Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

kierunki studiów 2023

Odkryj kierunki na UKSW i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) - kierunki studiów 2023

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2023/2024 mają do wyboru ponad 40 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: psychologia (1656), kierunek lekarski (1424),  prawo (1210), ekonomia (691), stosunki i prawo międzynarodowe (572), informatyka (531), administracja (454).
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: psychologia (15,05), kierunek lekarski (11,86), ekonomia (6,91), stosunki i prawo międzynarodowe (5,72), zarządzanie publiczne (5,72), informatyka (4,61).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
 • psychologia: 1656 kandydatów
 • kierunek lekarski: 1424 kandydatów
 • prawo: 1210 kandydatów
 • ekonomia: 691 kandydatów
 • stosunki i prawo międzynarodowe: 572 kandydatów
 • informatyka: 531 kandydatów
 • administracja: 454 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • psychologia: 15 kandydatów
 • kierunek lekarski: 12 kandydatów
 • ekonomia: 7 kandydatów
 • stosunki i prawo międzynarodowe: 6 kandydatów
 • zarządzanie publiczne: 6 kandydatów
 • informatyka: 5 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawie jest państwową uczelnią wyższą, która zaczynała swą działalność jako Akademia Teologii Katolickiej. Dowodem na nieustanny rozwój uniwersytetu jest   utworzenie łącznie ośmiu nowych kierunków studiów w przeciągu dwóch lat. 

12 wydziałów i ponad 40 kierunków zapewniają  studentom szeroki wachlarz możliwości, który przyczyni się do zdobycia wymarzonej posady w pracy, na przykład o charakterze dziennikarza, archeologa, politologa czy ekonomisty.

Głównym zadaniem uczelni jest rozwój umiejętności i kompetencji, które są w szczególności poszukiwane na rynku pracy. W związku z tym, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego dąży do realizacji zajęć warsztatowych, takich jak: Warsztaty Rozwoju Kariery, Warsztaty Umiejętności Trenerskich czy Warsztaty Kompetencji Społecznych.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji
 • Archeologia - Wydział Nauk Historycznych
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - Wydział Nauk Historycznych
 • Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej - Wydział Prawa i Administracji
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Biologia - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 • Chemia - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Chrześcijańska turystyka religijna - Wydział Teologiczny
 • Człowiek w cyberprzestrzeni - Wydział Prawa i Administracji
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Teologiczny
 • Ekonomia - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Ekonomia menedżerska - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Europeistyka - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Europejski rynek pracy - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Filologia klasyczna - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia polska - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filologia włoska - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Filozofia - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Fizyka - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Historia - Wydział Nauk Historycznych
 • Historia sztuki - Wydział Nauk Historycznych
 • Informatyka - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Inżynieria środowiska - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Medyczny
 • Kulturoznawstwo - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Matematyka - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • Muzeologia - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Nauki o rodzinie - Wydział Studiów nad Rodziną
 • Nursing - Wydział Medyczny
 • Ochrona dóbr kultury i środowiska - Wydział Nauk Historycznych
 • Ochrona środowiska - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Pedagogika - Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Pielęgniarstwo - Wydział Medyczny
 • Politologia - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Praca socjalna - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji
 • Prawo kanoniczne - Wydział Prawa Kanonicznego
 • Psychologia - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Socjologia - Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Specjalistyczne studia teologiczne - Wydział Teologiczny
 • Stosunki i prawo międzynarodowe - Wydział Prawa i Administracji
 • Sustainability studies - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Teologia - Wydział Teologiczny
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym - Wydział Nauk Historycznych
 • Zarządzanie publiczne - Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uksw.edu.pl

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: znaleziono 47

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archeologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chrześcijańska turystyka religijna

I stopnia

stacjonarne

Człowiek w cyberprzestrzeni

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia menedżerska

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europeistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europejski rynek pracy

I stopnia

niestacjonarne

Filologia klasyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia włoska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Muzeologia

I stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nursing

I stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury i środowiska

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia

stacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

I stopnia

stacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo kanoniczne

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Specjalistyczne studia teologiczne

II stopnia

stacjonarne

Stosunki i prawo międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sustainability studies

II stopnia

stacjonarne

Teologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie publiczne

I stopnia

stacjonarne

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie popularne kierunki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)