Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

kierunki studiów 2024

Odkryj kierunki na UP i sprawdź gdzie możesz studiować

Uniwersytet Przyrodniczy (UP) w Poznaniu kierunki studiów 2024

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w roku akademickim 2024/2025 mają do wyboru 23 kierunki studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rekrutacja 2024/2025 na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na UP będzie przeprowadzona w formie online w terminie od czerwca do lipca 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na puls.edu.pl/upp/kandydat

 

Najpopularniejsze kierunki w rekrutacji 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: weterynaria (926), dietetyka (316), finanse i rachunkowość (311), biotechnologia (289),  leśnictwo (256), ekonomia (225).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: weterynaria (9,3), dietetyka (3,5), architektura krajobrazu (3,3), biotechnologia (3,2), projektowanie mebli (3), biologia stosowana (2,8), finanse i rachunkowość (2,6) oraz ochrona środowiska (2,5).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym według ogólnej liczby zgłoszeń:
 • Weterynaria: 926 kandydatów
 • Dietetyka: 316 kandydatów
 • finanse i rachunkowość: 311 kandydatów
 • Biotechnologia: 289 kandydatów
 • Leśnictwo: 256 kandydatów
 • Ekonomia: 225 kandydatów
 • Architektura krajobrazu: 197 kandydatów
 • Zootechnika: 158 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Weterynaria: 9 kandydatów 
 • Dietetyka: 3,5 kandydatów 
 • Architektura krajobrazu: 3,3 kandydatów 
 • Biotechnologia: 3,2 kandydatów 
 • Projektowanie mebli: 3 kandydatów
 • Biologia stosowana: 2,8 kandydatów
 • Finanse i rachunkowość: 2,6 kandydatów
 • Ochrona środowiska: 2,5 kandydatów
 • Informatyka i inżynieria danych: 2,3 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Uniwersytet Przyrodniczy - kierunki studiów 2024/2025

 • Architektura krajobrazu - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Biologia stosowana - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu
 • Biotechnologia - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Dietetyka - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu
 • Ekoenergetyka - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Ekonomia - Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu
 • Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Informatyka stosowana - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Inżynieria ochrony klimatu - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Inżynieria rolnicza - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu
 • Leśnictwo - Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna - Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
 • Ochrona środowiska - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Ogrodnictwo - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Projektowanie mebli - Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
 • Rolnictwo - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Technologia drewna - Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
 • Technologia żywności i żywienia człowieka - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu
 • Weterynaria - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu
 • Zootechnika - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

Dowiedz się więcej: skylark.up.poznan.pl

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uczelnią wyższą, która swym zasięgiem oddziaływania obejmuje znaczną część terytorium Polski. Głównym zadaniem uniwersytetu jest kształcenie studentów w zakresie nauk rolniczych i leśnych na 25 kierunkach studiów, zlokalizowanych na sześciu wydziałach. Uczelnia ta jest idealnym miejscem dla pasjonatów ochrony przyrody, biotechnologii, towaroznawstwa czy medycyny roślin.

Student będzie miał okazje zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, które będzie mógł wykorzystać na stanowisku zootechnika, projektanta mebli, czy wykwalifikowanego ogrodnika. Uniwersytet kształci corocznie ponad 12 tysięcy studentów na ośmiu wydziałach oraz prowadzi rozległą działalność badawczą na rzecz rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej. 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: znaleziono 25

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Architektura krajobrazu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekoenergetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i inżynieria danych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria hydrotechniczna

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria ochrony klimatu

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria rolnicza

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Jakość i bezpieczeństwo żywności

I stopnia

stacjonarne

Leśnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna

II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ogrodnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie mebli

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Projektowanie żywności 

I stopnia

stacjonarne

Rolnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia drewna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Weterynaria

jednolite

stacjonarne

Zootechnika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu popularne kierunki

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)