Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbędzie się od czerwca do lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2023 r. 

 

dowiedz się więcej: puls.edu.pl/upp/kandydat

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca do lipca 2023 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

sierpień 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

sierpień 2023

Składanie dokumentów - II tura

sierpień 2032

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

czerwiec 2023

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

sierpień 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

sierpień 2023

Składanie dokumentów - II tura

sierpień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na puls.edu.pl/upp/kandydat

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajdziesz tutaj

Uchwałę możesz pobrać tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

uczelnie i studia w Poznaniu

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (21 kierunków) i drugiego (20 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UP mogą aplikować na 23 kierunki studiów stacjonarnych oraz 15 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Architektura krajobrazu - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Biologia stosowana - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu
 • Biotechnologia - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Dietetyka - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu
 • Ekoenergetyka - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Ekonomia - Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu
 • Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Informatyka stosowana - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Inżynieria ochrony klimatu - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Inżynieria rolnicza - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu
 • Leśnictwo - Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna - Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
 • Ochrona środowiska - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Ogrodnictwo - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Projektowanie mebli - Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
 • Rolnictwo - Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu
 • Technologia drewna - Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu
 • Technologia żywności i żywienia człowieka - Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu
 • Weterynaria - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu
 • Zootechnika - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

Dowiedz się więcej: puls.edu.pl/upp/kandydat

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

W 2022 roku na studia w UP w Poznaniu zarejestrowało się 3997 kandydatówUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przygotował 1750 miejsc na 23 kierunkach studiów (studia I stopnia i jednolite magisterskie).

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Pod względem ogólnej liczby zgłoszeń najbardziej obleganymi kierunkami były: weterynaria (989), finanse i rachunkowość (358), dietetyka (341) oraz biotechnologia (305). Najmniej osób chciało studiować inżynierię rolniczą (37).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami na UP w Poznaniu były: weterynaria (12,36), dietetyka (3,78), biotechnologia (3,38), architektura krajobrazu (3,18) oraz finanse i rachunkowość (2,98). 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP Poznań) - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 1. weterynaria: 989
 2. finanse i rachunkowość: 358
 3. dietetyka: 341
 4. biotechnologia: 305
 5. ekonomia: 260
 6. leśnictwo: 243
 7. architektura krajobrazu: 191
 8. zootechnika: 150
 9. biologia stosowana: 119
 10. technologia żywności i żywienie człowieka: 117

*pod względem ogólnej liczby zgłoszeń

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP Poznań) - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 1. weterynaria: 12,36
 2. dietetyka: 3,78
 3. biotechnologia: 3,38
 4. architektura krajobrazu: 3,18
 5. finanse i rachunkowość: 2,98
 6. ochrona środowiska: 2,74
 7. biologia stosowana: 2,64
 8. informatyka stosowana: 2,3
 9. gospodarka przestrzenna: 2,1
 10. ekonomia: 1,73
 11. leśnictwo: 1,62
 12. inżynieria środowiska 1,57

*pod względem liczby osób na jedno miejsce

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 uczelnie rolnicze i przyrodnicze zaliczały się do jednych z najpopularniejszych typów uczelni publicznych, a w przeliczeniu na jedno miejsce przypadało 2,9 kandydatów. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu kandydaci mieli do wyboru 25 kierunków studiów, z czego najpopularniejsze to m.in. weterynaria , dietetyka, ochrona środowiska oraz finanse i rachunkowość.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na studia stacjonarne aplikowało 4196 kandydatów, a na studia niestacjonarne 696 osób.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obejmowała 25 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studia stacjonarne przygotowano 1720 miejsc, a na jedno przypadało średnio 2,4 osoby. Natomiast na studia niestacjonarne aplikowało 696 kandydatów.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów możemy zaliczyć: weterynarię (1073), finanse i rachunkowość (399), dietetykę (352), ekonomię (279) oraz leśnictwo (277).

Natomiast biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: weterynaria (13), dietetyka (4), ochrona środowiska (4), finanse i rachunkowość (3) oraz architektura krajobrazu (3).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym:
 • weterynaria (13) kandydatów
 • finanse i rachunkowość (4) kandydatów
 • dietetyka (4) kandydatów
 • ekonomia (3) kandydatów
 • leśnictwo (3) kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według liczby kandydatów na jedno miejsce

 

 

Progi punktowe obowiązujące na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2021/2022 (na podstawie danych z ubiegłorocznej rekrutacji

Kierunki studiów (stacjonarne) Próg punktowy (na postawi ubiegłorocznej rekrutacji)
architektura krajobrazu

45

biologia stosowana

30

biotechnologia

45

dietetyka

47

ekoenergetyka

30

ekonomia

30

finanse i rachunkowość

57

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny 

30

gospodarka przestrzenna

30

informatyka stosowana

30

inżynieria i gospodarka wodna

30

inżynieria rolnicza

30

inżynieria środowiska

30

jakość i bezpieczeństwo żywności 

30

leśnictwo

          43
ochrona środowiska

30

ogrodnictwo

30

polityka społeczna

30

projektowanie mebli

30

rolnictwo

30

technologia drewna

30

technologia żywności i żywienie człowieka

30

weterynaria

74

zootechnika

30

 

Uniwerstytet Przyrdoniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku około 8 tysięcy studentów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 135 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo- dydaktycznej.

Najważniejszą misją oraz fundamentem działalności Uniwersytetu Przyrodniczego jest kształcenie i prowadzenie badań naukowych, które wychodzą naprzeciw współczesnym potrzebom kraju i regionu Wielkopolski.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi kształcenie w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, oferuje studia trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe. Za przekazywanie wiedzy i realizację programów nauczania odpowiada sześć wydziałów. Są to: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Wydział Ekonomiczny.

Atutem uczelni jest nowoczesna baza laboratoryjna oraz dziesięć zakładów doświadczalnych, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych.

Listę oferowanych przez uczelnię kierunków otwiera Architektura krajobrazu, którą można studiować na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a zamyka Żywienie zwierząt, realizowane na drugim stopniu, w formie studiów dualnych. W katalogu dydaktycznym swoją dziedzinę odnajdą osoby o różnych zainteresowaniach. Widnieją w nim kierunki związane między innymi z ogrodnictwem, dietetyką, technologią żywności, rolnictwem, gospodarką przestrzenną, czy informatyką.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: znaleziono 24

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura krajobrazu
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia stosowana
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekoenergetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria ochrony klimatu
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria rolnicza
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Jakość i bezpieczeństwo żywności
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

I stopnia

stacjonarne

Leśnictwo
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie mebli
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia drewna
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienia człowieka
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

jednolite

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)