Wyniki rekrutacji 2023/2024 na UAM w Poznaniu — I tura

Wyniki rekrutacji 2023/2024 na UAM w Poznaniu — I tura

Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

18.07.2023

Wyniki rekrutacji 2023/2024 na UAM w Poznaniu — I tura

11 lipca o północy zakończyła się pierwsza tura rekrutacji na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie. Na rok akademicki 2023/2024 uczelnia przygotowała niemal 12,5 tysiąca miejsc na studiach stacjonarnych. Absolwenci szkół średnich mieli do wyboru prawie 8 tysięcy różnorodnych kierunków studiów. Najchętniej wybierali: psychologię, filologię koreańską oraz zarządzanie i prawo w biznesie. 
 

Wyniki rekrutacji 2023/2024 na UAM 

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2023/2024 znalazło się łącznie 204 kierunków i specjalności. Kandydaci mieli do wyboru kierunki, które realizują program kształcenia o naukach np.: filologicznych, artystycznych, informatycznych, ekonomicznych, czy fizycznych. Warto wspomnieć, że UAM w tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął 4. miejsce, zaraz po Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim oraz Politechnice Warszawskiej.
18 lipca o północy zostały opublikowane wyniki I tury rekrutacji, kandydaci dowiedzieli się, czy zostali zakwalifikowani do przyjęcia. W terminie od 18 do 21 lipca 2023 r. są zobowiązani do złożenia oryginałów dokumentów w Systemie Internetowej Rekrutacji. Lista osób przyjętych na studia zostanie opublikowane nie wcześniej niż 24 lipca. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na UAM znajduje się na stronie internetowej uczelni.
 

Najpopularniejsze kierunki rekrutacji 2023/2024 na UAM 

W pierwszej turze tegorocznej rekrutacji 2023/2024 na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu najbardziej obleganym kierunkiem okazała się psychologia, na którą aplikowało ponad 2,2 tysięcy kandydatów. Dużą popularnością cieszyły się również: prawo — z prawie 1,6 tys. zgłoszeń, filologia angielska — na którą zgłosiło się ponad 1,4 tys. kandydatów, zarządzanie i prawo w biznesie - 910 kandydatów oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna - 793 kandydatów. 
Jeżeli pod uwagę weźmiemy ilość zgłoszeń na jedno miejsce, lista najpopularniejszych kierunków studiów ulegnie znacznej zmianie. Na pierwszym miejscu nadal króluje psychologia, na którą aplikowało niemalże 19 osób na 1 miejsce. Kandydaci chętnie wybierali także: filologię koreańską (ponad 16 osób na 1 miejsce), zarządzanie i prawo w biznesie (13 osób na 1 miejsce), filologię skandynawską — specjalność: filologia norweska oraz filologię angielsko-chińską (ponad 12 osób na 1 miejsce).

Komentarze (0)