Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 7 czerwca 2024 r. do 11 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UKSW zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów (np. kierunek lekarski, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia) terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na uksw.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: biotechnologia.

 

UKSW najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UKSW ubiegało się 17000 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przygotował ponad 5,1 tys. miejsc na 46 kierunkach studiów. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce ubiegało się 27 osób. Do popularnych kierunków należały także: psychologia (21 osób na jedno miejsce), komunikacja medialno-kulturowa (10 osób na jedno miejsce), stosunki i prawo międzynarodowe (prawie 8 osób na jedno miejsce), dziennikarstwo ogólne (prawie 8 osób na jedno miejsce), zarządzanie publiczne (prawie 6 osób na jedno miejsce) oraz pielęgniarstwo (prawie 6 osób na jedno miejsce).

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (36 kierunków) i drugiego (28 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (7 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UKSW mogą aplikować na 46 kierunków studiów stacjonarnych oraz 17 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji
 • Archeologia - Wydział Nauk Historycznych
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Wydział Nauk Historycznych
 • Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - Wydział Prawa i Administracji
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Biologia - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 • Biotechnologia - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 • Chemia - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Chrześcijańska turystyka religijna - Wydział Teologiczny
 • Człowiek w cyberprzestrzeni - Wydział Prawa i Administracji
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Teologiczny
 • Ekonomia - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Ekonomia menedżerska - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Europeistyka - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Filologia klasyczna - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia polska - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia włoska - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filozofia - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Fizyka - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Historia - Wydział Nauk Historycznych
 • Historia sztuki - Wydział Nauk Historycznych
 • Informatyka - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Inżynieria środowiska - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Medyczny
 • Kulturoznawstwo - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Matematyka - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Muzeologia - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Nauki o rodzinie - Wydział Studiów nad Rodziną
 • Nursing - Wydział Medyczny
 • Ochrona dóbr kultury i środowiska - Wydział Nauk Historycznych
 • Ochrona środowiska - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Pedagogika - Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Pedagogika specjalna  Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Pielęgniarstwo - Wydział Medyczny
 • Politologia - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Praca socjalna - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji
 • Prawo kanoniczne - Wydział Prawa Kanonicznego
 • Psychologia - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Socjologia - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Specjalistyczne studia teologiczne - Wydział Teologiczny
 • Stosunki i prawo międzynarodowe - Wydział Prawa i Administracji
 • Sustainability studies - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Teologia - Wydział Teologiczny
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - Wydział Nauk Historycznych
 • Zarządzanie publiczne - Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uksw.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie - na które przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 7 czerwca do 11 lipca 2024

Ogłoszenie wyników

22 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

23-25 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

sierpień 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia niestacjonarne II stopnia - pozostałe kierunki

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 7 czerwca do 22 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uksw.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w UKSW znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

UKSW - liczba osób na miejsce oraz liczba chętnych w rekrutacji 2022/2023

Kierunek Liczba osób/miejsce
Psychologia 15,0545 (1656/110)
Kierunek lekarski 11,8667 (1424/120)
Ekonomia 6,9100 (691/100)
Stosunki i prawo międzynarodowe 5,7200 (572/100)
Zarządzanie publiczne 5,7200 (286/50)
Informatyka 4,6174 (531/115)
Prawo 4,1724 (1210/290)
Socjologia 4,2286 (296/70)
Administracja 3,7833 (454/120)
Człowiek w cyberprzestrzeni 3,3429 (234/70)
Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza 3,4000 (102/30)
Inżynieria środowiska 3,2667 (98/30)
Europeistyka 3,2000 (112/35)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3.0600 (153/50)
Pielęgniarstwo 3,2833 (197/60)
Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2,7500 (220/80)
Politologia 2,5400 (127/50)
Biologia 2,3714 (166/70)
Historia 2,2500 (135/60)
Archeologia 2,1750 (87/40)
Ochrona dóbr kultury i środowiska 2,1000 (84/40)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 2,1600 (54/25)
Filologia klasyczna 2,1250 (85/40)
Kulturoznawstwo 2,0800 (156/75)
Ochrona środowiska 2,0200 (101/50)
Filologia włoska 1,9700 (197/100)
Chemia 1,9250 (77/40)
Dziennikarstwo ogólne 2,3222 (209/90)
Komunikacja medialno-kulturowa 2,1333 (64/30)
Filologia polska 1,9375 (155/80)
Matematyka 1,7778 (160/90)
Pedagogika - doradztwo edukacyjno-zawodowe 1,8667 (56/30)
Prawo kanoniczne spec. adm.-sądowa 1,8000 (18/10)
Historia sztuki 1,6400 (82/50)
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 1,4857 (52/35)
Filozofia 1,5143 (106/70)
Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną 1,5000 (45/30)
Fizyka 1,1667 (35/30)
Pedagogika specjalna - pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową 1,1667 (35/30)

 

