Największą popularnością cieszą się kierunki związane z branżą IT — rekrutacja 2023/2024 w PŁ

Największą popularnością cieszą się kierunki związane z branżą IT — rekrutacja 2023/2024 w PŁ

Studia Łódź - Politechnika Łódzka

19.07.2023

Największą popularnością cieszą się kierunki związane z branżą IT — rekrutacja 2023/2024 w PŁ

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia nastąpiło 17 lipca 2023 o godzinie 18:00. W tym dniu uczelnia napotkała trudności związane z awarią systemu rejestracji elektronicznej, w związku z czym harmonogram postępowania rekrutacyjnego uległ pewnej zmianie. Do tegorocznej rekrutacji przystąpiło ponad 9,6 tysięcy kandydatów. PŁ na rok akademicki przygotowała 4119 miejsc na ponad 60 kierunkach studiów
 

Najpopularniejsze kierunki studiów rekrutacji 2023/2024 na Politechnikę Łódzką

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Łódzkiej, według ogólnej liczby zgłoszeń:
 • Informatyka: 1145 kandydatów
 • Informatyka stosowana: 1046 kandydatów
 • Automatyka i robotyka: 421 kandydatów
 • Computer Science: 391 kandydatów
 • Architektura: 367 kandydatów
 • Logistyka: 363 kandydatów
 • Budownictwo: 348 kandydatów
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji: 313 kandydatów
 • Zarządzanie: 290 kandydatów
 • Automatyka i sterowanie robotów: 272 kandydatów
 

Politechnika Łódzka — najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:

 • Computer Science: 10,8 kandydatów 
 • Business Studies: 7,64 kandydatów 
 • Information Technology: 7,28 kandydatów 
 • Zarządzanie: 5,87 kandydatów 
 • Business, Society and Technology: 5,72 kandydatów 
 • Automatyka i robotyka: 5,44 kandydatów 
 • Informatyka: 5,38 kandydatów 
 • Logistyka: 5,15 kandydatów 
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji: 4,74 kandydatów 
 • Marketing w przemyśle: 4,37 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia 
 

Dalsze postępowanie rekrutacyjne 

Warto zaznaczyć, że z powodu opóźnień w ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia dalszy harmonogram postępowania rekrutacyjnego na Politechnikę Łódzką nieco uległ zmianie. Mianowicie kandydaci, którzy według kolejności alfabetycznej (wskazanej w harmonogramie składania dokumentów) byli zobowiązani do złożenia dokumentów dnia 18 lipca 2023 r. (nazwiska na literę A-J), będą mogli złożyć dokumenty również w pozostałych dniach, czyli 19 i 20 lipca 2023 r.
Co istotne, kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na jeden bądź więcej kierunków studiów, mogą złożyć komplet niezbędnych dokumentów w terminie 24-25 lipca 2023 r., czyli w kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego.
Ponadto, przypominamy, że rekrutacja uzupełniająca na studia pierwszego stopnia odbędzie się w terminie: od 16 sierpnia do 11 września 2023 r. Z kolei kandydaci na studia drugiego stopnia będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w dniach: 1-14 września 2023 r.

Komentarze (0)