Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - rekrutacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie rozpocznie się nie później niż od 1 czerwca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury ogłoszone zostaną w lipca 2023 r. Rejestracja na studia niestacjonarne potrwa do sierpnia 2023 r.

 

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.urk.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca do lipca 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

do lipca 2023

Ogłoszenie wyników lipiec 2023
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

do sierpnia 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji sierpień 2023
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

do lipca 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2023
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.urk.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji na wszystkie kierunki znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (29 kierunków) i drugiego (32 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na URK mogą aplikować na 37 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Agriculture - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Architektura krajobrazu - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
 • Biogospodarka - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Bioinformatyka i analiza danych - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Bioinżynieria zwierząt - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie
 • Biologia stosowana - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie
 • Biotechnologia - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Browarnictwo i słodownictwo - Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie
 • Dietetyka - Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie
 • Ekonomia - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Environmental and plant biotechnology - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Environmental protection - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Etologia i psychologia zwierząt - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie
 • Food engineering - Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie
 • Food processing safety and quality - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Food technology and human nutrition - Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie
 • Geodezja i kartografia - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
 • International master of horticultural science - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Inżynieria i gospodarka wodna - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
 • Inżynieria mechatroniczna - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Leśnictwo - Wydział Leśny UR w Krakowie
 • Ochrona środowiska - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
 • Ogrodnictwo - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Renewable energy sources and waste management - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
 • Rolnictwo - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Sztuka ogrodowa - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie
 • Transport i logistyka - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
 • Weterynaria - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR
 • Winogrodnictwo i enologia - Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie
 • Zarządzanie - Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie
 • Zootechnika - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie

Dowiedz się więcej: rekrutacja.urk.edu.pl

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - wyniki rekrutacji 2022/2023

W 2022 roku o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia w URK ubiegało się 5657 kandydatów (stan na 20.07.2022 r.)Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przygotował 2,1 tys. miejsc na 27 kierunkach studiów (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie). Najpopularniejsza okazała się weterynaria, gdzie o jedno miejsce ubiegało się prawie 9 osób. Do popularnych kierunków należały także: etologia i psychologia zwierząt (ponad 8 osób na miejsce), dietetyka oraz transport i logistyka (ponad 5 osób na miejsce).

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 1. weterynaria 670
 2. dietetyka 553
 3. etologia i psychologia zwierząt 372
 4. ekonomia 360
 5. zarządzanie 351
 6. transport i logistyka 315
 7. geodezja i kartografia 273
 8. biotechnologia 273
 9. leśnictwo 244
 10. zootechnika 240
 11. technologia żywności i żywienie człow. 235
 12. architektura krajobrazu 178
 13. zarządzanie i inżynieria produkcji 169
 14. bioinżynieria zwierząt 154
 15. odnawialne źródła energii i gosp. odpad. 150
 16. ochrona środowiska 139
 17. inżynieria środowiska 133
 18. gospodarka przestrzenna 114
 19. biologia stosowana 113
 20. sztuka ogrodowa 112
 21. browarnictwo i słodownictwo 93
 22. inżynieria mechatroniczna 81
 23. inżynieria i gospodarka wodna 76
 24. technologia roślin leczniczych i prozdr. 73
 25. ogrodnictwo 69
 26. rolnictwo 61
 27. biogospodarka 56
*pod względem liczby zgłoszeń, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (stan na 20.07.2022)

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 • weterynaria 8,9
 • etologia i psychologia zwierząt 8,3
 • dietetyka 5,3
 • transport i logistyka 5,3
 • architektura krajobrazu 4,0
 • biotechnologia 3,6
 • inżynieria mechatroniczna 2,7
 • geodezja i kartografia 2,6
 • bioinżynieria zwierząt 2,6
 • biologia stosowana 2,5
 • odnawialne źródła energii i gosp. odpad. 2,5
 • sztuka ogrodowa 2,5
 • ogrodnictwo 2,3
 • browarnictwo i słodownictwo 2,1
 • ekonomia 2,0
 • zootechnika 2,0
 • zarządzanie 2,0
 • gospodarka przestrzenna 1,9
 • zarządzanie i inżynieria produkcji 1,9
 • inżynieria i gospodarka wodna 1,7
 • technologia roślin leczniczych i prozdr. 1,6
 • ochrona środowiska 1,5
 • inżynieria środowiska 1,5
 • rolnictwo 1,4
 • leśnictwo 1,4
 • biogospodarka 1,2
 • technologia żywności i żywienie człow. 1,2

