7 sierpnia 2023 r. wystartowała rekrutacja dodatkowa na UEK

7 sierpnia 2023 r. wystartowała rekrutacja dodatkowa na UEK

Studia Kraków - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

16.08.2023

7 sierpnia 2023 r. wystartowała rekrutacja dodatkowa na UEK

Pierwsza tura rekrutacji 2023/2024 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na stacjonarne studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie zakończyła się 9 lipca 2023 r. Udział w niej wzięło ponad 14 tysięcy kandydatów, którzy aplikowali na około 3 tysiące miejsc na 37 kierunkach studiów. Najtrudniej było dostać się na: międzynarodowe stosunki gospodarcze, informatykę stosowaną oraz logistykę międzynarodową. Jednakże limit miejsc nie na każdym kierunku został wyczerpany. Obecnie trwa dodatkowy nabór na stacjonarne studia I i II stopnia. 
 

Wyniki dotychczasowej rekrutacji 

W pierwszej turze rekrutacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie udział wzięło łącznie 14 319 kandydatów, co oznacza, że średnio na jedno miejsce aplikowało ponad 4 kandydatów — tegoroczna konkurencyjność była bardzo wysoka. Najliczniejsze grono absolwentów szkół średnich zarejestrowało się na kierunek: finanse i rachunkowość - 1533. Kandydaci chętnie aplikowali również na marketing i komunikację rynkową, ekonomię oraz zarządzanie, gdzie liczba zgłoszeń wyniosła ponad tysiąc. Chęć studiowania prawa oraz rachunkowości i controlling wyraziło kolejno 883 osób, oraz 792 osoby. 
Największa rywalizacja panowała wśród kandydatów stosunków gospodarczych, albowiem tam liczba aplikacji na jedno miejsce była bliska 9. Trudno było dostać się również na informatykę stosowaną, gdzie o jedno miejsce walczyło ponad 6 osób oraz na logistykę międzynarodową, gdzie na jedno miejsce zgłosiło się ponad 5 kandydatów. Natomiast, wynik ponad 4 aplikacji na jedno miejsce osiągnęły kierunki: prawo oraz finanse i rachunkowość. 
 

Druga tura rekrutacji

Kandydaci, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w pierwszej turze rekrutacji na UEK bądź niepomyślnie ją przeszli, mają okazję spróbować swoich sił w dodatkowym naborze. Wystartował on 7 sierpnia 2023 r. Elektroniczna rejestracja w systemie potrwa do 10 września 2023 r. dla studiów I i II stopnia. Absolwenci szkół średnich mogą aplikować na sześć kierunków studiów, a licencjaci z dyplomem na pięć.
Wyniki drugiej tury rekrutacji zostaną ogłoszone 13 września 2023 r., zarówno dla studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą musiały złożyć komplet swoich dokumentów w terminie: 14-15 września dla studiów licencjackich bądź 18-19 września dla studiów magisterskich. Ponadto, nadal trwa rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I i II stopnia realizowanych w formie niestacjonarnej.
 

Lista kierunków studiów z otwartą rekrutacją w drugiej turze

Stacjonarne studia I stopnia:
 • Europeistyka,
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Inżynieria jakości produktu,
 • Nauki społeczne stosowane,
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • Global finance and accounting.

Stacjonarne studia II stopnia:

 • Gospodarka energetyczna i zrównoważona transformacja,
 • Gospodarka i administracja publiczna,
 • Innowacyjność produktu,
 • Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce,
 • International Business.
 

Komentarze (0)