UKSW - Progi punktowe w rekrutacji 2022/2023

Progi punktowe w rekrutacji 2022/23 (próg punktowy to punktacja ostatniej osoby mieszczącej się w limicie):

Kierunek

Próg punktowy

Psychologia

77,20

Kierunek lekarski

79,90

Ekonomia

69,85

Stosunki i prawo międzynarodowe

71,25

Zarządzanie publiczne

68,40

Informatyka

69,20

Prawo

73,60

Socjologia

76,00

Administracja

62,60

Człowiek w cyberprzestrzeni

59,30

Pedagogika - pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza

55,80

Inżynieria środowiska

73,80

Europeistyka

63,90

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

57,30

Pielęgniarstwo

56,60

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

55,35

Politologia

59,80

Biologia

62,20

Historia

60,60

Archeologia

57,80

Ochrona dóbr kultury i środowiska

54,40

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

53,10

Filologia klasyczna

57,60

Kulturoznawstwo

59,70

Ochrona środowiska

54,60

Filologia włoska

62,00

Chemia

48,80

Dziennikarstwo ogólne

65,77

Komunikacja medialno-kulturowa

69,78

Filologia polska

63,20

Matematyka

60,40

Pedagogika - doradztwo edukacyjno-zawodowe

45,00

Prawo kanoniczne spec. adm.-sądowa

46,95

Historia sztuki

59,20

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

49,70

Filozofia

51,90

Pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną

46,50

Fizyka

47,60

Pedagogika specjalna - pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową

35,70

 

Nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) - 2022

1. Filozofia I i II stopień niestacjonarne (uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni)
2. Ochrona środowiska I i II stopień niestacjonarne (uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni)
3. Nursing
4. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (II stopień)
5. Historia sztuki I i II stopień niestacjonarne (uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni)
6. Ochrona dóbr i kultury środowiska (II stopień)
7. Człowiek w cyberprzestrzeni studia I stopień niestacjonarne - uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzją właściwych organów uczelni
8. migrantologia - * rekrutacja zostanie przeprowadzona, jeśli kierunek zostanie utworzony
9. europeistyka studia niestacjonarne II stopień - uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni
10.  europejski rynek pracy - rekrutacja zostanie przeprowadzona, jeśli kierunek zostanie utworzony
11. politologia studia niestacjonarne - * uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni
12. praca socjalna studia niestacjonarne - uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni
13. socjologia studia niestacjonarne -  uruchomienie rekrutacji uwarunkowane jest decyzjami właściwych organów uczelni
14. zarządzanie publiczne
15. gerontologia rodzinna z poradnictwem zdrowotnym- rekrutacja zostanie przeprowadzona, jeśli kierunek zostanie utworzony

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z najmłodszych polskich uniwersytetów. Mimo to przywiązuje istotną wagę do korzeni i tradycji, jak również deklaruje przywiązanie do nauczania Kościoła katolickiego i uniwersalnych wartości, których jest on depozytariuszem.

Obecnie uczelnia kształci ponad 9500 studentów i doktorantów na 43 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, oferuje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Studenci otrzymują możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne do ponad 150 uczelni w Europie w ramach programu Erasmus oraz na stypendia krajowe do 19 polskich uniwersytetów, uczestniczących w programie mobilności studentów MOST.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kształci studentów w różnych dziedzinach nauki: od kierunków humanistycznych po ścisłe, przyrodnicze oraz medyczne. Warto podkreślić, że na terenie uczelni znajduje się około 50 nowoczesnych laboratoriów badawczych, które odgrywają ważną rolę w praktycznym kształceniu studentów, niezbędnym w dalszej karierze. Tutaj także powstają projekty z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora przemysłowego.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 07.06.2024 do 11.07.2024 od 07.06.2024 do 11.07.2024
Studia II stopnia od 07.06.2024 do 11.07.2024 od 07.06.2024 do 22.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.06.2024 do 11.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 07.06.2024 do 11.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 07.06.2024 do 11.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 07.06.2024 do 22.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: znaleziono 47

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archeologia
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej
Wydział Prawa i Administracji

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

I stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chrześcijańska turystyka religijna
Wydział Teologiczny

I stopnia

stacjonarne

Człowiek w cyberprzestrzeni
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Teologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia menedżerska
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europeistyka
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia włoska
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Medyczny

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Muzeologia
Wydział Nauk Humanistycznych

I stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie
Wydział Studiów nad Rodziną

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nursing
Wydział Medyczny

I stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury i środowiska
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Pedagogicznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Pedagogicznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Pedagogicznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Medyczny

I stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo kanoniczne
Wydział Prawa Kanonicznego

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Specjalistyczne studia teologiczne
Wydział Teologiczny

II stopnia

stacjonarne

Stosunki i prawo międzynarodowe
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sustainability studies
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

II stopnia

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Wydział Nauk Historycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie publiczne
Wydział Społeczno-Ekonomiczny

I stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)