*pod względem liczby osób na jedno miejsce, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (stan na 20.07.2022)

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kandydaci mogli wybierać spośród 30 kierunków studiów. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, to jedna z najpopularniejszych uczelni rolniczych i przyrodniczych w kraju, o czym świadczy ilość zgłoszeń biorących udział w rekrutacji – 6458 osób.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie na studia stacjonarne przygotowano 2175 miejsc, a na studia niestacjonarne 810 miejsc. W procesie rekrutacji wzięło udział 5769 kandydatów.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie obejmowała 30 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na kandydatów czekało 2175 miejsc. Do kierunków studiów, które cieszyły się największym zainteresowaniem, możemy zaliczyć m.in. transport i logistykę, weterynarię, dietetykę, bioinżynierię zwierząt, a także etologię i psychologię zwierząt.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie według liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć: weterynarię (726), dietetykę (480), ekonomię (345), etologię i psychologię zwierząt (323), zarządzanie (284), leśnictwo (284), transport i logistykę (284) oraz biotechnologię (261).

Biorąc pod uwagę ilość kandydatów na jedno miejsce, to najbardziej obleganymi kierunkami były: weterynaria (12,1), etologia i psychologia zwierząt (7,2), transport i logistyka (4,7), biotechnologia (3,5) oraz architektura krajobrazu (3,2).

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Pierwsze próby nauczania rolnictwa na poziomie akademickim podjęto w Polsce pod koniec XVIII wieku. Właśnie z nich powstał Uniwersytet Rolniczy. Jego najważniejszą misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej.

Krakowski Uniwersytet Rolniczy prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie w ramach szkoły doktorskiej oraz studiów podyplomowych. W obszarze tych ostatnich funkcjonują studia MBA – Master of Business Administration, których program został specjalnie przygotowany dla menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać o stanowiska kierownicze w banku, a także członków rad nadzorczych.

Kształcenie studentów odbywa się w ramach siedmiu wydziałów. Są to: Wydział Rolniczo- Ekonomiczny, Wydział Leśny, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki, Wydział Technologii Żywności. Pierwszy stopień kształcenia trwa 3 lata (sześć semestrów) na studiach licencjackich lub co najmniej 3,5 roku (siedem semestrów) na studiach inżynierskich. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (trzy semestry) lub 2 lata (cztery semestry) w zależności od kierunku.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oferuje kierunki kształcenia w głównej mierze związane z takimi zagadnieniami jak: rolnictwo, leśnictwo, czy ochrona środowiska. W katalogu dydaktycznym odnajdziemy między innymi: Ogrodnictwo, Inżynierię środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo, Biogospodarkę, czy Zootechnikę. W przestrzeni dydaktycznej występują kierunki realizowane także w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2023 od 01.06.2023
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: znaleziono 38

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Agriculture
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biogospodarka
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatyka i analiza danych
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Bioinżynieria zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia stosowana
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Browarnictwo i słodownictwo
Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Environmental and plant biotechnology
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Environmental protection
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

II stopnia

niestacjonarne

Etologia i psychologia zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Food engineering
Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Food processing safety and quality
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

I stopnia

stacjonarne

Food technology and human nutrition
Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International master of horticultural science
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechatroniczna
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Jakość i bezpieczeństwo środowiska
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Leśnictwo
Wydział Leśny UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Renewable energy sources and waste management
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sztuka ogrodowa
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport i logistyka
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Weterynaria
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ – UR

jednolite

stacjonarne

Winogrodnictwo i enologia
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zootechnika
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)