Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na APS w Warszawie

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na APS w Warszawie

Studia Warszawa - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

05.07.2023

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na APS w Warszawie

Rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Potrwa ona od 1 czerwca do 10 lipca 2023 roku. Absolweni szkół średnich zainteresowani podjęciem nauki na tej renomowanej uczelni mają do wyboru 13 różnych kierunków studiów. O wynikach pierwszego etapu rekrutacji, osoby zakwalifikowane dowiedzą się w dniach 12-13 lipca 2023 roku. W minionym roku akademickim 2022/2023 największą popularnością cieszyły się trzy kierunki: psychologia, logopedia oraz socjologia. 

 

Kierunki studiów oferowane na APS w Warszawie

Oferta dydaktyczna Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na rok akademicki 2023/2024 obejmuje 13 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, takich jak np.: logopedia, pedagogika specjalna oraz psychologia. Program studiów może być realizowany w formie stacjonarnej, bądz niestacjonarnej.

Warto wspomnieć o kierunkach, które cieszyły się największą popularnością w rekrutacji 2022/2023. Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce były nimi: psychologia, logopedia, socjologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna.

 

Rekrutacja na APS na rok akademicki 2023/2024

Rekrutacja na APS rozpoczęła się 1 czerwca 2023 roku i potrwa do 10 lipca 2023 roku. W tym czasie przyszli studenci, którzy ukończyli szkołę średnią, będą musieli zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK), uiścić opłatę rekrutacyjną i dostarczyć wyniki swojej matury. Ogłoszenie wyników rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 na APS odbędzie się w dniach 12-13 lipca 2023 roku. Kandydaci zakwalifikowani do uczelni będą mieli czas od 13 do 15 lipca 2023 roku na złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku, gdy nie zostaną wypełnione wszystkie dostępne miejsca na poszczególnych kierunkach, APS uruchomi drugi etap rekrutacji. Elektroniczna rejestracja na ten etap odbędzie się w terminie od 4 sierpnia 2023 roku do 11 września 2023 roku. Wyniki drugiego etapu rekrutacji zostaną ogłoszone w dniach 13-14 września 2023 roku.

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ma długą historię, sięgającą 1922 roku, gdy została założona jako Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej przez Marię Grzegorzewską. Przez sto lat działalności uczelnia stała się miejscem poszukiwania prawdy, wymiany wiedzy i pielęgnowania kultury.

Misją APS im. Marii Grzegorzewskiej, zgodnie z przesłaniem swojej patronki, jest kształcenie pedagogów specjalnych, nauczycieli i innych ekspertów, którzy pracują na rzecz osób potrzebujących wsparcia, z szacunkiem dla ich praw człowieka i obywatela, zrozumieniem i akceptacją dla różnorodności oraz traktowaniem osób z niepełnosprawnościami jako pełnoprawnych członków społeczeństwa.

Komentarze (0)