studia Łódź - Uniwersytet Medyczny w Łodzi

04.07.2023

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na studia w łódzkim UMEDzie 

W nadchodzącym roku akademickim UMED oferuje aż 15 kierunków studiów, które zapewniają szeroki zakres możliwości edukacyjnych. Rejestracja online rozpoczęła się 24 kwietnia, a terminy zakończenia pierwszego etapu rekrutacji zależą od wybranego kierunku. W poprzednim naborze na studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi największą popularnością cieszyły się kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz fizjoterapia. 

 

Kierunki oferowane na UMED w Łodzi

W roku akademickim 2023/2024 absolwenci szkół średnich mają do wyboru 15 kierunków studiów, z których większość realizowana jest w formie stacjonarnej, ale trzy z nich są dostępne również w trybie zaocznym. W ofercie edukacyjnej UMED znajdziemy między innymi: kosmetologię, zdrowie publiczne, położnictwo, czy biotechnologię. Przyszli studenci mają możliwość podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także jednolitych magisterskich.
 
W poprzedniej rekrutacji 2022/2023 największym zainteresowaniem cieszyły się następujące kierunki:
  • lekarski (5695 kandydatów),
  • lekarsko-dentystyczny (2337 kandydatów),
  • fizjoterapia (1232 kandydatów),
  • farmacja (1206 kandydatów),
  • biotechnologia (1080 kandydatów)
  • lekarski (MON) (1063 zgłoszenia).
Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej konkurencyjnymi kierunkami okazały się lekarsko-dentystyczny (19 kandydatów na jedno miejsce), kosmetologia (15 kandydatów na jedno miejsce), elektroradiologia (14 kandydatów na jedno miejsce) oraz analityka medyczna (12 kandydatów na jedno miejsce).
 
 

Rekrutacja 2023/2024 na UMED w Łodzi. Jak zapisać się na studia?

UMED, jako najbardziej renomowana uczelnia medyczna w Polsce, przyciąga rokrocznie dużą liczbę kandydatów zarówno z kraju, jak i zagranicy. Konkurencja jest zatem ogromna, a na Uniwersytet Medyczny w Łodzi dostają się tylko najlepsi.
Aby wziąć udział w rekrutacji na rok 2023/2024, należy przejść przez pierwszy etap, który odbywa się online. Kandydaci na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie mogą zarejestrować się od 24 kwietnia 2023 roku. Koniec I etapu rekrutacji zależny jest od wybranego kierunku studiów.
Ogłoszenie wyników rekrutacji online planowane jest na okres między 11 a 18 lipca 2023. I tak, ogłoszenie pierwszego progu punktowego dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, fizjoterapii, farmacji oraz analityki medycznej odbedzie się 11 lipca 2023 r., pozostałe kierunku doczekają się wyników 18 lipca 2023 r. Przyjmowanie oryginału dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych odbędzie się w terminie od 12 do 22 lipca 2023 r. 

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zapewniają wysoką jakość kształcenia i prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Uczelnia opiera się na wartościach, które stanowią jej fundament, a wśród nich szczególnie istotni są utalentowani studenci, pasjonujący się naukowcy i dydaktycy oraz profesjonalni menadżerowie.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kieruje się ważnymi wartościami, takimi jak wspólnota, wolność i równość, otwartość, jakość, efektywność oraz zrównoważony rozwój. Uczelnia dąży do tego, aby do 2025 roku stać się rozpoznawalną placówką badawczo-dydaktyczną, będącą liderem w zakresie badań klinicznych i międzynarodowych projektów naukowych. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest również konkurencyjnym graczem na rynku usług edukacyjnych, jednocześnie przyciągającym pracowników jako atrakcyjny pracodawca, który inspiruje, angażuje i wspiera.

Uczelnia stawia na rozwój swoich studentów poprzez oferowanie wszechstronnej edukacji, dogłębnego badania naukowego i profesjonalnego rozwoju. Kadrze naukowej zapewnia się sprzyjające warunki do prowadzenia badań, co przyczynia się do rozwijania nowych odkryć i innowacji w dziedzinie medycyny. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jest miejscem, w którym studenci mają szansę rozwinąć swoje umiejętności, zdobyć cenne doświadczenie i przyczynić się do postępu w dziedzinie medycyny i zdrowia.

Komentarze (0)