Studia Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

14.08.2023

Rekrutacja dodatkowa na UKSW w Warszawie

8 sierpnia 2023 r. rozpoczęła się rekrutacja dodatkowa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tej turze rekrutacji absolwenci szkół średnich mają do wyboru 27 kierunków studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich. Natomiast licencjaci, którzy pragną kontynuować naukę na UKSW, mogą dokonać wyboru spośród 23 kierunków. Nabór uzupełniający potrwa do 11 września 2023 r.
 

Wyniki dotychczasowej rekrutacji 

11 lipca 2023 r. zakończyła się pierwsza tura rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tegorocznej rekrutacji udział wzięło aż 17 tysięcy kandydatów. Wyniki rekrutacji zostały ogłoszone 20 lipca 2023 r.
Na czele listy popularności pierwszej tury rekrutacji na UKSW znalazł się kierunek lekarski, na którym rywalizacja była niezwykle zacięta – 27 aplikacji na jedno miejsce. Niezwykłym zainteresowaniem cieszyła się również psychologia, gdzie o jedno miejsce walczyło 21 kandydatów. Absolwenci szkół średnich chętnie wybierali również komunikację medialno-kulturową, gdzie na jedno miejsce zgłosiło się 10 kandydatów. W gronie najpopularniejszych kierunków znalazły się również: stosunki i prawo międzynarodowe, dziennikarstwo, zarządzanie publiczne, ekonomia, pielęgniarstwo, archeologia oraz prawo.
 

Nabór uzupełniający 

Trwa rekrutacja dodatkowa na studia w roku akademickim 2023/2024 na UKSW w Warszawie. Została ona uruchomiona na tych kierunkach, na których nie zostały wypełnione wszystkie miejsca w turze podstawowej. W ofercie edukacyjnej naboru uzupełniającego znalazło się 50 kierunków, w tym 27 studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, takich jak: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, ochrona środowiska i pielęgniarstwo, oraz 23 kieurnków studiów II stopnia np.: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo i archeologia.
Należy pamiętać, że na niektórych kierunkach liczba wolnych miejsc jest ograniczona np. na historii sztuki I stopnia zostało jedynie 5 miejsc, a na fizyce I stopnia - 4 miejsca. Jednakże są także kierunki, które oferują kandydatom liczne wolne miejsca np.: na pedagogice – moduł resocjalizacja i opiekuńczo-wychowawcza studiach II stopnia kandydaci mogą aplikować na 30 wolnych miejsc, a na filologii polskiej studiach I stopnia na 40 miejsc. 
Wyniki rekrutacji dodatkowej 2023/2024 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zostaną ogłoszone 19 września 2023 r. o godzinie 12:00. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą zobowiązanie do dostarczenia kompletu dokumentów w dniach 20-21 września.
 

Lista kierunków studiów z otwartą rekrutacją:

 • administracja II stopień
 • archeologia II stopień
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopień
 • bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej II stopień
 • bezpieczeństwo wewnętrzne II stopień
 • biologia I stopień
 • biologia II stopień
 • chemia I stopień
 • chemia II stopień
 • chrześcijańska turystyka religijna studia I stopnia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia II stopnia
 • ekonomia menedżerska II stopień
 • filologia klasyczna I stopień
 • filologia polska I stopień
 • filologia polska II stopień
 • filologia włoska I stopień
 • filologia włoska II stopień
 • filozofia II stopień
 • fizyka I stopień
 • historia I stopień
 • historia II stopień
 • historia sztuki I stopień
 • historia sztuki II stopień
 • informatyka I stopień
 • informatyka II stopień
 • inżynieria środowiska I stopień
 • kulturoznawstwo I stopień
 • kulturoznawstwo II stopień
 • matematyka I stopień
 • matematyka II stopień
 • muzeologia I stopień
 • nauki o rodzinie I stopień
 • nauki o rodzinie II stopień
 • ochrona dóbr kultury i środowiska I stopień
 • ochrona środowiska I stopień
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie
 • pedagogika specjalna studia jednolite magisterskie
 • pedagogika studia I stopnia
 • pedagogika – moduł resocjalizacja i opiekuńczo-wychowawcza studia II stopnia
 • pielęgniarstwo studia I stopnia
 • politologia I stopień
 • politologia II stopień
 • praca socjalna I stopień
 • prawo kanoniczne, specjalność administracyjno-sądowa
 • prawo kanoniczne, specjalność kanoniczno-cywilna
 • socjologia II stopień
 • specjalistyczne studia teologiczne studia II stopnia
 • stosunki i prawo międzynarodowe II stopień
 • teologia ogólna studia jednolite magisterskie
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym II stopień

Komentarze (0)