Elektroniczna rejestracja kandydatów dobiegła końca — rekrutacja 2023/2024 na UP w Poznaniu

Elektroniczna rejestracja kandydatów dobiegła końca — rekrutacja 2023/2024 na UP w Poznaniu

Studia Poznań - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13.07.2023

Elektroniczna rejestracja kandydatów dobiegła końca — rekrutacja 2023/2024 na UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przygotował ofertę ponad 20 kierunków studiów na rok akademicki 2023-2024. Kandydaci na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie dokonali już wyboru. Pierwszy etap rekrutacji na UPP zakończył się 10 lipca 2023 r. Absolwenci szkół średnich poznają wyniki już 14 lipca 2023 r. 
 

Oferta edukacyjna UPP na rok akademicki 2023/2024

Kandydaci rekrutacji 2023/2024 na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na studia stacjonarne I stopnia mieli do wyboru ponad 20 kierunków studiów, wśród których znalazły się m.in.: ekoenergetyka, leśnictwo oraz geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny. Oferowane kierunki studiów UPP kształcą w różnorodnych dziedzinach nauki np.: ochrona środowiska, ekonomia, weterynaria, zarządzanie oraz nauki biologiczne. 
W ubiegłorocznej rekrutacji 2022/2023 najpopularniejszymi kierunkami studiów, pod względem ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów, okazały się:
 • weterynaria: 989 kandydatów,
 • finanse i rachunkowość: 358 kandydatów,
 • dietetyka: 341 kandydatów,
 • biotechnologia: 305 kandydatów,
 • ekonomia: 260 kandydatów, 
 • leśnictwo: 243 kandydatów.
Natomiast, gdy pod uwagę weźmiemy liczbę zgłoszeń na 1 miejsce, wtedy okaże się, że najbardziej obleganymi kierunkami były: 
 • weterynaria: 13 osób na 1 miejsce, 
 • dietetyka: 3,8 osób na 1 miejsce, 
 • biotechnologia: 3,8 osób na 1 miejsce,
 • finanse i rachunkowość: 3 osoby na 1 miejsce, 
 • architektura krajobrazu: 3 osoby na 1 miejsce,
 • ochrona środowiska: 2,7 osób na miejsce.
 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na UPP 

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu rozpoczęła się 1 czerwca 2023 roku. Uczelnia oferuje ponad 20 różnych kierunków studiów na poziomie licencjackim oraz magisterskim, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. I etap rekrutacji 2023/2024 zakończył się 10 lipca 2023 roku, w tym terminie kandydaci zobowiązani byli do dokonania elektroniczne rejestracji uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
14 lipca 2023 roku opublikowana zostanie lista zakwalifikowanych kandydatów na studia oraz lista rezerwowa. Osoby zakwalifikowane mają czas od 17 do 18 lipca 2023 roku, aby złożyć wymagane dokumenty w siedzibie uczelni. Natomiast 19 lipca 2023 roku ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej oraz informacja o dostępnych wolnych miejscach.
21 lipca 2023 roku uczelnia opublikuje listę kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej oraz kandydatów zakwalifikowanych w ramach tury wewnętrznej na kierunki z wolnymi miejscami. Kandydaci zakwalifikowani w tej turze będą mieli czas od 26 lipca 2023 roku, w godzinach 9:00-14:00, aby złożyć wymagane dokumenty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jeśli wszystkie miejsca nie zostaną wypełnione, w sierpniu 2023 roku zostanie uruchomiona druga tura rekrutacji.
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to renomowana uczelnia o długiej tradycji, której korzenie sięgają 1870 roku, kiedy to powstała Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Obecnie jest to jedna z najważniejszych uczelni przyrodniczych w kraju, na której studiuje rocznie ponad 7000 studentów. Uczelnia zatrudnia również ponad 800 wykładowców, w tym 105 profesorów. Studenci mają dostęp do nowoczesnej infrastruktury naukowej oraz doświadczonych pracowników naukowych i dydaktycznych.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiada nowoczesne zaplecze naukowe i dydaktyczne, w ramach którego prowadzone są innowacyjne badania. Uczelnia oferuje zajęcia, warsztaty i laboratoria dla studentów. Dzięki współpracy z różnymi podmiotami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, wiele jednostek uczelni może realizować projekty. Studenci i pracownicy mają dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej, a oferta usługowo-badawcza uczelni obejmuje wiele dziedzin.

Komentarze (0)